Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Kinh tế

Thành lập hợp tác xã sản xuất- dịch vụ nông nghiệp ấp Bình Phong

(15:18 | 21/08/2017)

Ngày 21/8/2017, UBND xã Vĩnh Bình Nam, huyện Vĩnh Thuận tổ chức hội nghị ra mắt hợp tác xã sản xuất – dịch vụ nông nghiệp ấp Bình Phong, xã Vĩnh Bình Nam. Đây là Hợp tác xã nông nghiệp thứ 5 được thành lập trên địa bàn huyện Vĩnh Thuận.

ra mat thanh vien htx.JPG

Ban sáng lập Hợp tác xã sản xuất – dịch vụ nông nghiệp ấp Bình Phong, xã Vĩnh Bình Nam ra mắt trước hội nghị

 

Thực hiện sự chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện Vĩnh Thuận và Đảng ủy, UBND xã Vĩnh Bình Nam về việc phát triển kinh tế tập thể. Nhằm cung cấp các dịch vụ cho sản xuất lúa để giảm chi phí sản xuất, tăng năng suất, thu nhập cho bà con nông dân. Hợp tác xã sản xuất – dịch vụ nông nghiệp ấp Bình Phong được thành lập với 86 thành viên, vốn điều lệ ban đầu 59,8 triệu đồng. Sau thành lập, Hợp tác xã cung cấp các dịch vụ bơm tát, cung ứng giống lúa, ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm, cung cấp dịch vụ thu hoạch lúa, dịch vụ làm đất cho thành viên hợp tác xã. Theo phương án về doanh thu, chi phí, lợi nhuận của hợp tác xã, dự kiến mỗi năm hợp tác xã đạt lợi nhuận hơn 50 triệu đồng. Ngoài ra, các thành viên hợp tác xã còn được hưởng lợi thông qua việc sử dụng các dịch vụ giá rẻ của hợp tác xã làm giảm chi phí sản xuất và tăng thu nhập.
Tại hội nghị ra mắt, các thành viên Hợp tác xã đã tổ chức bộ máy và giớ thiệu chức năng, nhiệm vụ của hợp tác xã. Theo đó, các thành viên đã bầu ra Hội đồng quản trị gồm 3 người. Trong đó, Chủ tịch tịch Hội đồng quản trị đồng thời là giám đốc hợp tác xã, phó chủ tịch hội đồng quản trị và phó giám đốc hợp tác xã. Thành viên hợp tác xã cũng bầu ra Ban kiểm soát gồm 2 người, 1 kế toán và 1 thủ quỹ.

 

Tin và ảnh Đặng Thảo