Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Kinh tế

Xem với cỡ chữAA

Tổng kết ngành nông nghiệp huyện Vĩnh Thuận năm 2019

(15:01 | 21/03/2020)

Ngày 20 tháng 3 năm 2020, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Vĩnh Thuận tổ chức hội nghị trực tuyến với các xã, thị trấn về tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ của ngành nông nghiệp năm 2019, triển khai kế hoạch năm 2020. Đến dự và chỉ đạo hội nghị có ông Nguyễn Văn Thoàn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, ông Phạm Văn Hậu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện. Cùng tham dự có lãnh đạo các ngành: Kinh tế và Hạ tầng, Lao động - Thương binh và Xã hội, Chi cục Thống kê, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện và các Trạm: Khuyến nông, Chăn nuôi và Thú y, Trồng trọt và Bảo vệ thực vật.

Thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2019 trong tình hình thời tiết, khí hậu diễn biến bất thường. Tình hình nắng hạn kéo dài làm cho mùa vụ sản xuất lúa Hè Thu 2019 phải gieo sạ trễ hơn hàng năm và làm ảnh hưởng đến mùa vụ lúa Đông Xuân và lúa Mùa 2019 - 2020. Tuy nhiên, được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện, sự phối hợp của các ngành cấp huyện, cùng sự nỗ lực phấn đấu của lãnh đạo và công chức ngành nông nghiệp huyện nên trong năm 2019, ngành nông nghiệp huyện đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ như: Tham mưu Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện đầu tư xây dựng xã Phong Đông đạt chuẩn nông thôn mới; huyện đạt 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới. Thành lập mới 5 hợp tác xã nông nghiệp, nâng tổng số toàn huyện có 13 hợp tác xã nông nghiệp; tổ chức 8 lớp đào tạo nghề lĩnh vực nông nghiệp (vượt 1 lớp so với chỉ tiêu tỉnh giao). Sản lượng lúa cả năm đạt trên 118 ngàn tấn, sản lượng thủy sản 27.990 tấn, đạt 102% kế hoạch, tăng 9,8% so cùng kỳ, trong đó sản lượng tôm 15.275 tấn, đạt 103% kế hoạch, tăng 1.175 tấn so cùng kỳ. Tổ chức 9 lớp tập huấn, hội thảo chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho nông dân. Nghiệm thu đưa vào sử dụng 20 công trình thủy lợi phục vụ sản xuất,...
Ghi nhận những đóng góp của ngành nông nghiệp huyện và chỉ ra một số hạn chế, thiếu sót trong thực hiện nhiệm vụ thời gian qua. Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nguyễn Văn Thoàn lưu ý lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Đảng ủy, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tiếp tục quan tâm, hỗ trợ các hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả. Chỉ đạo nâng cao chất lượng tiêu chí nông thôn mới, có giải pháp hướng dẫn nông dân sản xuất có hiệu quả góp phần nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Chỉ đạo Tổ kinh tế kỹ thuật sâu sát địa bàn để kịp thời nắm tình hình sản xuất cũng như hướng dẫn nông dân sản xuất đạt hiệu quả.

Thoan.jpg

Ảnh: Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nguyễn Văn Thoàn chỉ đạo hội nghị


Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kinh tế và Hạ tầng phối hợp xã Vĩnh Bình Nam triển khai thực hiện theo nội dung kết luận của Ban Thường vụ Huyện ủy về đầu tư cầu qua chợ xã Vĩnh Bình Nam vì đây là một trong những công trình được Huyện ủy xác định là công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025.
Chỉ đạo hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phạm Văn Hậu yêu tập thể cán bộ, công chức ngành nông nghiệp, các Trạm chuyên môn huyện, các xã, thị trấn quán triệt và thực hiện nghiêm theo ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy.

Hậu.jpg

Ảnh: Phó Chủ tịch UBND huyện Phạm Văn Hậu phát biểu chỉ đạo hội nghị


Đồng thời, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện giao Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tranh thủ với Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh chuẩn bị các điều kiện phục vụ đoàn Trung ương thẩm định huyện nông thôn mới. Phối hợp vận động, hướng dẫn người dân chăm sóc và quản lý tốt diện tích tôm nuôi; chủ động nắm tình hình diễn biến thời tiết để có giải pháp hướng dẫn nông dân phòng, chống dịch bệnh. Duy trì việc kiểm tra chất lượng tôm giống trên địa bàn. Xây dựng và thông báo lịch thời vụ sản xuất lúa Hè Thu năm 2020 theo hướng dẫn của tỉnh. Đẩy nhanh tiến độ đầu tư công trình thủy lợi theo nghị quyết được Hội đồng nhân dân huyện thông qua.
Phối hợp các ngành chuyên môn, các xã, thị trấn đánh giá cụ thể chất lượng hoạt động kinh tế tập thể. Hỗ trợ các hợp tác xã thực hiện ký kết bao tiêu sản phẩm cho xã viên.
Đề nghị các Trạm chuyên môn tiếp tục triển khai thực hiện tốt các đề tài, dự án phục vụ sản xuất, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho nông dân. Trạm Thú ý có kế hoạch hướng dẫn hộ chăn nuôi tái đàn heo theo quy định của Luật thú y; có kế hoạch phòng, chống dịch cúm gia cầm theo chỉ đạo của tỉnh.
Giao Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn vận động nhân dân chăm sóc tốt diện tích tôm nuôi. Thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo về tình hình dịch bệnh về Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các Trạm chuyên môn. Chỉ đạo thực hiện nghiêm các phần việc của hộ, tổ, ấp trong xây dựng nông thôn mới,...

 

Lý Đa