Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Sự kiện nổi bật

Xem với cỡ chữAA

Xây dựng huyện Vĩnh Thuận ngày càng phát triển

(05:48 | 10/07/2020)

 Hôm qua, 9-7, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Vĩnh Thuận lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 khai mạc. Về dự Đại hội, có nhiều đại biểu tham gia đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết để xây dựng huyện nhà phát triển hơn trong thời gian tới.

Ông Võ Hoàng Nguyên, Huyện ủy viên, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

đóng góp ý kiến tại Đại hôi

Ông Võ Hoàng Nguyên, Huyện ủy viên, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đóng góp ý kiến tại Đại hôi. Ông Võ Hoàng Nguyên nói: Thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, 5 năm qua huyện Vĩnh Thuận đã chuyển đổi trên 4.800 hecta đất sản xuất lúa kém hiệu quả và đất cây trồng khác, vườn tạp sang đất nuôi trồng thủy sản theo mô hình tôm - lúa, diện tích nuôi tôm tăng từ hơn 22.800 hecta lên trên 28.500 hecta. Giá trị sản xuất chuyên 2 vụ lúa/năm, bình quân đạt từ 11-12 tấn tương đương giá trị 60- 70 triệu, lợi nhuận bình quân 25- 30 triệu đồng/năm. Trong khi đó, giá trị sản xuất theo mô hình tôm -lúa bình quân đạt trên 120 triệu đồng/ha/năm, lợi nhuận bình quân trên 70 triệu đồng/năm, đặc biệt hơn đối với mô hình nuôi tôm công nghệ cao 2 giai đoạn lót bạc thì lợi nhuận bình quân từ 0,75- 1 tỷ đồng/ha/năm..., góp phần nâng cao đời sống, thu nhập bình quân từ 42,025 triệu đồng/người/năm tăng lên trên 57 triệu đ/người/năm.  
Thời gian tới huyện Vĩnh Thuận để kinh tế nông nghiệp của huyện phát triển cần tiếp tục cụ thể hóa kế hoạch tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản; tập trung rà soát, đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch sản xuất nông nghiệp đã được duyệt, kịp thời điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với tình hình sản xuất ở từng vùng, từng xã, nhất là các vùng chuyển đổi sang tôm - lúa, phát triển chăn nuôi, các vùng sản xuất rau màu, thực phẩm chuyên canh tập trung để sản xuất có hiệu quả cao, góp phần chuyển dịch cơ cấu nội bộ ngành nông nghiệp. Đẩy mạnh việc ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật; tổ chức lại sản xuất nông nghiệp theo nhu cầu thị trường như: Xây dựng  vùng sản xuất lúa, tôm theo hướng hữu cơ, vùng lúa - màu, chuyên rau mau theo hướng công nghệ cao. Chú trọng công tác đào tạo đội ngũ cán bộ nông nghiệp có trình độ chuyên môn cao, tập huấn để nhân dân tiếp cận các tiến bộ khoa học kỹ thuật và áp dụng vào sản xuất có hiệu quả. Khuyến khích sản xuất nông nghiệp theo hướng an toàn thực phẩm. Tranh thủ các nguồn vốn thực hiện một số công trình hạ tầng phục vụ sản xuất, đào tạo nghề cho lao động nông thôn, chuyển giao khoa học công nghệ, thực hiện một số chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn...

Đồng chí Nguyễn Hoàng Sơn, Huyện ủy viên, Phó trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy phát biểu 


Đồng chí Nguyễn Hoàng Sơn, Huyện ủy viên, Phó trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy phát biểu nhấn mạnh xung quanh nội dung "TĂNG CƯỜNG XÂY DỰNG ĐẢNG TRONG SẠCH VỮNG MẠNH" . Đồng chí Nguyễn Hoàng Sơn nói:
Thời gian qua, Đảng và Nhà nước ta rất quan tâm đến công tác cán bộ, tăng cường đào tạo, qua đó sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; nhiều mô hình sắp xếp đã và đang phát huy tác dụng, giảm đầu mối, tầng nấc trung gian, đáp ứng yêu cầu nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng. Riêng huyện Vĩnh Thuận trong 5 năm qua, đã đào tạo được 1.028 lượt cán bộ (1 tiến sĩ, 22 thạc sĩ, 64 đại học). Tuy nhiên, thực tế cũng cho thấy, năng lực lãnh đạo một số cấp ủy, chi bộ chưa theo kịp với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; việc quản lý đảng viên còn lõng lẽo, ý thức tổ chức, kỷ luật, chiến đấu chưa tốt dẫn đến một số đảng viên phai nhạt lý tưởng, vi phạm nguyên tắc, điều lệ bị kỷ luật…
 Để khắc phục tình trạng này, cấp ủy các cấp cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, bám sát thực tế, kịp thời phát hiện, giải quyết dứt điểm các phát sinh; tăng cường xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh, nhất là chi bộ cơ sở; nâng chất lượng sinh hoạt cấp ủy, tăng cường sinh hoạt chuyên đề phải gần gũi, thiết thực, hiệu quả. Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên nêu gương, lấy hiệu quả công tác làm thước đo để quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng theo hướng thật sự dân chủ, công khai, minh bạch, vì công việc mà dùng người. Từng cấp ủy thường xuyên rà soát, sàn lọc đưa ra khỏi đảng những đảng viên thiếu tiêu biểu gương mẫu về đạo đức, lối sống, vi phạm nguyên tắt, điều lệ Đảng, vì thực tế có nơi đảng viên đông, nhưng không mạnh…

Đồng chí Tạ Văn Sung, Huyện ủy viên, Phó Trưởng ban Ban Dân vận Huyện ủy  

tham gia thảo luận tại Đại hội


Đồng chí Tạ Văn Sung, Huyện ủy viên, Phó Trưởng ban Ban Dân vận Huyện ủy nhấn mạnh nội dung " NÂNG CAO CÔNG TÁC DÂN VẬN" đồng chí Tạ Văn Sung nói: 
Thời gian qua, Đảng và nhà nước, các cấp ủy Đảng, chính quyền, dân vận, Mặt trận và các đoàn thể trên địa bàn toàn huyện đã có nhiều sự quan tâm, thực hiện các hoạt động hỗ trợ đối với người người nghèo. Tuy nhiên, hiện vẫn có tình trạng trông chờ ỷ lại vào sự hỗ trợ của Đảng và nhà nước, điều này chứng tỏ các cấp ủy Đảng, chính quyền, dân vận, Mặt trận và các đoàn thể ở cơ sở chưa quan tâm, thực hiện tốt công tác tuyên truyền nâng cao ý thức tự lực, vươn lên trong cuộc sống của người dân, nhất là những hộ nghèo. Hiện vấn đề ô nhiễm môi trường nông thôn cần quan tâm, do đó cấp ủy Đảng, chính quyền, dân vận, Mặt trận và các đoàn thể ở cơ sở cần tiếp tục quan tâm tuyền truyền, nâng cao ý thức của người dân, góp phần bảo vệ môi trường…
 

Nhóm phóng viên thực hiện