Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Kinh tế

Cảnh giác với tôm càng đỏ xuất hiện tại Việt Nam

(22:42 | 22/05/2019)

Mới đây, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa ban hành Công văn số 3438/BNN-TCTS, ngày 17 tháng 5 năm 2019 về việc tăng cường kiểm soát loài tôm càng đỏ tại Việt Nam. Công văn nêu rõ, qua các phương tiện thông tin đại chúng, trong thời gian gần đây có tình trạng tôm càng đỏ, Cherax Quadricarinatus (còn gọi là tôm hùm đất...) được đưa vào Việt Nam để tiêu thụ làm thực phẩm tại một số địa phương. Đây là loài thủy sinh có nguồn gốc ngoại lai, ăn tạp, sống bò dưới đáy, ưa đào hang, hoạt động về đêm, có sức chống chịu và thích nghi cao.

Loài tôm càng đỏ không có tên trong Danh mục loài thủy sản được phép kinh doanh tại Việt Nam (Phụ lục VIII ban hành kèm theo Nghị định 26/2019/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản) và được xác định là loài ngoại lai xâm hại (Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số 35/2018/TT-BTNMT ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định tiêu chí xác định và ban hành Danh mục loài ngoại lai xâm hại). Việc kinh doanh, tiêu thụ loài này là vi phạm quy định pháp luật về đa dạng sinh học và thủy sản.
Nhằm bảo vệ môi trường và tránh tác động xấu đến sản xuất nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan có liên quan: (1) Tổ chức kiểm tra và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp vi phạm. (2) Khi phát hiện có phát tán ra môi trường, phải có biện pháp khoanh vùng, cô lập và tiêu diệt loài tôm càng đỏ theo quy định của pháp luật về đa dạng sinh học. (3) Tuyên truyền, phổ biến về tác hại của loài tôm càng đỏ đối với môi trường và sản xuất nông nghiệp; ngăn chặn sự phát tán của loài này ra môi trường tự nhiên.
Được biết, loại tôm này có đôi càng đỏ, di chuyển nhanh dưới đáy ao hồ, sông suối, ưa đào hang, có khả năng sinh sản nhanh chóng và chống chịu trước biến động môi trường và được rao bán rộng rãi trên mạng xã hội, giá 220.000 - 350.000 đồng/kg. Tuy nhiên, nó vừa phá hại lúa, tiêu diệt tôm bản địa, vừa có thể là nguồn gây bệnh cho các loài sinh vật khác. Vì vậy, việc nuôi loài tôm này, có nguy cơ ảnh hưởng tiêu cực đến việc nuôi trồng thủy sản của người dân.
 

Lý Đa

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   3438.pdf