Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

An ninh - Quốc phòng

Xem với cỡ chữAA

Sơ kết công tác tuyển, chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020

(08:54 | 05/08/2020)

Ngày 4/8/2020, Hội đồng nghĩa vụ huyện Vĩnh Thuận tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tuyển quân năm 2020 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Huỳnh Tấn Phi, Chủ tịch UBND-Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Vĩnh Thuận chủ trì hội nghị.

Đồng chí trung tá Trần Văn Tiến, (người đứng giữa) Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện Vĩnh Thuận trao giấy khen của Chủ tịch UBND huyện cho các cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác tuyển quân năm 2020

 

Để thực hiện tốt công tác tuyển, chọn và gọi công nhân nhập ngũ theo chỉ tiêu kế hoạch tỉnh giao năm 2020. Huyện Vĩnh Thuận kiện toàn lại Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện, các xã, thị trấn. Kịp thời tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, Luật Nghĩa vụ Quân sự năm 2015, Luật Công an nhân dân năm 2014 và các thông tư, hướng dẫn của các cấp có liên quan đến công tác tuyển, chọn và gọi công dân nhập ngũ. Đồng thời tiến hành các bước tuyển, chọn và gọi công nhân nhập ngũ 2020 đảm bảo công khai, dân chủ đúng luật. Hội đồng nghĩa vụ các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch đăng ký nghĩa vụ quân sự công dân nam đủ 17 tuổi và phúc tra nắm nguồn công dân sẵn sàng nhập ngũ, đăng ký, quản lý bổ sung nguồn công dân sẵn sàng nhập ngũ trong độ tuổi.v.v... thực hiện chặt chẽ theo thứ tự các bước tuyển, chọn và gọi công dân nhập ngũ đúng luật, đúng hướng dẫn của Quân khu 9, kết quả công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2020 của huyện Vĩnh Thuận đạt 100% chỉ tiêu trên giao, các ngành, các cấp từ huyện đến cơ sở phối hợp chặt chẽ thực hiện tốt nhiệm vụ vận động tặng quà cho công dân lên đường nhập ngũ năm 2020 số tiền 193.800.000 đồng, tạo thêm tinh thần, động lực cho công dân hăng hái lên đường bảo vệ tổ quốc. 
Bên cạnh đó, Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã, thị trấn kiên quyết xử lý trường hợp chống, trốn thi hành luật nghĩa vụ quân sự đúng theo đúng pháp luật, qua đó nhằm giáo dục răn đe những công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của mình trong nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc.
Để thực hiện tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2021. Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Vĩnh Thuận tiếp tục triển khai tuyên truyền luật nghĩa vụ năm 2015, luật Công an Nhân dân năm 2014, các Nghị định của Chính phủ, hường dẫn của Tư lện Quân khu 9 đến các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, tiến hành các bước tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ đúng thứ tự các bước chặt chẽ, dân chủ, công khai đảm bảo chất lượng, đúng thời gian quy định.
Dịp này đã có 5 tập thể và 17 cá nhân, trong 17 cá nhân có 02 gia đình tiêu biểu được nhận giấy khen của Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thuận đã có thành tích xuất sắc trong công tác tuyển quân năm 2020.
Tại Hội nghị, Hội đồng nghĩa vụ huyện Vĩnh Thuận đã phát động phong trào thi đua trong công tác động viên, tuyển quân năm 2021.
 

Tin và ảnh: Lê Hiệp