Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Kinh tế

Xem với cỡ chữAA

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Vũ Hồng làm việc với huyện Vĩnh Thuận về tình hình kinh tế - xã hội năm 2019

(15:28 | 26/03/2020)

Sáng ngày 26 tháng 3 năm 2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang Phạm Vũ Hồng cùng lãnh đạo các sở ngành cấp tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến với huyện Vĩnh Thuận về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội huyện Vĩnh Thuận năm 2019, 3 tháng đầu năm 2020. Về phía điểm cầu cấp huyện có ông Lê Trung Hồ, Bí thư Huyện ủy; ông Nguyễn Văn Thoàn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện; ông Huỳnh Tấn Phi, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện; thủ trưởng một số ngành cấp huyện và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

Tại hội nghị ông Huỳnh Tấn Phi, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện báo cáo tóm tắt về tình hình kinh tế - xã hội huyện Vĩnh Thuận năm 2019, 3 tháng đầu năm 2020 và đề xuất Ủy ban nhân dân, sở ngành cấp tỉnh xem xét, có ý kiến giải quyết một số nội dung thuộc thẩm quyền của tỉnh. Theo đó, đại diện lãnh đạo sở, ngành cấp tỉnh đã thảo luận, trao đổi đối với các kiến nghị, đề xuất của huyện Vĩnh Thuận.

Hồng.jpg

Ảnh: Quang cảnh hội nghị

Kết luận hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Vũ Hồng đánh giá cao những nỗ lực của huyện Vĩnh Thuận trong thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và 3 tháng đầu năm 2020. Nhiều chỉ tiêu chủ yếu đạt khá như: Xây dựng huyện nông thôn mới, giá trị một số ngành sản xuất chủ yếu, sản lượng tôm, giá trị sản xuất thương mại - dịch vụ, một số mô hình sản xuất mang lại hiệu quả, trồng màu trên diện tích lúa 2 vụ mang lại giá trị cao và tăng thu nhập cho người dân. Tập trung thực hiện tốt các giải pháp phòng, chống dịch bệnh, an ninh trật tự an toàn xã hội được đảm bảo,...
Thời gian tới, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị huyện Vĩnh Thuận tiếp tục chỉ đạo tốt công tác phòng, chống dịch Covid 19; rà soát các chỉ tiêu kinh tế - xã hội nhiệm kỳ 2015-2020, xem xét chỉ tiêu đạt thấp hoặc chưa đạt để có giải pháp tập trung chỉ đạo; đồng thời, chuẩn bị tốt các nội dung tổ chức thành công đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025. Tiếp tục rà soát triển khai thực hiện tốt các kết luận, chỉ đạo của Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh liên quan đến huyện Vĩnh Thuận.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng lưu ý huyện Vĩnh Thuận tiếp tục triển khai thực hiện tốt đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, tuyên truyền, vận động hợp tác xã, nông dân chọn cây trồng, vật nuôi phù hợp với nhu cầu thị trường và điều kiện của huyện, nghiên cứu ưu tiên theo hướng sản xuất hữu cơ, sản xuất ứng dụng công nghệ cao. Rà soát và có giải pháp đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và nhu cầu nước ngọt phục vụ sinh hoạt cho người dân. Quan tâm, hỗ trợ các hợp tác xã hoạt động có hiệu quả; Huyện ủy cần có Nghị quyết chuyên đề về phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn.
Sớm hoàn chỉnh danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư trong tháng 6 năm 2020. Tổ chức sắp xếp trường, lớp học ở những nơi đủ điều kiện. Tập trung thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, công tác đảm bảo an ninh trật tự, nhất là an ninh nông thôn và đảm bảo phòng cháy chữa cháy trên địa bàn,...
Đối với những kiến nghị của huyện chưa được sở, ngành có ý kiến cụ thể, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao huyện Vĩnh Thuận chủ động làm việc trực tiếp với sở, ngành có liên quan để tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến giải quyết.

 

 

Lý Đa