Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

An ninh - Quốc phòng

Huyện Vĩnh Thuận xây dựng kế hoạch triển khai các đạo Luật mới do Quốc hội khóa XIV kỳ họp thứ năm thông qua

(20:05 | 08/01/2019)

Nhằm nâng cao hiểu biết, xây dựng ý thức tự giác chấp hành pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức và công dân sử dụng pháp luật làm phương tiện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, bảo vệ Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Mới đây, Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thuận vừa ban hành Kế hoạch triển khai các đạo Luật mới do Quốc hội khóa XIV kỳ họp thứ năm, gồm: Luật Cạnh tranh; Luật Quốc phòng; Luật An ninh mạng; Luật Tố cáo; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao; Luật Đo đạc và Bản đồ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật có liên quan đến quy hoạch.

 Việc triển khai sẽ được tổ chức 02 lớp ở cấp huyện; đối với xã, thị trấn, Trung tâm Y tế và các Trường THPT mỗi đơn vị tổ chức 01 lớp.
Cấp huyện: Lớp thứ nhất (tiếp thu trực tuyến với tỉnh) đối tượng là báo cáo viên pháp luật cấp huyện; Trưởng, Phó Trưởng và tất cả cán bộ, công chức, viên chức các phòng, ban, ngành cấp huyện; Ban Giám hiệu các Trường THPT trên địa bàn huyện; Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND, công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã, thị trấn.


Lớp thứ hai do báo cáo viên của huyện triển khai đến Trưởng, Phó Trưởng các phòng, ban ngành và tất cả cán bộ, công chức, viên chức các phòng, ban, ngành cấp huyện chưa tiếp thu tại hội nghị trực tuyến do tỉnh tổ chức. Cấp xã, thị trấn triển khai đến đại biểu Hội đồng nhân dân và toàn thể cán bộ, công chức và những người không chuyên trách của các xã, thị trấn; lãnh đạo ấp, khu phố, Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các Trường Mẫu giáo, Tiểu học và Trung học cơ sở trên địa bàn. Các đơn vị Trung tâm Y tế huyện, các Trường THPH tổ chức triển khai đến tất cả cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của đơn vị mình.


Thời gian hoàn thành trong quý I năm 2019.
Việc triển khai đối với các xã, thị trấn, Trung tâm Y tế, các Trường THPT phải do báo cáo viên pháp luật của huyện trực tiếp triển khai hoặc do Lãnh đạo cơ quan, đơn vị triển khai nhưng phải có ý kiến cho phép của Thường trực UBND huyện (thông qua Phòng Tư pháp huyện).
Sau khi hoàn thành thời gian triển khai các đạo Luật, các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện và UBND các xã, thị trấn, các Trường THPT báo cáo kết quả triển khai về Ủy ban nhân dân huyện (qua Phòng Tư pháp huyện), để tổng hợp báo cáo Sở Tư pháp theo quy định.

Lý Đa