Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Kinh tế

Phổ biến chính sách pháp luật và áp dụng VietGAP trong nuôi trồng thủy sản

(15:12 | 21/09/2017)

Ngày 21/9/2017, Chi cục Thủy sản Kiên Giang phối hợp xã Vĩnh Bình Bắc, huyện Vĩnh Thuận tổ chức tập huấn phổ biến chính sách pháp luật và áp dụng VietGAP trong nuôi trồng thủy sản tại ấp Ba Đình, xã Vĩnh Bình Bắc có 35 hộ nông dân tham gia.

Bà con nông dân sẽ được tập huấn về áp dụng VietGAP, phổ biến Quy phạm thực hành nuôi trồng thủy sản tốt tại Việt Nam và các văn bản có liên quan; hướng tới đánh giá, chứng nhận VietGAP trong nuôi trồng thủy sản cho tổ chức cá nhân có nhu cầu. Phổ biến các văn bản quy định của Nhà nước liên quan đến lĩnh vực sản xuất, kinh doanh vật tư dùng trong nuôi trồng thủy sản như: con giống, thức ăn, sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản và cơ sở nuôi trồng thủy sản.

Qua tập huấn, giúp bà con nông dân áp dụng đúng quy trình, tiêu chuẩn VietGAP vào sản xuất để có được sản phẩm thủy sản chất lượng cao, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, đáp ứng nhu cầu thị trường. Đồng thời giúp bà con nông dân nắm rõ những quy định trách nhiệm, quyền lợi, nghĩa vụ của mình.

Tin và ảnh Diễn Trang