Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

An ninh - Quốc phòng

Huyện Vĩnh Thuận: Đến năm 2021 hoàn thành việc bố trí Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã

(17:17 | 03/06/2019)

Mới đây, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang vừa quyết định ban hành "Đề án bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã từ nay đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Nhằm mục tiêu đến năm 2021 bố trí Công an xã chính quy ở tất cả các xã trong toàn tỉnh, đảm bảo mỗi xã có từ 05 Công an chính quy trở lên (nhưng không vượt quá khung số lượng Trưởng Công an xã, Phó Trưởng Công an xã và Công an viên theo quy định tại Nghị định số 73/2009/NĐ-CP). Tập trung nguồn lực đến năm 2025 có 100% Công an xã có trụ sở làm việc riêng, được trang bị cơ bản phương tiện công tác và thông tin liên lạc.
Theo Đề án năm 2019 bố trí đủ 01 Trưởng Công an xã, 02 Phó Trưởng Công an xã, 02 Công an viên là lực lượng chính quy cho 36/36 xã trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự và những xã đang thiếu các chức danh Trưởng Công an xã, Phó Trưởng Công an xã, Công an viên thường trực; năm 2020 bố trí 01 Trưởng Công xã, 02 Phó Trưởng Công an xã và năm 2021 bố trí 02 Công an viên là Công an chính quy cho 81 xã còn lại. Từ năm 2021 đến năm 2025 đầu tư xây mới 67 trụ sở làm việc Công an các xã.
Riêng huyện Vĩnh Thuận bố trí lực lượng Trưởng Công an và Phó Trưởng Công an xã là lực lượng chính quy trong năm 2020 và năm 2021 bố trí 02 Công an viên là lực lượng chính. Về đầu tư trụ sở làm việc Công an xã: xã Vĩnh Bình Bắc năm 2022, xã Vĩnh Phong năm 2023, xã Vĩnh Thuận năm 2024 và xã Tân Thuận trong năm 2025.
Tổng kinh phí thực hiện Đề án là 160.215.491.750 đồng từ ngân sách địa phương và ngân sách Trung ương hỗ trợ; trong đó, vốn đầu tư công 113.900.000.000 đồng, vốn sự nghiệp 46.315.491.750 đồng.
Một số chế độ, chính sách đối với Công an xã: Cán bộ Công an chính quy được điều động đảm nhiệm các chức danh Công an xã được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định hiện hành cho địa bàn công tác. Sỹ quan đảm nhiệm chức danh Trưởng Công an xã, Phó Trưởng Công an xã được hưởng phụ cấp chức vụ và thực hiện thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương như Trưởng Công an phường, Phó Trưởng Công an phường. Sỹ quan, hạ sỹ quan đảm nhiệm các chức danh Công an xã nếu chưa đào tạo đại học, quá trình công tác tại xã hoàn thành tốt nhiệm vụ thì sau 02 năm được ưu tiên xét dự thi tuyển vào các lớp đại học theo quy định. Trình cơ quan thẩm quyền xem xét việc hỗ trợ tiền ăn cho cán bộ Công an xã bán chuyên trách làm nhiệm vụ thường xuyên tại xã (bằng tiền ăn của lực lượng dân quân tự vệ). Công an viên bán chuyên trách xã, ấp được cấp thẻ bảo hiểm y tế, nếu lập thành tích xuất sắc sẽ được biểu dương, khen thưởng; bị thương, hy sinh trong thi hành công vụ được xem xét thực hiện chính sách về thương binh, liệt sĩ.
Ngoài ra, đề án cũng nêu rõ về việc sắp xếp, bố trí công tác đối với lực lượng Công an xã bán chuyên trách, bổ nhiệm, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện Công an xã và trang bị vũ khí, công cụ hỗ trợ, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, thiết bị thông tin liên lạc, thiết bị văn phòng, phương tiện giao thông và kinh phí hoạt động,…. (Kèm theo Quyết định số 1226/QĐ-UBND, ngày 31 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang).

 

Lý Đa (ảnh internet)

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   1226_QD-UBND.signed.pdf