Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Sự kiện nổi bật

Xem với cỡ chữAA

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Vĩnh Thuận lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

(13:21 | 09/07/2020)

Sáng ngày 9-7-2020 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Vĩnh Thuận long trọng tổ chức khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Có 198 đại biểu chính thức đại diện cho 3.142 đảng viên của Đảng bộ huyện Vĩnh Thuận tham dự.

Trong nhiệm kỳ qua, với sự đoàn kết, nổ lực phấn đấu, quyết tâm của Ban chấp hành Đảng bộ huyện, sự phấn đấu của các ngành, các cấp và sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân cùng Đảng bộ huyện vượt qua khó khăn, thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI đề ra, đưa kinh tế - xã hội của huyện không ngừng phát triển; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt; quốc phòng - an ninh được giữ vững; hệ thống chính trị được củng cố; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ 
sở đảng được nâng lên. Chung sức chung lòng cùng Đảng bộ huyện thực hiện hoàn thành các tiêu chí huyện nông thôn mới.
Trong nhiệm kỳ qua, tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm của Đảng bộ huyện đạt 10,3% đạt gần 101% so nghị quyết. Đời sống nhân dân không ngừng nâng lên, đến năm 2020 thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 57,600 triệu đồng, tốc độ tăng bình quân 6,9%, tăng 12 triệu đồng so đầu nhiệm kỳ. Mô hình lúa-tôm, lúa-màu tiếp tục mang lại hiệu quả; giá trị sản xuất nuôi thủy sản chiếm 67,13% tỷ trọng ngành nông nghiệp; xây dựng cơ bản hoàn thành khu nuôi tôm công nghiệp kinh Hai Hãng xã Vĩnh Phong; phát triển 01 làng nghề, 03 nghề truyền thống góp phần tạo việc làm cho lao động nhàn rỗi. Tổng nguồn vốn đầu tư xây dựng nông thôn mới gần 369 tỷ đồng, đến nay có 7/7 xã đạt chuẩn nông thôn mới, thị trấn Vĩnh Thuận đạt 34/52 tiêu chí đô thị loại IV và huyện đạt 9/9 tiêu chí nông thôn mới. Xây dựng mới và nâng cấp, mở rộng 75/76 tuyến đường với chiều dài hơn 136km và xây mới 30 cây cầu với chiều dài 820m, tổng vốn đầu tư hơn 186 tỷ đồng; vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế chiếm 88% so dân số; triển khai đặt 12 tên đường và 01 công trình công cộng trên địa bàn thị trấn Vĩnh Thuận. Các trạm y tế có bác sĩ luân phiên trực và duy trì đạt chuẩn quốc gia, có 5 bác sĩ/vạn dân; 100% ấp, khu phố có tổ y tế. Xây dựng mới 630 căn, sửa chữa 646 căn nhà tình nghĩa; xây dựng 569 căn nhà cho hộ nghèo theo Quyết định 33/2015 của Thủ tướng Chính phủ. Vận động quỹ đền ơn đáp nghĩa được gần 2,2 tỷ đồng. Đào tạo nghề bình quân 342 người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,06% theo chuẩn đa chiều, bình quân giảm 1,8%/năm; hộ cận nghèo 6,86%. Hiện toàn huyện có tổng số 417 mô hình dân vận khéo ở 3 cấp. Kết nạp mới 758 đảng viên, đạt 101% nghị quyết, nâng tổng số toàn đảng bộ hiện có 3.214 đảng viên, chiếm 3,27% so dân số. Quốc phòng-An ninh được được giữ vững, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.
Công tác xây dựng Đảng, Chính quyền và các đoàn thể quần chúng có nhiều chuyển biến tích cực, chú trọng công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Với chủ để của Đại hội là tăng cường xây dựng đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ và sức mạnh toàn dân tộc; khai thác tốt tiềm năng, lợi thế, xây dựng  môi trường xã hội lành mạnh, giữ vững quốc phòng-an ninh; nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới. Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Đặng Tuyết Em, phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy-Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh biểu dương những kết quả đạt được của Đảng bộ Vĩnh Thuận trong nhiệm kỳ qua, đồng thời đề nghị Đảng bộ huyện tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tốt hơn nữa để đạt các chỉ tiêu Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ huyện Vĩnh Thuận lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra.
 

Tin và ảnh: Lê Hiệp