Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Kinh tế

Xem với cỡ chữAA

Quyết định công bố dịch bệnh dịch tả heo Châu Phi trên địa bàn xã Phong Đông

(21:52 | 01/06/2019)

Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thuận vừa ban hành Quyết định công bố dịch bệnh dịch tả heo Châu Phi trên địa bàn xã Phong Đông từ ngày 29 tháng 5 năm 2019. Cụ thể như sau: Vùng dịch địa bàn xã Phong Đông, huyện Vĩnh Thuận. Vùng uy hiếp, gồm địa bàn thị trấn Vĩnh Thuận, địa bàn xã Vĩnh Phong và địa bàn xã Vĩnh Bình Nam. Vùng đệm, gồm địa bàn xã Tân Thuận, địa bàn xã Bình Minh và địa bàn xã Vĩnh Bình Bắc, huyện Vĩnh Thuận.

Để thực hiện tốt việc kiểm soát dịch bệnh. Ủy ban nhân dân huyện giao Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trạm Chăn nuôi và Thú y phối hợp, hỗ trợ xã Phong Đông và các xã trong vùng bị dịch uy hiếp thi hành nghiêm túc Luật Thú y và áp dụng các biện pháp theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phòng, chống dịch bệnh dịch tả heo Châu Phi; Trạm Chăn nuôi và Thú y tập trung cán bộ kỹ thuật, phương tiện, vật tư thuốc thú y nhanh chóng bao vây, dập tắt ổ dịch bệnh dịch tả heo Châu Phi và thực hiện phương án chống dịch bệnh dịch tả heo Châu Phi, kịp thời ngăn chặn dịch bệnh lây lan ra các xã, các huyện khác trong tỉnh; tham mưu UBND huyện các biện pháp phòng chống dịch; theo dõi và tổng hợp tình hình diễn biến của dịch bệnh báo cáo thường xuyên về UBND huyện, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh theo quy định.
Trung tâm Y tế, Công an huyện, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Đội Quản lý thị trường và các phòng, ban, ngành, đoàn thể liên quan theo chức năng nhiệm vụ của mình có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Trạm Chăn nuôi và Thú y, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong công tác phòng, chống dịch và chủ động bảo vệ sức khỏe nhân dân. Phòng Tài chính - Kế hoạch bố trí đủ kinh phí cần thiết để chống dịch và kinh phí hỗ trợ cho các tổ chức, cá nhân có heo bị xử lý tiêu hủy theo quy định hiện hành.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phong Đông phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn có hiệu quả; tổ chức tiêu hủy động vật chết, động vật mắc bệnh; chỉ định điểm giết mổ heo có kết quả xét nghiệm âm tính đối với bệnh dịch tả heo Châu Phi. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn; thực hiện chính sách hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh động vật, khắc phục hậu quả do dịch bệnh gây ra, ổn định đời sống và khôi phục chăn nuôi trên địa bàn; trình Chủ tịch UBND huyện (qua Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) xem xét, quyết định hỗ trợ kinh phí, vật tư và nguồn lực khi yêu cầu phòng, chống dịch bệnh động vật vượt quá khả năng của địa phương; báo cáo Chủ tịch UBND huyện về kết quả phòng, chống dịch bệnh động vật và việc thực hiện chính sách hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh, khắc phục hậu quả do dịch bệnh gây ra và khôi phục chăn nuôi trên địa bàn.

Lý Đa