Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Kinh tế

Tình hình kinh tế -xã hội huyện Vĩnh Thuận 6 tháng đầu năm tiếp tục ổn định và tăng trưởng

(08:21 | 13/07/2017)

Triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội năm 2017 trong điều kiện còn gặp nhiều khó khăn, nhưng với sự quyết tâm trong chỉ đạo của UBND huyện cùng với sự nổ lực phấn đấu của các ngành, các cấp và sự đồng thuận cao của nhân dân trong huyện, nên tình hình kinh tế-xã hội trong 6 tháng đầu năm 2017 của huyện Vĩnh Thuận tiếp tục ổn định và tăng trưởng.

 Quán triệt thực hiện nhiệm vụ năm 2017 của UBND tỉnh, UBND huyện đã cụ thể hóa thành Chương trình số 07/CTr-UBND ngày 19/01/2017 về chương trình chỉ đạo thực hiệm nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2017 và chủ động triển khai các nhiệm vụ trọng tâm ngay từ đầu năm, dành nhiều thời gian tập trung chỉ đạo quyết liệt một số ngành, lĩnh vực trọng tâm để tạo bước phát triển; đồng thời quan tâm xử lý, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc những ngành, lĩnh vực còn yếu kém, để phấn đấu thực hiện hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2017; kết hợp huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị cho phát triển kinh tế-xã hội của huyện; 6 tháng đầu năm kinh tế -xã hội của huyện đạt được nhiều kết quả tích cực, kinh tiếp tiếp tục ổn định và có bước phát triển, nhiều chỉ tiêu chủ yếu theo Nghị quyết HĐND đạt khá so kế hoạch và 07 chỉ tiêu tăng so cùng kỳ, như: Sản lượng luá (43,5%), sản lượng tôm nuôi (34,09%), doanh thu thương mại, dịch vụ (42,83%); thu ngân sách... Công tác xây dựng cơ bản tập trung chỉ đạo, 100% công trình GTNT bố trí mới theo danh mục được duyệt 2017 đều đã triển khai xây dựng. Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được đảm bảo. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định.

Trong đó, thể hiện cụ thể trên các mặt sau:
Về Nông nghiệp: Thu hoạch dứt điểm 18.853ha lúa Đông Xuân và lúa trên nền đất nuôi tôm, đạt 100% diện tích gieo sạ, sản lượng 97.680 tấn, đạt 63,9%KH, tăng 43,49%SCK. Vụ lúa hè thu đã xuống giống 7.163ha, đạt 100%KH. Thu hoạch được 679/1.100ha diện tích gieo trồng màu, năng suất ước khoảng 10-20 tấn/ha.

thu hoach lua.jpg

Ảnh: Nông dân ấp Kinh IA xã Tân Thuận-Vĩnh Thuận thu hoạch lúa

 

Về Thủy sản: Giá trị sản xuất thủy sản ước 729 tỷ 200 triệu đồng, đạt 31,7%KH, tăng 19,58%SCK; tổng sản lượng nuôi trồng và khai thác 9.037 tấn, đạt 42%KH, tăng 19,17%SCK; trong đó sản lượng tôm nuôi 6.168 tấn, đạt 57,11%KH, tăng 34,09% so cùng kỳ năm 2016. Kinh tế tập thể được quan tâm chỉ đạo, 6 tháng đầu năm thành lập mới 01 Hợp tác xã (HTX) nông nghiệp; nâng tổng toàn huyện có 08 HTX, trong đó có 04 HTX sản xuất nông nghiệp.

Giá trị sản xuất CN-TTCN ước 180 tỷ 810 triệu đồng (giá so sánh 2010), đạt 34,77%KH, giảm 11,69%SCK. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 678 tỷ 490 triệu đồng, đạt 69,7% kế hoạch, tăng 42,83%SCK. Cấp mới 61 giấy phép kinh doanh, với tổng vốn 11 tỷ 795 triệu đồng. Vận chuyển được 349.000 lượt hành khách, đạt 79,32%KH, tăng 51,08%SCK và vận tải 5 triệu 730 ngàn tấn hàng hóa, đạt 63,14%KH và tăng 32,49% SCK.

Về đầu tư xây dựng cơ bản: tính đến ngày 30/6/2027, đã giải ngân vốn xây dựng cơ bản là 29 tỷ 914 triệu đồng, đạt 41,73% kế hoạch. Huy động tối đa mọi nguồn lực tập trung xây dựng giao thông nông thôn, gắn với xây dựng nông thôn mới; đã triển khai xây dựng 20/20 công trình giao thông nông thôn theo danh mục được duyệt năm 2017; đến nay có 02 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, 02 xã đạt 17 tiêu chí, 03 xã đạt 12-13 tiêu chí.

Văn hoá - xã hội:
Hoàn thành tổng kết năm học 2016-2017 các bậc học, qua đó tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học, đạt 99,7% (giảm 2,2% SCK); học sinh được công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở, đạt 99,8%. Hoàn thành công tác tuyển sinh lớp 6 và lớp 10 năm học 2017-2018. Lãnh đạo tốt tổ chức kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia năm 2017 tại điểm thi trường PTTH Vĩnh Thuận. Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân Đinh Dậu năm 2017 và các ngày lễ, kỷ niệm lớn của đất nước; có 04/08 xã, thị trấn hoàn thành Đại hội TDTT năm 2017. Triển khai thực hiện tốt kế hoạch phòng, chống dịch bệnh và công tác khám và điều trị bệnh cho nhân dân. Tỷ lệ bao phủ BHYT toàn dân so với dân số thống kê, chiếm 79%, đạt 92%KH, tăng 3,48 SCK . Triển khai xây dựng và bàn giao đưa vào sử dụng 89/119 căn nhà tình nghĩa, đạt 74,79%KH, sửa chữa 119/158 căn, đạt 75%KH. Giới thiệu và giải quyết việc làm cho 2.819 lao động trong và ngoài tỉnh, đạt 97,21%KH.

Quốc phòng-an ninh: Hoàn thành công tác tuyển, chọn và gọi công nhân nhập ngũ năm 2016 đạt 100% chỉ tiêu tỉnh giao. Hoàn thành diễn tập chỉ huy tham mưu một bên một cấp trên bản đồ năm 2017; diễn tập khu vực phòng thủ xã Vĩnh Bình Nam, Vĩnh Phong. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và an toàn giao thông được đảm bảo.

Xây dựng chính quyền và cải cách hành chính
Chỉ đạo hoàn thành công tác tổ chức tổng kết nhiệm kỳ 2015-2017, gắn với tổ chức bẩu cử Trưởng ấp, Phó Trưởng ấp, Khu phố, Tổ NDTQ nhiệm kỳ 2017-2019 trên địa bàn huyện đảm bảo đúng luật định và đạt yêu cầu. Công tác cải cách hành chính mà trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính tiếp tục quan tâm chỉ đạo. Chỉ đạo đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động các cơ quan hành chính nhà nước huyện, triển khai lắp đặt phần mềm hệ thống Một cửa điện tử huyện. Bộ phận một cửa từ huyện đến xã, thị trấn tiếp tục được củng cố nâng lên chất lượng hoạt động phục vụ tốt giải quyết thủ hành chính cho người dân.

Bên cạnh kết quả đạt được; tuy nhiên, dự báo tình hình kinh tế- xã hội 6 tháng cuối năm 2017 sẽ gặp không ít khó khăn: tình hình thời tiết, dịch bệnh, giá cả hàng hóa còn diễn biến khó lường, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất ổn định…là những rào cản, thách thức làm ảnh hưởng đến tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm còn lại. Trước tình hình trên để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, Ủy ban nhân dân huyện đề ra 03 nhóm giải pháp để tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2017 như sau:

Một là, tập trung khắc phục khó khăn, đẩy mạnh phát triển sản xuất, huy động các nguồn lực để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu.
Tập trung rà soát, điều chỉnh cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản phụ hợp điều kiện từng vùng, đảm bảo phát triển sản xuất theo đúng quy hoạch, thích ứng với biến đổi khí hậu. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất; khuyến khích phát triển mô hình hợp tác, liên kết trong sản xuất gắn với hợp đồng bao tiêu sản phẩm, nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa nông sản. Đẩy mạnh phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm ở hộ gia đình, gắn với tập trung phòng, chống tốt dịch bệnh trên địa bàn huyện. Nâng cao chất lượng hoạt động của kinh tế tập thể, nhất là hợp tác xã, Tổ hợp tác sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản.
Tăng cường hướng dẫn nhân dân đẩy mạnh việc nuôi trồng thủy sản, mở rộng cải tạo diện tích ao đầm, thả nuôi các loại thủy sản có giá trị kinh tế cao phù hợp từng vùng địa phương, như tôm càng xanh, cua,... đặc biệt là tôm sú; đồng thời thường xuyên kiểm tra các cơ sở, phương tiện sản xuất, vận chuyển giống thủy sản, nhất là tôm giống.
Tập trung mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn, gắn với xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục tranh thủ với Trung ương, tỉnh và kêu gọi đầu tư các dự án trọng điểm, gắn chỉ đạo thực hiện tốt chất lượng công trình; tập trung phát triển thị trấn đạt đô thị loại IV vào năm 2020; đẩy mạnh tiến độ xây dựng các công trình xây dựng cơ bản, nhất là các công trình trọng điểm, trong đó có tuyến đường nối dài từ Thị trấn Vĩnh Thuận – Vĩnh Bình Nam- Vĩnh Bình Bắc, đường ven sông Caí lớn, cái chanh để đưa vào sử dụng phục vụ đi lại và sản xuất của người dân.
Đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, duy trì và phát triển các cơ sở sản xuất hiện có. Sắp xếp, khai thác có hiệu quả chợ nổi, khu dịch vụ chợ đêm, chợ Bách hóa tổng hợp và chợ nông sản thị trấn, các chợ xã hiện có...; tiếp tục kêu gọi đầu tư phát triển các chợ xã còn lại và Cụm công nghiệp ấp Vĩnh Tây II, Khu nuôi tôm công nghiệp ấp Đập Đá xã Vĩnh Phong; tập trung đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng, vận dụng các cơ chế chính sách ưu đãi của Nhà nước, tạo điều kiện khuyến khích phát triển mới mạnh mẽ các loại hình dịch vụ thương mại, để góp phần tăng nguồn thu cho ngân sách, đầu tư phát triển.
Tăng cường thanh tra, kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm và chỉ đạo kịp thời công khai các hành vi trốn thuế, gây thất thu và các hành vi nhũng nhiễu, tham ô nhằm chống thất thu ngân sách. Tập trung thu tốt các khoản thu tiền sử dụng đất, phấn đấu hoàn thành và vượt mức dự toán thu ngân sách trên địa bàn. Tăng cường kỷ lực, kỷ cương tài chính, triệt để tiết kiện, chống lãng phí.
Tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, môi trường. Quản lý, khai thác tốt nguồn tài nguyên nước và bảo vệ môi trường. Chỉ đạo các ban ngành từ huyện đến xã, thị thường xuyên tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân nâng cao nhận thức và có giải pháp xử lý tốt rác thải sinh hoạt, nhất là rác thải sinh hoạt ở nông thôn, khu vực đông dân cư và các chợ xã. Tăng cường chuyển giao các tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, trong đó tập trung tổ chức các lớp tập huấn, hội thảo đầu bờ trong lĩnh vực nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản cho các hộ dân.

Hai là, chỉ đạo giải quyết kịp thời, có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo, giải quyết việc làm; quan tâm thực hiện tốt công tác giáo dục-đào tạo, y tế và văn hóa.
Chỉ đạo thực hiện việc đổi mới và nâng cao chất l¬ượng giáo dục - đào tạo toàn diện, sắp xếp mạng lưới trường, lớp học; quản lý tốt công tác dạy thêm, học thêm; tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, các thiết bị, kỹ thuật nhằm phục vụ tốt cho việc dạy và học. Chỉ đạo giữ vững và tiếp tục thực hiện xây dựng trường chuẩn quốc gia. Củng cố, kiện toàn nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện, Trung tâm học tập cộng đồng các xã, thị trấn.
Tăng cường công tác quản lý nhà nước về Văn hóa và Thông tin. Nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Chỉ đạo nâng cao chất lượng bình xét, công nhận, công nhận lại cơ quan, đơn vị, gia đình văn hóa hàng năm.
Tăng cường quản lý nhà nước trong lĩnh vực khám, điều trị bệnh, dự phòng, y dược tư nhân và vệ sinh an toàn thực phẩm trên đia bàn huyện, tập trung chỉ đạo tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các điểm, cơ sở giết mỗ, mua bán thịt gia súc, gia cầm mất an toàn vệ sinh thực phẩm; tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho nhân dân tại Bệnh viện Đa khoa huyện và các Trạm Y tế xã, thị trấn, nhất là việc khám và điều trị cho bệnh nhân có thẻ bảo hiểm y tế. Triển khai thực hiện có hiệu quả bảo hiểm y tế toàn dân.
Thực hiện đúng, đủ và kịp thời chính sách an sinh xã hội theo quy định. Tiếp tục thực hiện tốt các chương trình, dự án, tín dụng, các chính sách ưu đãi để góp phần giảm nghèo bền vững. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về tôn giáo, dân tộc. Quan tâm thực hiện tốt các chính sách dân tộc, vận động đồng bào dân tộc phát triển kinh tế gia đình gắn với duy trì phát huy các giá trị văn hóa truyền thống.

Ba là, tăng cường củng cố quốc phòng, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; kỷ luật, kỷ cương hành chính và đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính.
Chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về quốc phòng, an ninh trong tình hình mới cho cả hệ thống chính trị và nhân dân trên địa bàn huyện. Tăng cường công tác đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội và kiềm chế tai nạn giao thông. Tăng cường công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm đối với các băng nhóm thanh niên tụ tập chạy xe lạng lách, đánh võng, đánh bạc, đá gà, mua bấn và sử dụng thuốc cấm.
Tăng cường quản lý nhà nước về công tác tư pháp, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật. Thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra và chỉ đạo khắc phục kịp thời hạn chế, khuyết điểm và kết luận sau thanh tra. Duy trì công tác tiếp dân, giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo chính đáng của công dân.
Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ cho cán bộ, công chức, viên chức, đề cao trách nhiệm cá nhân nhất là người đứng đầu. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tiếp tục nâng cao chất lượng cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “Một cửa” từ huyện đến các xã, thị trấn trong giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân. Nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động hành chính.

Văn Liên- Văn pòng HĐND và UBND huyện