Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Kinh tế

Toàn văn bài phát biểu giải trình của Chủ tịch UBND huyện Huỳnh Thanh Bình tại Kỳ họp thứ tư Hội đồng nhân dân huyện (khóa X)

(09:33 | 21/07/2017)

 Kỳ họp thứ tư Hội đồng nhân huyện Vĩnh Thuận (khóa X) tổ chức khai mạc trọng thể vào sáng ngày 20/7/2017 tại Hội trường lớn UBND huyện; kỳ họp diễn ra đến hết ngày 21/7/2017. Tại Kỳ họp này HĐND huyện nghe UBND huyện báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm 2017; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 và xem xét, quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐND huyện. Sau phần trả lời chất vấn của các Trưởng phòng ban chuyên môn; Chủ tich UBND huyện Huỳnh Thanh Bình phát biểu giải trình làm rõ thêm một số nội dung mà đại biểu đạt t ra. Xin trích nguyên văn bài phát biểu của đồng chí Chủ tịch

phat bieu đồng chí bình.JPG 

Đồng chí Huỳnh Thanh Bình-Phó Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch UBND huyện phát biểu giải trình tại Kỳ họp

 

Kính thưa Chủ tọa kỳ họp!
- Kính thưa các vị Đại biểu HĐND tỉnh đơn vị số 19,
- Kính thưa các vị Đại biểu HĐND huyện,
- Kính thưa toàn thể đại biểu tham dự Kỳ họp và bà con cử tri trong huyện

Theo chương trình kỳ họp, UBND huyện đã báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm 6 tháng cuối năm 2017; cùng 02 báo cáo chuyên đề trình tại Kỳ họp và các báo cáo chuyên đề gửi đại biểu nghiên cứu và 01 tờ trình của UBND huyện về giải thể Phòng Dân tộc.

Qua thảo luận Tổ và thảo luận tại Hội trường; qua ý kiến trả lời chất vấn của Trưởng các Phòng, ban chuyên môn; nhiều đại biểu tỏ thái độ đồng tình và kiến nghị với UBND huyện nhiều nội dung xác thực. UBND huyện xin nghiêm túc tiếp thu ý kiến xác đáng của các vị đại biểu và bà con cử tri.
Tại Kỳ họp này, các vị đại biểu đã gửi 04 phiếu chất vấn, với 06 nội dung và 26 ý kiến thảo luận tại Tổ, với 71 nội dung đặt ra tập trung vào một số vấn đề về: lĩnh vực vệ sinh môi trường, quản lý ngân sách nhà nước, quản lý đất công, quản lý xây dựng, trật tự đô thị, công tác tổ chức cán bộ, giải quyết khiếu nại, trật tự an toàn xã hội, lĩnh vực an sinh xã hội, (trong đó có 58 nội dung đã được các ngành chuyên môn và UBND trả lời trực tiếp tại buổi thảo luận Tổ) còn lại 13 nội dung; các vấn đề chất vấn của đại biểu và kiến nghị của các Ban trong 02 báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế- xã hội và Ban Pháp chế HĐND huyện, đã có 05 Trưởng phòng ban chuyên môn trả lời và báo cáo giải trình trực tiếp tại hội trường; các ý kiến còn lại được 03 phòng, ban chuyên môn trả lời cụ thể bằng văn bản và đã gởi cho đại biểu.

Thay mặt UBND huyện, đồng chí Huỳnh Thanh Bình báo cáo và giải trình làm rõ thêm một số vấn đề mà các ban HĐND và nhiều đại biểu quan tâm. (Ảnh)

Kính thưa các vị đại biểu!
Triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội trong 6 tháng đầu năm 2017, mặc dù huyện vẫn còn nhiều khó khăn, song các ban, ngành huyện, các xã, thị trấn đã tích cực triển khai thực hiện nhiệm vụ, bám sát mục tiêu, giải pháp chỉ đạo của UBND tỉnh, của Huyện ủy, HĐND huyện, nhất là tập trung chỉ đạo rà soát, điều chỉnh cơ cấu ngành nông nghiệp, triển khai kịp thời các giải pháp phát triển sản xuất và nuôi trồng thủy sản, đảm bảo đúng quy hoạch, kế hoạch đề ra, tập trung thu hút kêu gọi đầu tư, tiếp tục tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các công trình xây dựng cơ bản phục vụ sản xuất và đi lại cho người dân; tập trung xây dựng nông thôn mới, an sinh xã hội tạo tiền đề phát triển kinh tế-xã hội. Do vậy 6 tháng đàu năm kinh tế tiếp tục ổn định và có bước phát triển, nhiều chỉ tiêu chủ yếu theo Nghị quyết HĐND đạt khá so kế hoạch (KH) và tăng so cùng kỳ (SCK) như: Sản lượng luá (tăng 43,5%), sản lượng tôm nuôi (tăng 34,09%), tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ (tăng 42,83%), thu ngân sách (68,5%KH)...
Lĩnh vực văn hóa có nhiều chuyển biến tích cực, các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được đảm bảo. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định; Lĩnh vực xây dựng chính quyền và cải cách hành chính tiếp tục được củng cố, từng bước đi vào nề nếp.

Kính thưa các vị đại biểu!
Bên cạnh kết quả đạt được vẫn còn một số khó khăn như: Một số chỉ tiêu kế hoạch năm đạt thấp so kế hoạch và giảm so cùng kỳ: giá trị sản xuất nông nghiệp - thủy sản, đạt 33,9%KH, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp 34%KH; tình hình mưa trái mùa làm thiệt hại trên 479ha màu. Công tác quản lý việc nuôi tôm ngoài quy hoạch ở một số địa phương có mặt còn thiếu chặt chẽ, tình hình dịch bệnh trên tôm nuôi vẫn còn xảy ra. Công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực: quy hoạch, xây dựng nhà ở, đất đai, môi trường có mặt còn hạn chế. Việc xử lý các hộ dân mua bán lấn chiếm hành lang lộ giới trên địa bàn tuy có tập trung chỉ đạo, tạo chuyển biến bước đầu nhưng vẫn xảy ra tình trạng tái lấn chiếm ở một số điểm trên địa bàn thị trấn.
Văn hóa -xã hội vẫn có mặt còn hạn chế, tiến độ triển khai các lớp đào tào nghề cho lao động nông thôn chậm, tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp, tìm ẩn nhiều nguy cơ gây bùng phát. Việc sắp xếp, tổ chức cán bộ lãnh đạo quản lý, nhất là ngành giáo dục chưa xử lý tốt, để xảy ra dư luận không tốt trong nhân dân. Một số vụ việc khiếu kiện kéo dài, nhất là việc tranh chấp đất đai chưa có giải pháp giải quyết hữu hiệu. Tình hình vi phạm trật tự an toàn xã hội, tai nạn giao thông tăng so cùng kỳ. Công tác cải cách hành chính và giải quyết thủ tục hành chính bộ phận một cửa ở một số lĩnh vực còn gây phiền hà cho người dân, nhất là lĩnh vực đất đai; kỷ luật, kỷ cương hành chính ở một số cơ quan, đơn vị thực hiện chưa nghiêm.

Kính thưa các vị đại biểu.
Trước những thuận lợi, khó khăn trên, để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng còn lại năm 2017 theo Nghị quyết HĐND đề ra, UBND huyện đề nghị từng thành viên UBND huyện và các ban ngành huyện, các xã, thị trấn khắc phục những khó khăn, tập trung quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội với kết quả cao nhất. Với tinh thần đó, UBND huyện để ra một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

1. Đẩy mạnh phát triển sản xuất, huy động các nguồn lực để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội
Thứ nhất, Tập trung rà soát, điều chỉnh cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản phụ hợp điều kiện từng vùng, đảm bảo phát triển sản xuất theo đúng quy hoạch, thích ứng với biến đổi khí hậu, trong đó triển khai tổ chức thực hiện tốt công tác quy hoạch sản xuất, không để xảy ra mâu thuẩn giữa người trồng lúa và nuôi tôm. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất; khuyến khích phát triển mô hình hợp tác, liên kết trong sản xuất gắn với hợp đồng bao tiêu sản phẩm, chú trọng sản xuất lúa chất lượng cao; nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa nông sản.
Đẩy mạnh phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm ở hộ gia đình, gắn với tập trung phòng, chống tốt dịch bệnh trên địa bàn huyện. Tập trung chỉ đạo tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các điểm, cơ sở giết mỗ, mua bán kinh doanh thịt gia súc, gia cầm không rõ nguồn gốc, mất an toàn vệ sinh thực phẩm; chỉ đạo ngành chuyên môn xúc tiến hoàn hoàn thành các thủ tục sớm đầu tư xây dựng lò giết mổ tập trung tại thị trấn Vĩnh Thuận vào cuối năm 2017 để kiểm soát tốt công tác giết mỗ, đảm bảo vệ sinh thực phẩm cho người tiêu dùng.
Nâng cao chất lượng hoạt động của kinh tế tập thể, nhất là hợp tác xã, Tổ hợp tác nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản, thực hiện tốt việc hỗ trợ vốn, tập huấn kiến thức nâng cao trình độ, năng lực quản trị của các Hợp tác xã. Tăng cường chuyển giao các tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, trong đó tập trung tổ chức các lớp tập huấn, hội thảo đầu bờ trong lĩnh vực nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản cho các hộ dân.
Thứ hai, Tăng cường hướng dẫn nhân dân đẩy mạnh việc nuôi trồng thủy sản, mở rộng cải tạo diện tích ao đầm, thả nuôi các loại thủy sản có giá trị kinh tế cao phù hợp từng vùng địa phương, như tôm càng xanh, cua,... đặc biệt là tôm sú, để bù đắp phần nào thiếu hụt sản lượng nông nghiệp, đi đôi với tăng cường công tác phòng bệnh và công tác thanh, kiểm tra kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm việc bôm chích tạp chất vào tôm nguyên liệu. Tăng cường kêu gọi các doanh nghiệp, công ty đầu tư nuôi tôm công nghiệp tại Khu nuôi tôm công nghiệp xã Vĩnh Phong.
Thứ ba, Tập trung mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn, gắn với xây dựng nông thôn mới, nhất là tập trung vào 02 xã Bình Minh và Vĩnh Bình Nam để cuối năm đạt chuẩn nông thôn mới theo lộ trình Nghị quyết số 05/NQ-HU của Huyện ủy về xây dựng huyện Vĩnh Thuận đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2020.
Tập trung quyết liệt hơn nữa triển khai thực hiện tốt kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản, xây dựng GTNT theo nguồn vốn được tỉnh phân bổ năm 2017, gắn với đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình và tăng cường quản lý tốt chất lượng các công trình và thanh, quyết toán kịp thời các công trình khi có khối lượng hoàn thành; tăng cường kiểm tra các đơn vị thi công và kiên quyết xử lý nghiêm các đơn vị thi công chậm tiến độ theo hợp đồng đã ký kết, phấn đấu đến cuối năm giải ngân trên 95% kế hoạch.
Bốn là, Tập trung đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất mở rộng và phát triển sản xuất, kinh doanh; khuyến khích, phát triển mới các loại hình dịch vụ thương mại, để thúc đẩy đầu tư phát triển, góp phần tăng nguồn thu cho ngân sách. Tăng cường công tác quản lý quy hoạch, quản lý xây dựng nhà ở, xây dựng giao thông nông thôn và quản ly trật tự đô thị. Tập trung xử lý, giải tỏa dứt điểm các hộ dân lấn chiếm hành lang an toàn lộ giới để làm chỗ mua bán trên địa bàn, nhất là địa bàn thị trấn Vĩnh Thuận. Hoàn thành thủ tục xin chủ trương cấp thẩm quyền xây dựng Đề án thành lập Đội quản lý trật tự đô thị huyện. Tập trung rà soát và có kế hoạch đầu tư kéo điện tại các vùng lỏm.
Chỉ đạo ngành chuyên môn tăng cường kiểm tra, và xử lý nghiêm các hành vi gian lận thương mại, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, nhất là các mặt hàng nông nghiệp, thuốc thú y thủy sản, vật liệu xây dựng.
Năm là, Tập trung đồng bộ các giải pháp tăng thu ngân sách; thực hiện tốt công tác thu hồi nợ đọng thuế, hạn chế nợ đọng phát sinh thêm, phấn đấu hoàn thành và vượt mức dự toán thu ngân sách trên địa bàn. Tăng cường kỷ lực, kỷ cương tài chính, triệt để tiết kiện, chống lãng phí. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát việc lập, chấp hành dự toán chi; có kế hoạch tổ chức kiểm tra việc quản lý, sử dụng ngân sách và thanh quyết toán tạm ứng ngân sách của một số đơn vị phòng ban huyện và các xã, thị trấn để kịp thời chấn chỉnh và chỉ đạo thực hiên tốt quản lý ngân sách nhà nước trên địa bàn.
Thứ sáu, Tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, môi trường, quản lý đất đai. Chỉ đạo các ban ngành từ huyện đến xã, thị thường xuyên tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân nâng cao nhận thức và có giải pháp xử lý tốt rác thải sinh hoạt, nhất là rác thải sinh hoạt ở nông thôn, khu vực đông dân cư và các chợ xã. Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện cam kết bảo vệ môi trường đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, nhất là các cơ sở thu mua tôm xã thải chưa qua xử lý, cơ sở sản xuất composite. Chỉ đạo ngành chuyên môn xúc tiến nghiên cứu và tiến tới thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực thu gom, xử lý rác thải trên địa bàn huyện. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đảm bảo đúng quy trình và thời gian quy định. Rà soát và đề xuất hướng xử lý quỹ đất công một cách hiệu quả nhất.

 

2. Giải quyết kịp thời, có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo, giải quyết việc làm; quan tâm thực hiện tốt công tác giáo dục-đào tạo, y tế và văn hóa.
- Chỉ đạo thực hiện tốt việc kiện toàn, sắp xếp mạng lưới trường, lớp học, tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, các thiết bị, kỹ thuật nhằm phục vụ tốt cho việc dạy và học. Tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong công tác huy động học sinh đến trường đảm đạt kế hoạch đề ra, nhất là quan tâm hỗ trợ các em có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện đến trường, gắn với tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2017-2018. Quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Quản lý tốt công tác dạy thêm, học thêm. Tập trung rà soát các điểm trường lẻ không còn sử dụng vào mục đích dạy học để có kế hoạch sử dụng vào mục đích công cộng khác.
- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về Văn hóa và Thông tin. Nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, gắn xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Chỉ đạo nâng cao chất lượng bình xét, công nhận, công nhận lại cơ quan, đơn vị, gia đình văn hóa hàng năm. Tăng cường công tác thanh, kiểm tra và xử ly nghiêm các hành vi vi phạm về các hoạt động dich vụ văn hóa như: game onlie, karaoke, hoạt động viễn thông, internet...trên địa bàn.
- Tăng cường quản lý nhà nước trong lĩnh vực khám, điều trị bệnh, công tác y tế dự phòng, hành nghề y dược tư nhân và vệ sinh an toàn thực phẩm trên đia bàn huyện; tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho nhân dân tại Bệnh viện Đa khoa huyện và các Trạm Y tế xã, thị trấn, nhất là việc khám và điều trị cho bệnh nhân có thẻ bảo hiểm y tế. Triển khai thực hiện có hiệu quả bảo hiểm y tế toàn dân.
- Chỉ đạo thực hiện tốt chính sách người có công, an sinh xã hội, kịp thời triển khai đồng bộ, đầy đủ các chính sách của nhà nước tạo sự chuyển biến lớn trong nhận thức và hành động của các cấp các ngành và nhân dân trong việc chăm lo, phụng dưỡng các đối tượng thụ hưởng theo quy định. Tiếp tục thực hiện tốt các chương trình, dự án, tín dụng, các chính sách ưu đãi, đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, gắn với giải quyết việc làm cho lao động nông thôn để góp phần giảm nghèo bền vững, phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 1,5-2%.

3. Tăng cường củng cố quốc phòng, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; kỷ luật, kỷ cương hành chính và đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính.
- Chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về quốc phòng, an ninh trong tình hình mới cho cả hệ thống chính trị và nhân dân trên địa bàn huyện. Tăng cường công tác đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội và công tác đảm bảo an toàn giao thông; triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp kiềm chế tội phạm và tai nạn giao thông trên địa bàn. Tăng cường tuần tra, kịp thời xử lý, ngăn chặn đối với những nhóm thanh niên tụ tập làm mất an ninh trật tự, tội trộm cắp, cướp giật tài sản, xe tải trọng lớn chạy trên các tuyến lộ huyện, xã, ấp và xe tải chạy vào chợ giờ cao điểm… nhằm góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn huyện.
- Tăng cường quản lý nhà nước về công tác tư pháp, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ nâng cao trình độ, kiến thức pháp luật, kỹ năng và tinh thần trách nhiệm đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tiếp dân và hòa giải ở cơ sở; chỉ đạo giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; tập trung phối hợp giải quyết dứt điểm những vụ việc khiếu kiện, tranh chấp kéo dài, phức tạp, không để phát sinh điểm nóng.
- Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ cho cán bộ, công chức, viên chức, đề cao trách nhiệm cá nhân nhất là người đứng đầu. Tăng cường chỉ đạo các ngành, các cấp thực hiện tốt việc phối hợp trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Chỉ đạo thực hiện tốt việc sắp xếp, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, kỷ luật cán bộ đảm bảo đúng quy trình. Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 1138/CT-UBND ngày 22/5/2017 của UBND tỉnh về việc đẩy mạnh thực hiện chủ trương tin giản biên chế, tin gọn bộ máy. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trọng tâm cải cách thủ tục hành chính, tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020, nâng cao chất lượng cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “Một cửa” từ huyện đến các xã, thị trấn trong giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân. Nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động hành chính. Triển khai và vận hành có hiệu quả một của điện tử huyện.

Kính thưa các vị đại biểu!
Trên đây là một số vấn đề UBND huyện làm rõ thêm về giải pháp chỉ đạo, những nhiệm vụ trọng tâm cần nhấn mạnh thêm để các ngành, các cấp lưu ý trong điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng cuối năm 2017.
UBND huyện đề nghị HĐND, các Ban HĐND, Đại biểu HĐND, Mặt trận Tổ quốc và Đoàn thể các cấp và nhân dân trong huyện tăng cường giám sát, phối hợp hành động, nỗ lực phấn đấu tạo sự chuyển biến đồng bộ và mạnh mẽ hơn nữa trên các mặt công tác để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2017, làm tiền đề quan trọng để thực hiện đạt Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020.
Xin trân trọng cám ơn./.

Van Liên- Văn pòng HĐND và UBND huyện