Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Kinh tế

Xem với cỡ chữAA

Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tổng kết tình hình hoạt động năm 2019

(20:30 | 13/01/2020)

Ngày 13 tháng 01 năm 2020, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Vĩnh Thuận tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2019 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Ông Phạm Văn Hậu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện - Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Vĩnh Thuận chủ trì.  

Trong năm 2019, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (HĐQT NHCSXH) huyện đã thực hiện tốt nhiệm vụ đề ra. Được sự quan tâm chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy, Ủy ban nhân dân (UBND) huyện, Ban Giám đốc NHCSXH tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của cấp ủy, chính quyền địa phương và các Hội đoàn thể nhận ủy thác; Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện và Ngân hàng CSXH đã bám sát nhiệm vụ cấp trên giao, tập trung chỉ đạo triển khai nhiều công việc trọng tâm, đạt hiệu quả thiết thực. Nguồn vốn đã đáp ứng kịp thời nhu cầu các đối tượng thụ hưởng, hỗ trợ vay vốn cho người dân kịp thời, nhất là các hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, góp phần đảm bảo an sinh xã hội; đồng thời phát huy được vai trò quản lý Nhà nước của chính quyền cấp xã đối với tín dụng chính sách của Chính phủ.
Trong năm 2019, doanh số cho vay đạt 71 tỷ 372 triệu đồng, với 2.780 lượt khách hàng được vay vốn; doanh số thu nợ đạt 45 tỷ 134 triệu đồng; tổng dư nợ 267 tỷ 454 triệu đồng, tăng 24 tỷ 314 triệu đồng so với năm 2018, đạt 99,79% so với kế hoạch dư nợ và 99,79 kế hoạch tăng trưởng, cho vay 15 chương trình tín dụng. Chất lượng tín dụng, tổng số nợ quá hạn 5 tỷ 243 triệu đồng; nợ khoanh 613 triệu đồng.
Tuy nhiên trong hoạt động của Ban đại diện huyện, Hội đoàn thể nhận ủy thác cấp xã cũng còn có mặt hạn chế: Công tác kiểm tra, giám sát tại cơ sở theo kỳ chưa đạt theo quy định, chưa phát hiện các vấn đề tồn tại. Hội đoàn thể nhận ủy thác cấp xã còn chưa bao quát toàn diện và thực hiện nghiêm túc các nội dung được ủy thác, nhất là việc kiểm tra, giám sát tình hình sử dụng vốn của hộ vay, quy trình bình xét cho vay; Tổ Tiết kiệm và Vay vốn ở một số xã đã được củng cố, kiện toàn nhưng chưa phát huy được hiệu quả hoạt động, toàn huyện đến thời điểm hiện tại có 65 Tổ xếp loại trung bình, 08 Tổ xếp loại yếu.... Một số hộ vay bỏ đi khỏi nơi cư trú nên việc đôn đốc thu hồi nợ, lãi gặp nhiều khó khăn.

Kết luận tại hội nghị ông Phạm Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban đại diện đánh giá cao sự vào cuộc của các thành viên Ban đại diện và những kết quả mà NHCSXH huyện đã đạt được trong năm 2019. Đồng thời, trong thời gian tới đề nghị thành viên Ban đại diện huyện, các xã, thị trấn rà soát, có biện pháp phát huy kết quả đã đạt được và có kế hoạch khắc phục những hạn chế, yếu kém. Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền về các chính sách tín dụng để người dân biết và tiếp cận nguồn vốn vay đúng mục đích, có hiệu quả cao. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, các Tổ Tiết kiệm và Vay vốn xây dựng kế hoạch tự kiểm tra tại cơ sở; NHCSXH tăng cường công tác giám sát, rà soát danh sách hộ nghèo có nhu cầu vay vốn; đẩy mạnh hoạt động huy động tiết kiệm từ nhân dân; theo định kỳ hàng tháng, tổ chức giao ban dự họp đầy đủ và đúng thành phần, gắn với kiện toàn, củng cố lại các Tổ Tiết kiệm và Vay vốn hoạt động kém hiệu quả; các thành viên Hội đồng quản trị và các tổ chức hội phát huy vai trò, tăng cường công tác phối hợp chặt chẽ hơn nữa với NHCSXH, nâng cao chất lượng ủy thác tăng cường kiểm tra, giám sát sử dụng vốn hiệu quả, thu nợ thu lãi đúng hạn; các Hội, đoàn thể được ủy thác nghiên cứu xây dựng mô hình làm ăn có hiệu quả để giúp nhân dân vay vốn làm ăn có hiệu quả, vươn lên giảm nghèo và thoát nghèo trong thời gian tới.

 

Văn Dũng- VP