Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

An ninh - Quốc phòng

Đón quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ trở về địa phương năm 2019

(13:24 | 23/01/2019)

Ngày 21/01/2019, Đảng ủy, Ban chỉ huy Quân sự huyện Vĩnh Thuận tổ chức lễ đón quân nhân hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương năm 2019. Tổng số quân nhân hoàn thành nghĩa vụ 73 đồng chí.

Những năm qua, huyện Vĩnh Thuận đã làm tốt chính sách hậu phương quân đội, có nhiều hoạt động chăm lo cho những người có công với cách mạng. Đối với những quân nhân đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương, huyện cũng có chương trình giới thiệu, đào tạo việc làm để tham gia phát triển kinh tế tại địa phương. Tổ chức sắp xếp biên chế vào các đơn vị dự bị động viên đúng theo quy định.


Phát biểu tại buổi lễ, đại diện BCHQS mong muốn các đồng chí quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ, xuất ngũ về địa phương và đăng ký phục vụ trong ngạch dự bị năm 2019, tiếp tục phát huy phẩm chất tốt đẹp của anh bộ đội cụ Hồ, không ngừng ra sức học tập, rèn luyện, lao động tăng gia sản xuất, bổ sun kiến thức mới về chính trị, quân sự, nâng cao trình độ về mọi mặt, luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, học tập làm theo tấm gương đạo đức Chủ tịch HCM, vận động gia đình người thân chấp hành nghiêm chính sách của đảng, pháp luật Nhà nước và quy định của địa phương. Luôn luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ khi có lệnh gọi tập trung huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên quân nhân dự bị cho các đơn vị quân đội.

Tin và ảnh: Diễm Trang