Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Kinh tế

UBND huyện Vĩnh Thuận sơ kết tình hình kinh tế-xã hội quí III năm 2017

(11:09 | 10/10/2017)

Ngày 09/10/2017 UBND huyện Vĩnh Thuận tổ chức hội nghị sơ kết tình hình kinh tế xã hội quí III và triển khai chương trình chỉ đạo quí IV năm 2017. Ông Huỳnh Thanh Bình, chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

 DSC_0247.JPG

Đồng chí Huỳnh Thanh Bình, Chủ tịch UBND huyện phát biểu kết luận hội nghị sơ kết tình hình kinh tế -xã hội quí III

chương trình chỉ đạo quí IV năm 2017

 

Hội nghị đã dành nhiều thời gian thảo luận đánh giá những mặt đạt được, chưa được trên các lĩnh vực như kinh tế - xã hội. Nhìn chung quí III năm 2017 kinh tế trên địa bàn huyện tiếp tục phát triển, sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản được quan tâm chỉ đạo, đến nay bà con nông dân đã thu hoạch dứt điểm 6.768ha lúa hè thu, đạt 100% diện tích gieo sạ, năng suất khoảng 5,7 tấn/ha, sản lượng 38.577 tấn. Chỉ đạo gieo sạ vụ lúa đông xuân và xuống giống vụ lúa trên nền đất nuôi tôm theo lịch thời vụ. Thu hoạch 879/1.236ha màu; Tổng sản lượng nuôi trồng và khai thác 8.728 tấn, lũy kế 17.765 tấn, đạt 83%KH, tăng 11,7%SCK; Đến nay có 02/07 xã được công nhân đạt chuẩn NTM; các xã còn lại: Vĩnh Bình Nam, Bình Minh đạt 16 tiêu chí, Vĩnh Thuận, Phong Đông, Vĩnh Bình Bắc đạt 13 tiêu chí. Thu ngân sách (đạt 106% KH, tăng 2,25%SCK); Công tác xây dựng cơ bản tập trung chỉ đạo, giải ngân vốn đạt khá (69%). Tăng cường công tác kiểm soát giết mỗ, vận chuyển gia súc, gia cầm, kiểm dịch giống thủy sản và phòng, chống dịch bệnh trên gia cầm. Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn ổn định.

Kết luận hội nghị Chủ tịch UBND huyện Huỳnh Thanh Bình đề nghị lãnh đạo các ngành, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn rà soát lại các chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra, khắc phục những hạn chế, khó khăn, quan tâm quản lý tốt việc nuôi tôm ngoài quy hoạch ở một số địa phương có mặt còn thiếu chặt chẽ, tình hình dịch bệnh trên tôm nuôi vẫn còn xảy ra; tăng cường công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực: quy hoạch, xây dựng nhà ở, đất đai, môi trường; tập trung khắc phục tình trạng lấn chiếm hành lang lộ giới ở một số điểm trên địa bàn thị trấn. Thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân, nâng cao tinh thần, thái độ, chất lượng khám và điều trị bệnh cho nhân dân, đẩy nhanh tiến độ triển khai các lớp đào tào nghề cho lao động nông thôn; sắp xếp, tổ chức cán bộ lãnh đạo quản lý phải đảm bảo quy trình, tiêu chuẩn và thực hiện tốt tinh giảm biên chế; tăng cường giữ gìn trật tự an toàn xã hội, tai nạn giao thông; thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, mà trọng tâm là Cải cách thủ tục hành chính.

 

Hoàng Minh