Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Kinh tế

Năm 2019 mỗi xã, thị trấn thành lập mới 01 hợp tác xã

(15:11 | 02/04/2019)

Ngày 02/4/2019, Ban chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể huyện Vĩnh Thuận tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng và phát triển kinh tế tập thể năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Hội nghị do đồng chí Nguyễn Văn Thoàn, phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng ban chỉ đạo kinh tế tập thể chủ trì.

Theo đánh giá của Ban chỉ đạo, năm 2018 huyện Vĩnh Thuận bố trí, đầu tư xây dựng giao thông nông thôn khoảng 43,2 tỷ đồng, với 16 công trình; nguồn vốn thủy lợi phí gần 17 tỷ đồng đầu tư 10 công trình cống điều tiết nước và 24 kênh thủy lợi; thực hiện sản xuất cánh đồng mẫu lớn tại xã Phong Đông và Vĩnh Phong số tiền trên 700 triệu đồng tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân và các tổ hợp tác, hợp tác xã hoạt động sản xuất, nuôi trồng thủy sản. Năm qua, các ban ngành, đoàn thể của huyện phối hợp với UBND các xã, thị trấn rà soát, củng cố, kiện toàn, nâng lên chất lượng các tổ hợp tác, giải thể 9 tổ hợp tác hoạt động kém hiệu quả, thành lập mới 7 hợp tác xã nâng tổng số toàn huyện hiện nay có 108 tổ hợp tác; 12 hợp tác xã và 01 quỹ tín dụng nhân dân. Trong đó có 8 hợp tác xã dịch vụ-sản xuất nông nghiệp với 314 thành viên, diện tích sản xuất gần 677ha; 04 hợp tác xã phi nông nghiệp, 01 quỹ tín dụng nhân dân. Tổng vốn điều lệ hoạt động của 12 hợp tác xã, 01 quỹ tín dụng số tiền trên 25,5 tỷ đồng.
Tại hội nghị các đại biểu đã có nhiều ý kiến phát biểu, đánh giá những mặt ưu điểm, hạn chế, đề xuất những giải pháp cụ thể, thiết thực trong hoạt động của tổ hợp tác và hợp tác xã nhằm tiếp tục củng cố, nâng chất lượng hoạt động của tổ hợp tác, hợp tác xã ngày càng hiệu quả hơn.
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thoàn, đề nghị trong năm 2019 UBND huyện khẩn trương chỉ đạo kiện toàn lại nhân sự hợp tác xã; các ngành các cấp từ huyện đến cơ sở tăng cường công tác tuyên truyền nhận thức trong nhân dân về lợi ích khi tham gia vào hợp tác xã để trong năm 2019 mỗi xã, thị trấn thành lập mới 01 hợp tác xã; tổ chức các lớp tập huấn, tham quan học tập kinh nghiệm các hợp tác xã hoạt động hiệu quả tốt; từng thành viên Ban chỉ đạo huyện tăng cường trách nhiệm của mình đối với hợp tác xã; tăng cường công tác liên kết bao tiêu sản phẩm của hợp tác xã làm ra.
Dịp này, có 13 tập thể, 16 cá nhân được nhận giấy khen của Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thuận đã có thành tích tốt trong phong trào xây dựng kinh tế tập thể năm 2017-2018.

Tin và ảnh: Lê Hiệp