Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Kinh tế

Huyện Vĩnh Thuận Tổng kết tổng điều tra kinh tế 2017

(09:19 | 27/10/2017)

Ban Chỉ đạo tổng điều tra kinh tế huyện Vĩnh Thuận tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tổng điều tra kinh tế năm 2017. Ông Đỗ Huy Công, Cục phó Cục thống kê tỉnh, ông Huỳnh Xuân Luật, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo tổng điều tra kinh tế huyện Vĩnh Thuận chủ trì Hội nghị.

 Đỗ Huy Công.jpg

Ông Đỗ Huy Công, Cục phó Cục thống kê tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị

 

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo, tổng điều tra kinh tế năm 2017 huyện Vĩnh Thuận, thực hiện tổng điều tra kinh tế theo 2 giai đoạn. Giai đoạn một, từ tháng 01/3/2017, thu thập thông tin của khối doanh nghiệp và hành chính, sự nghiệp đã tiến hành điều tra 109 doanh nghiệp, 140 cơ sở hành chính, sự nghiệp, thấp hơn 1 doanh nghiệp so với danh sách, nguyên nhân do doanh nghiệp không thực hiện phiếu điều tra, kết quả phiếu điều tra doanh nghiệp đạt 91,3%. Giai đoạn hai, bắt đầu từ ngày 01/7/2017 thu thập thông tin của khối tôn giáo, tín ngưỡng và hộ sản xuất, kinh doanh cá thể, kết quả điều tra 3.396 cơ sở, với 5.663 lao động; 22 cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, với 88 lao động giảm 6 cơ sở so năm 2012. Nguyên nhân theo phương án tổng điều tra năm 2017 các cơ sở đình, miếu không có người trực tiếp quản lý thì không điều tra.
Theo kết quả tổng điều tra kinh tế trên địa bàn huyện Vĩnh Thuận năm 2017 giảm 113 cơ sở so tổng điều tra năm 2012, nguyên nhân là do phương án năm nay số cơ sở đại lý vé số không điều tra; số cơ sở thực hiện phiếu điều tra giảm 386 cơ sở, nguyên nhân một số cơ sở doanh thu thấp và chuyển sang cơ sở không thực hiện phiếu điều tra là 286 cơ sở. Theo số liệu của Chi Cục thuế huyện quản lý thì toàn huyện có 1.011 cơ sở, so cơ sở qua tổng điều tra thì ít hơn 2.390 cơ sở, như vậy so với chi cục thuế thì chênh lệch 1.514 cơ sở, nếu tính số cơ sở chưa có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và không phải đăng ký kinh doanh là 1.737 cơ sở thì tổng điều tra lần này chênh lệch với Chi Cục thuế là 223 cơ sở.
Mục đích của việc tổng điều tra kinh tế năm 2017 là nhằm đánh giá sự phát triển về số lượng và lao động của các đơn vị kinh tế, hành chính, sự nghiệp, bao gồm đến cấp đơn vị cơ sở; kết quả sản xuất, kinh doanh; mức độ ứng dụng công nghệ thông tin; cơ cấu và sự phân bổ của các cơ sở, của lao động theo địa phương, ngành kinh tế, hình thức sở hữu, đáp ứng yêu cầu quản lý của Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành, địa phương.
Tại hội nghị, có 4 tập thể và 10 cá nhân được Chủ tịch UBNFD huyện Vĩnh Thuận tặng giấy khen đạt thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong tổng điều tra kinh tế năm 2017.
 

Tin và ảnh Lê Hiệp: Đài TT Vĩnh Thuận