Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Kinh tế

Xem với cỡ chữAA

Thông qua các văn bản trình kỳ họp lệ giữa năm 2020 Hội đồng nhân dân huyện

(14:07 | 25/06/2020)

Sáng ngày 25 tháng 6 năm 2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Huỳnh Tấn Phi chủ trì cuộc họp thông qua các văn bản trình kỳ họp lần thứ 15 Hội đồng nhân dân huyện khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021. Cùng tham dự có Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Huỳnh Quốc Huy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phạm Văn Hậu, các đồng chí Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện, lãnh đạo các ngành: Kho bạc Nhà nước, Chi cục Thuế khu vực Vĩnh Thuận - U Minh Thượng, Chi cục Thống kế, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng.

Cuộc họp đã nghe Văn phòng HĐND và UBND huyện báo cáo tóm tắt về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020; Phòng Tài chính - Kế hoạch thông qua các tờ trình về việc ban hành Nghị quyết điều chỉnh giao bổ sung dự toán ngân sách năm 2020 cho hội đặc thù; tờ trình về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục công trình đầu tư công năm 2020 do UBND huyện Vĩnh Thuận quản lý; tờ trình về việc phê duyệt danh mục vốn các dự án khởi công mới trung hạn 2021-2025 do UBND huyện Vĩnh Thuận quản lý.
Nhìn chung, qua xem xét, các đại biểu dự họp thống nhất cao với dự thảo các văn bản trình tại cuộc họp, chủ yếu các ý kiến xoay quanh về mốc thời gian tổng hợp báo cáo, đánh giá thêm về nguyên nhân của một số hạn chế, yếu kém và đề xuất một số giải pháp tập trung chỉ đạo trong thời gian tới.
Kết luận cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Huỳnh Tấn Phi đánh giá cao những nỗ lực, phấn đấu của các ngành chuyên môn cấp huyện, các xã, thị trấn trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội thời gian qua, đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng trong chuẩn bị văn bản trình kỳ họp giữa năm 2020 HĐND huyện cơ bản đảm bảo theo đúng thời gian, chất lượng có nâng lên.

Ảnh: Chủ tịch UBND huyện Huỳnh Tấn Phi kết luận cuộc họp


Giao Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện phối hợp với các ngành chuyên môn thống nhất số liệu, thời gian tổng hợp báo cáo. Đánh giá lại đầy đủ, cụ thể những nguyên nhân hạn chế và bổ sung thêm những giải pháp để tập trung chỉ đạo trong những tháng còn lại của năm, trước mắt là tập trung giải pháp khôi phục sản xuất do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, công tác sản xuất nông nghiệp, đầu tư xây dựng cơ bản, thực hiện chính sách an sinh xã hội, đảm bảo an ninh trật tự. Phòng Tài chính - Kế hoạch rà soát, đối chiếu lại việc giao dự toán cho hội đặc thù và đề nghị đầu tư công phải bám sát theo Luật và các quy định hiện hành.
Ngoài ra, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện cũng lưu ý các ngành theo chức năng, nhiệm vụ cần tập trung vào công tác chuẩn bị đại hội Đảng bộ lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 đảm bảo thành công theo kế hoạch đề ra.
Được biết, kỳ họp lần thứ 15, Hội đồng nhân dân huyện khóa X, nhiệm kỳ 2016-2020 dự kiến được tổ chức vào ngày 21, 22 tháng 7 năm 2020 để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, đưa ra phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020; xem xét ban hành một số Nghị quyết thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân huyện.

Lý Đa