Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

An ninh - Quốc phòng

Xem với cỡ chữAA

Danh mục bảo vệ bí mật nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ; lĩnh vực y tế

(10:24 | 28/08/2020)

Thủ tướng Chính phủ vừa Quyết định ban hành Danh mục bảo vệ bí mật nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, lĩnh vực y tế. Theo đó, Quyết định quy định mức độ mật đối với từng loại văn bản. 
Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 24 tháng 8 năm 2020.
Ban Biên tập Website đăng tải nội dung Quyết định.
 

BBT