Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Kinh tế

Xem với cỡ chữAA

Vĩnh Thuận: Sơ kết đầu tư công 6 tháng đầu năm 2020

(15:13 | 18/06/2020)

Sáng ngày 18 tháng 6 năm 2020, Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thuận tổ chức hội nghị sơ kết công tác đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Hội nghị do Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Huỳnh Tấn Phi chủ trì, cùng tham dự có Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Huỳnh Quốc Huy, lãnh đạo các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, Giám đốc Kho bạc Nhà nước, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.

Theo báo cáo từ cơ quan tài chính kế hoạch huyện. Năm 2020 huyện Vĩnh Thuận được tỉnh phân bổ 46 tỷ 776 triệu đồng, bố trí cho 22 công trình đầu tư xây dựng cơ bản tập trung, tính đến hết ngày 15/6/2020 thực hiện giá trị hoàn thành là 11 tỷ 736 triệu đồng, đạt 25,09% kế hoạch; giá trị giải ngân là 7 tỷ 035 triệu đồng, đạt 15,04% kế hoạch.
Đối với các công trình vốn sự nghiệp được phân bổ 74 tỷ 351 triệu đồng, giải ngân 10 tỷ 588 triệu đồng, đạt 14,24% kế hoạch. Phòng Tài chính - Kế hoạch tham mưu Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành 67 công trình, với tổng mức đầu tư là 88 tỷ 856 triệu đồng.
Hội nghị đã tập trung thảo luận, đánh giá về những ưu điểm và hạn chế, cũng như những nguyên nhân chủ yếu của những hạn chế trong công tác xây dựng cơ bản trên địa bàn; qua đó, đề xuất một số giải pháp tập trung chỉ đạo trong thời gian tới.

Ảnh: Chủ tịch UBND huyện Huỳnh Tấn Phi kết luận hội nghị


Kết luận hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đề nghị Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng theo chức năng, nhiệm vụ thực hiện tốt công tác đầu tư xây dựng cơ bản. Phối hợp chặt chẽ giữa các ngành với xã, thị trấn, tập trung phối hợp giải quyết khó khăn, vướng mắc, thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo trong công tác xây dựng cơ bản. Đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng, nhất là các công trình trọng điểm, công trình chào mừng đại hội Đảng. 
Phòng Tài chính - Kế hoạch, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tăng cường kiểm tra chất lượng công trình, thanh, quyết toán, tất toán các công trình theo quy định. Tham mưu lập các hồ sơ, thủ tục đầu tư phải thực hiện theo đúng thời gian, nội dung yêu cầu,…

 

Lý Đa