Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Kinh tế

Xem với cỡ chữAA

Vĩnh Thuận sơ kết công tác chỉ đạo, điều hành quý I năm 2020

(19:47 | 13/04/2020)

Chiều ngày 13 tháng 4 năm 2020, Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thuận tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết công tác chỉ đạo, điều hành và tình hình kinh tế - xã hội quý I, triển khai chương trình chỉ đạo trọng tâm quý II năm 2020. Ông Huỳnh Tấn Phi, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện chủ trì. Cùng tham dự có Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Nguyễn Văn Thoàn; Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Lê Thị Nhỏ; các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huỳnh Xuân Luật, Phạm Văn Hậu, thủ trưởng các ban, ngành cấp huyện và lãnh đạo các xã, thị trấn.

Nhìn chung, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội quý I năm 2020 trong điều kiện khó khăn nhưng được sự lãnh đạo sâu sát của Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện, sự đoàn kết, nỗ lực của các cơ quan, doanh nghiệp và nhân dân trong huyện nên kinh tế - xã hội quý I tiếp tục phát triển, một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt khá so kế hoạch và tăng so cùng kỳ. Công tác kiểm soát giết mổ, vận chuyển gia súc, gia cầm, kiểm dịch giống thủy sản và phòng, chống dịch bệnh trên gia cầm được tăng cường. Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Tập trung các giải pháp phòng, chống dịch Covid - 19 theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh. Thực hiện tốt việc tiếp công dân và giải quyết yêu cầu khiếu nại của công dân. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, tai nạn giao thông không xảy ra. Tuyển, chọn và gọi công dân nhập ngũ đạt chỉ tiêu.
Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế: Tiến độ triển khai các công trình đâu tư công năm 2020 và các công trình dự án trọng điểm chuyển tiếp năm 2019 còn chậm. Xây dựng nông thôn mới còn một số tiêu chí chất lượng còn yếu. Tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, độ mặn cao làm ảnh hưởng đến tôm nuôi; giá cả một số mặt hàng nông sản, nhất là giá tôm giảm mạnh; tình hình dịch bệnh Covid-19 đã và đang làm ảnh hưởng lớn đến sản xuất, kinh doanh và đời sống của người dân. 

Chỉ đạo hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nguyễn Văn Thoàn đề nghị các ngành, các cấp tiếp tục tâp trung chỉ đạo quyết liệt các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn. Các chi, đảng bộ trực thuộc tiếp tục hoàn chỉnh văn kiện đại hội chi, đảng bộ sẵn sàng tổ chức đại hội khi có ý kiến của cấp trên. Nâng cao tinh thần, trách nhiệm của người đứng đầu, của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ, quan tâm công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng. Phát động các phong trào thi đua và triển khai thực hiện các công trình, dự án chào mừng đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025.

thoan.jpg

Ảnh: Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nguyễn Văn Thoàn phát biểu chỉ đạo hội nghị

Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện cần có giải pháp tập trung chỉ đạo khắc phục những hạn chế như báo cáo đã nêu. Sớm triển khai thực hiện công tác đầu tư công năm 2020, tập trung các giải pháp nâng cao chất lượng tiêu chí nông thôn mới, sớm hoàn thành đề xuất xử lý đất công xã Vĩnh Bình Nam, có giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động kinh tế tập thể, thực hiện đúng, đủ, kịp thời các chế độ, chính sách, nhất là chính sách đối với các nhóm đối tượng bị ảnh hưởng do dịch Covid -19. Tăng cường đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn,...

Kết luận hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Huỳnh Tấn Phi giao các ngành, các xã, thị trấn quán triệt và thực hiện nghiêm theo ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy. Trên cơ sở chương trình chỉ đạo quý II năm 2020 của Ủy ban nhân dân huyện cụ thể hóa và triển khai thực hiện có hiệu quả tại địa phương, đơn vị.

Kết luận.jpg

Ảnh: Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Huỳnh Tấn Phi kết luận hội nghị

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Huỳnh Tấn Phi lưu ý các ngành, các xã, thị trấn tiếp tục thực hiện nghiêm các giải pháp phòng, chống dịch Covid - 19. Thủ trưởng các ngành, xã, thị trấn vận động, tuyên truyền cán bộ, công chức, viên chức cơ quan và người dân là đồng bào dân tộc Khmer đón tết cổ truyền Chôl - Chnăm - Thmây trên tinh thần đầm ấm, an toàn, vui tươi và tiết kiệm, không tập trung đông người theo chỉ đạo của cấp trên, tiến hành hỗ trợ kinh phí cho hộ nghèo đón Tết cổ truyền theo định mức quy định.
Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cần định hướng sản xuất phù hợp với điều kiện địa phương và theo nhu cầu của thị trường, phối hợp xã, thị trấn rà soát và nắm lại nhu cầu tái đàn heo của các hộ chăn nuôi trên địa bàn, khảo sát nắm lại tình hình sản xuất thủy sản, nhất là việc thu hoạch tôm, diện tích tôm bị thiệt hại báo cáo Ủy ban nhân dân huyện.
Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng sớm triển khai thực hiện các bước đầu tư công, các công trình dự án trọng điểm trên địa bàn; rà soát, tổng hợp nhu cầu đầu tư cầu, giao thông trên địa bàn để có giải pháp phân kỳ đầu tư hợp lý đảm bảo kết nối lưu thông, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.
Phòng Tài chính - Kế hoạch sớm tham mưu Ủy ban nhân dân huyện điều chỉnh giao dự toán ngân sách năm 2020 theo Nghị quyết Hội đồng nhân dân huyện; hướng dẫn ngành, xã thu - chi ngân sách theo đúng quy định.
Phòng Tài nguyên - Môi trường sớm hoàn chỉnh kiểm kê đất đai, tham mưu quản lý chặt chẽ việc khai thác nguồn nước ngầm đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả. Tăng cường tuyên truyền, gắn với xử phạt các trường vi phạm trong công tác bảo vệ môi trường.
Phòng Giáo dục - Đào tạo triển thực hiện việc sắp xếp trường, lớp học theo kế hoạch, sắp xếp cán bộ, giáo viên phù hợp với chuyên môn đào tạo và thực hiện tốt các chế độ, chính sách liên quan đến giáo viên theo quy định.
Yêu cầu Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trong thực hiện nhiệm vụ phải có sự bàn bạc, trao đổi ý kiến trong tập thể Thường trực Ủy ban nhân dân và trong Ban Thường vụ Đảng ủy để từ đó, có sự thống nhất cao trong tư tưởng và hành động, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Lý Đa