Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Kinh tế

Xem với cỡ chữAA

Tổng kết chuyên đề kinh tế phục vụ xây dựng văn kiện đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2021-2025

(08:38 | 20/01/2020)

Sáng ngày 17 tháng 01 năm 2020, tại Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thuận. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Huỳnh Xuân Luật chủ trì hội nghị tổng kết chuyên đề kinh tế phục vụ xây dựng văn kiện đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025; gắn với thông qua dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025. Đến dự có Bí thư Huyện ủy Lê Trung Hồ, thành viên Tổ nghiên cứu chuyên đề kinh tế, Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện, Thủ trưởng các ngành: Chi cục Thống kê, Chi cục Thuế, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng, Trung tâm Y tế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

Hội nghị đã nghe ngành chuyên môn báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2017-2020; báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện xây dựng và phát triển kinh tế tập thể 5 năm 2015-2020 và dự thảo kế hoạch của Ủy ban nhân dân huyện về phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025.
Ngoài ra, hội nghị có gửi kèm báo cáo chuyên đề 4 năm thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/HU của Huyện ủy và Kế hoạch số 68/KH-UBND của Ủy ban nhân dân huyện xây dựng phát giao thông nông thôn - thủy lợi nội đồng trên địa bàn huyện Vĩnh Thuận đến năm 2020; báo cáo sơ kết việc xây dựng và phát triển thị trấn Vĩnh Thuận thành đô thị loại IV vào năm 2020 theo Nghị quyết của Huyện ủy để đại biểu nghiên cứu thảo luận.
Nhìn chung, qua thời gian triển khai thực hiện, tình hình hoạt động của kinh tế tập thể huyện tiếp tục phát triển, thành lập 07 hợp tác xã nông nghiệp, vượt 5 hợp tác xã so kế hoạch, nâng tổng số toàn huyện có 17 hợp tác xã; trong đó, có 13 hợp tác xã lĩnh vực nông nghiệp. Chuyển đổi 4.853 ha sản xuất lúa 2 vụ và cây trồng khác kém hiệu quả sang nuôi 1 vụ tôm, trồng 1 vụ lúa; diện tích gieo trồng lúa giảm từ 31.517 ha (năm 2016) xuống còn 21.134 ha (năm 2019) và ước thực hiện năm 2020 còn 19.010 ha, sản lượng ước thực hiện năm 2020 là 107.034 tấn. Năm 2019, sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản 29.290 tấn, tăng 11.243 tấn so năm 2016 và đến năm 2020 sản lượng ước đạt 29.363 tấn.
Giai đoạn 2016-2019 đã đầu tư xây dựng mới, nâng cấp mở rộng được 75 tuyến đường giao thông nông thôn với chiều dài 136,293 km và xây mới 30 cầu, với 820m, tổng vốn đầu tư là 186,007 tỷ đồng. Nạo vét được 93 tuyến kênh thủy lợi nội đồng, với chiều dài 325,5 km và 46 cống điều tiết nước, với tổng vốn đầu tư trên 67,879 tỷ đồng. Thị trấn Vĩnh Thuận đạt 34/52 tiêu chí đô thị loại IV.
Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025, trên cơ sở kết quả đạt được giai đoạn 2016-2020, các chỉ tiêu thời gian tới được xây dựng phù hợp với tình hình của địa phương và được đại biểu thống nhất với chỉ tiêu và giải pháp nêu trong kế hoạch.
Tuy nhiên, đối với báo cáo chuyên đề đại biểu yêu cầu cần đánh giá thêm về công tác tuyên truyền, quán triệt đến cán bộ, công chức và nhân dân, đánh giá về vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể. Phần nhận xét, đánh giá cần nêu đầy đủ nguyên nhân hạn chế, thiếu sót để có giải pháp chỉ đạo thực hiện thời gian tới cho phù hợp,…
Đánh giá cao những nỗ lực của các ngành, các cấp trong thực hiện nhiệm vụ. Bí thư Huyện ủy Lê Trung Hồ đề nghị thời gian tới các ngành, các cấp trong huyện cần tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân trong việc phát triển kinh tế tập thể, chuyển đổi cơ cấu trong sản xuất nông nghiệp. Các báo cáo chuyên đề cần bám sát đề cương phục vụ xây dựng văn kiện đại hội, số liệu phải thống nhất, rõ ràng. Các ngành, địa phương tập trung đồng bộ nhiều giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường, nhất là khu vực thị trấn Vĩnh Thuận; gắn với vận động người dân tháo dỡ cầu tiêu, chuồng trại trên sông đảm bảo mỹ quan,…
Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Huỳnh Xuân Luật giao các ngành, các cấp quán triệt, nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bí thư Huyện ủy Lê Trung Hồ. Giao Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu, xem xét điều chỉnh theo ý kiến đóng góp của các đại biểu.

Luật.jpg

Ảnh: Phó Chủ tịch UBND huyện Huỳnh Xuân Luật kết luận hội nghị


Giao Chi cục Thống kê tham mưu rà soát các tiêu chí chung để đánh giá mức độ huyện phát triển kinh tế - xã hội đạt loại khá so với các huyện trong vùng U Minh Thượng.
Tập trung thực hiện các giải pháp để khắc phục hạn chế trong phát triển kinh tế tập thể, tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xây dựng giao thông nông thôn và tiếp tục tranh thủ sở, ngành tỉnh gắn với huy động các nguồn lực để tập trung đầu tư xây dựng tiêu chí thị trấn Vĩnh Thuận đạt chuẩn đô thị loại IV.
Việc xây dựng các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội cũng như những số liệu nêu trong báo cáo chuyên đề cần có sự thống nhất số liệu, mốc thời gian tổng hợp số liệu,… tạo điều kiện thuận lợi cho Tiểu ban văn kiện cập nhật, bổ sung số liệu để xây dựng văn kiện đại hội.
Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025 cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, các cấp trong xây dựng các chỉ tiêu chủ yếu, cũng như phối hợp trong thực hiện các giải pháp để đạt, vượt các chỉ tiêu đã đề ra.
 

Lý Đa