Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Kỳ họp HĐND

Xem với cỡ chữAA

Phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ mười hai Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Thuận, Khóa X

(18:52 | 18/12/2019)

Ngày 18 tháng 12 năm 2019, Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Thuận khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021 khai mạc trọng thể Kỳ họp lần thứ 12 (kỳ họp lệ cuối năm 2019) để xem xét đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2019 và đề ra Nghị quyết phát triển kinh tế-xã hội năm 2020 và xem xét cho ý kiến một sô nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND huyện. Qua đây BBT Website huyện xin trân trọng đăng tải toàn văn bài phát biểu khai mạc kỳ họp của ông Nguyễn Văn Thoàn -Chủ tịch HĐND huyện (ảnh) 

 - Kính thưa: Ông Mai Hoàng Khởi, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
- Kính thưa: Ông Lê Trung Hồ, Tỉnh ủy viên - Bí Thư Huyện ủy;
- Thưa các đồng chí Thường trực Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện!
- Thưa các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị huyện Vĩnh Thuận, các vị đại biểu HĐND huyện!
- Thưa các đồng chí và toàn thể đồng bào cử tri trong huyện thân mến!

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015. Hôm nay, Hội đồng nhân dân huyện khoá X khai mạc trọng thể Kỳ họp lần thứ 12, Kỳ họp thường lệ cuối năm 2019. Thay mặt Thường trực HĐND huyện, tôi nhiệt liệt chào mừng các vị đại biểu HĐND tỉnh; các vị đại biểu HĐND huyện, các đồng chí và quý vị đại biểu đã đến dự Kỳ họp. Xin gửi đến các đồng chí, quý vị đại biểu, cùng toàn thể đồng bào, cán bộ, chiến sỹ trong huyện lời chúc mạnh khoẻ, hạnh phúc và thành công. Chúc Kỳ họp lần thứ 12 HĐND huyện thành công tốt đẹp.
Thưa các đồng chí và quý vị đại biểu!
Năm qua, dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy, sự tập trung chỉ đạo quyết liệt của Ủy ban nhân dân huyện, tinh thần tích cực hoạt động của các cơ quan, đơn vị, địa phương; sự tham gia đóng góp của nhân dân và doanh nghiệp; cùng với sự giám sát chặt chẽ của các cơ quan dân cử, tình hình kinh tế - xã hội huyện nhà tiếp tục ổn định và đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực. Năng lực quản lý, điều hành của chính quyền từ huyện đến cấp xã có sự chuyển biến tích cực; các cấp, các ngành đã tăng cường công tác kiểm tra, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tạo điều kiện thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển; kỷ luật, kỷ cương hành chính từng bước được nâng lên; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, thanh tra, kiểm tra, phòng chống tham nhũng, lãng phí được tập trung chỉ đạo, đạt nhiều kết quả tiến bộ. Kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển, nhiều chỉ tiêu chủ yếu đạt, vượt kế hoạch và tăng so với cùng kỳ. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội, giáo dục - đào tạo, y tế, giải quyết việc làm, chăm lo các gia đình chính sách, người có công, thực hiện các chính sách an sinh xã hội đạt được nhiều kết quả quan trọng. Quốc phòng, an ninh được củng cố, tăng cường; trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.
HĐND huyện ghi nhận và đánh giá cao sự chỉ đạo sâu sát của Huyện ủy, sự quản lý điều hành hiệu quả của UBND huyện; sự nỗ lực của các ngành, các cấp trong việc thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển KT-XH; biểu dương tinh thần phấn đấu của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân đã khắc phục khó khăn, giành được những kết quả tích cực trong năm 2019, tạo tiền đề để phát triển nhanh và bền vững hơn nữa trong năm 2020 và những năm tiếp theo.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình KT-XH huyện ta còn một số khó khăn, hạn chế cần được sự quan tâm nhiều hơn, đó là: còn 02/20 chỉ tiêu kinh tế-xã hội chưa đạt KH. Triển khai tái cơ cấu ngành nông nghiệp còn chậm, tình hình sản xuất nông nghiệp còn khó khăn, diễn biến bất lợi của thời tiết làm 91,8 ha diện tích tôm nuôi bị thiệt hại, dịch tả lợn Châu Phi diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất và đời sống của người dân. Công tác quản lý nhà nước về quy hoạch, xây dựng, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, đất đai, an toàn thực phẩm, công tác xây dựng NTM,... trên một số mặt còn hạn chế. Tiến độ triển khai xây dựng một số công trình dự án trên địa bàn còn chậm.
Cơ sở vật chất trường lớp học một số điểm chậm được đầu tư nâng cấp sửa chữa; việc bố trí, phân công giáo viên, viên chức ngành giáo dục còn một số trường hợp chưa đảm bảo quy định, chậm khắc phục. Dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, nhất là dịch sốt xuất huyết, tay chân miệng tăng so với cùng kỳ. Việc triển khai xây dựng nhà cho hộ nghèo theo Quyết định 33 của Thủ tướng còn khó khăn. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tuy được giữ vững nhưng từng lúc, từng nơi vẫn còn tìm ẩn gây mất an ninh trật tự, nhất là tình trạng mua bán, sử dụng chất ma túy, hoạt động cho vay lãi nặng, trộm cấp. Công tác giải quyết thủ tục hành chính có mặt còn hạn chế, tỷ lệ hồ sơ trể hẹn còn cao.
Những khó khăn hạn chế nêu trên có nhiều nguyên nhân khách quan nhưng nguyên nhân chủ quan cũng còn không ít đó là năng lực cụ thể hóa, triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước của chính quyền các cấp có mặt còn hạn chế, năng lực trách nhiệm, tính chủ động sáng tạo của một số cán bộ chủ chốt ở các ngành chưa cao, sự phối hợp giửa các cấp, các ngành từng lúc chưa chặt chẻ. Từ những hạn chế và nguyên nhân trên, đòi hỏi trong thời gian tới đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện đoàn kết, quyết tâm cao hơn nửa, phát huy thuận lợi, tập trung khắc phục khó khăn, hạn chế, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế-xã hội đã đề ra từ đầu năm.
Thưa các đồng chí và quý vị đại biểu!
Tại Kỳ họp này, HĐND huyện sẽ xem xét nhiều nội dung quan trọng, có ý nghĩa to lớn, quyết định phương hướng phát triển, đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy phát triển KT-XH huyện nhà trong năm 2020 và những năm tiếp theo, cụ thể là:
Một, xem xét báo cáo về tình hình hoạt động của Thường trực HĐND huyện năm 2019, chương trình công tác năm 2020; Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 12 HĐND huyện; các báo cáo hoạt động của các Ban HĐND huyện năm 2019 và chương trình công tác năm 2020.
Hai, xem xét báo cáo của UBND huyện về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2019, quyết định phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. Xem xét các báo cáo về tài chính ngân sách và xây dựng cơ bản; về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí năm 2019, phương hướng năm 2020; báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp lần thứ 9 và phương hướng giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 12 HĐND huyện.
Ba, thảo luận các tờ trình của UBND huyện và thông qua nghị quyết của HĐND huyện về các tờ trình trên. Trong đó, có những tờ trình rất quan trọng như: Tờ trình về nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2020; Tờ trình về danh mục vốn công trình đầu tư công năm 2020; Tờ trình về điều chỉnh cắt giảm dự toán ngân sách giao cho Hội luật gia huyện năm 2019; tờ trình về phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2020…
Bốn, nghe Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện thông báo về tình hình hoạt động của Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2019, nhiệm vụ năm 2020 và những ý kiến, kiến nghị của Uỷ ban Mặt trận đối với HĐND, UBND huyện. Báo cáo công tác của Toà án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự huyện năm 2019, nhiệm vụ năm 2020 và xem xét cho ý kiến đối với một số báo cáo chuyên đề khác.
Năm, xem xét, cho ý kiến miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện, nhiệm kỳ 2016-2021.
Sáu, tiến hành phiên chất vấn các Ủy viên UBND và Chủ tịch UBND huyện phát biểu giải trình và trả lời chất vấn của đại biểu HĐND huyện.
Thưa các đồng chí và quý vị đại biểu!
Việc chuẩn bị cho Kỳ họp lần thứ 12 HĐND huyện đã được diễn ra tích cực, các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết đã được chuẩn bị nghiêm túc, đúng quy trình theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, tại Kỳ họp này nội dung rất nhiều, nhưng Thường trực HĐND huyện quyết định tổ chức trong 01 ngày, nên có những báo cáo không trình bày tại Kỳ họp, các tờ trình được trình bày gọn lại theo hướng tóm tắt. Để hoàn thành tốt nội dung Chương trình làm việc, bảo đảm chất lượng, đề nghị các vị đại biểu HĐND huyện và đại biểu dự họp nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, tập trung nghiên cứu, đọc trước tài liệu, nhất là các tài liệu không trình bày tại Hội trường, tích cực thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực, góp phần vào sự thành công của Kỳ họp, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cử tri huyện nhà.
Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố khai mạc Kỳ họp lần thứ 12 HĐND huyện Khoá X, nhiệm kỳ 2016-2021. Xin trân trọng cảm ơn!

BBT