Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Kỳ họp HĐND

Xem với cỡ chữAA

Phát biểu giải trình của đống chí Huỳnh Xuân Luật, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy-Phó Chủ tịch UBND huyện tại Kỳ họp thứ Bảy HĐND huyện, khóa X

(18:37 | 18/12/2019)

Kỳ họp thứ mười hai Hội đồng nhân dân huyện khóa X, là kỳ họp lệ cuối năm 2019, diễn ra trong một ngày 18/12/2019. Tại kỳ họp này, các đại biểu tham gia kỳ họp thống nhất cao với các nội dung trình tại kỳ họp, nhất là đánh cao kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển-xã hội năm 2019 mà UBND huyện trình tại Kỳ họp; đồng thời cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, yếu kém và đề nghị UBND huyện tập trung khắc phục và tổ chức thực hiện tốt hơn trong thời gian tới. Nhân đây, Ban Biên tập Trang thông tin điện tử huyện xin đăng toàn văn bài phát biểu của Phó Chủ tịch UBND huyện Huỳnh Xuân Luật  (ảnh) về tình hình kinh tế -xã hội năm 2019 và một số nhiệm vụ trọng tâm ttrong năm 2020 . 

- Kính thưa Chủ tọa kỳ họp!
- Kính thưa Ông Mai Hoàng Khởi, Phó Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy;
- Ông Lê Trung Hồ, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy;
- Kính thưa các vị Đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Vĩnh Thuận,
- Kính thưa các vị Đại biểu HĐND huyện,
- Kính thưa toàn thể đại biểu tham dự Kỳ họp và bà con cử tri trong huyện.

 

Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND huyện, tôi xin thay mặt UBND huyện phát biểu giải trình, như sau:
Theo chương trình kỳ họp, UBND huyện đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020; cùng 04 báo cáo chuyên đề và 06 Tờ trình. HĐND đã dành nhiều thời gian thảo luận, chất vấn và cho ý kiến về các nội dung được UBND huyện trình. Các ý kiến dừa đa dạng, vừa sâu sắc nhưng cũng hết sức thẳn thắng tâm huyết, trách nhiệm, thể hiện sự quan tâm, giám sát chặt chẽ của HĐND huyện. Bênh cạnh những đánh giá, ghi nhận sự nỗ lực của các cấp, các ngành về kết quả đạt được năm 2019; các vị đại biểu HĐND huyện thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế và kiến nghị nhiều nội dung chính đáng, UBND huyện xin nghiêm túc tiếp thu để tổ chức triển khai thực hiện trong thời gian tới.
Tại kỳ họp này, các vị đại biểu đã gửi 05 phiếu chất vấn, với 07 nội dung và 12 ý kiến thảo luận tại Tổ, với 17 nội dung đặt ra, các nội dung thảo luận tại Tổ đã được các ngành chuyên môn và UBND huyện tiếp thu, giải trình trực tiếp tại buổi thảo luận; các vấn đề chất vấn của đại biểu và kiến nghị của các Ban trong 02 báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - xã hội và Ban Pháp chế HĐND huyện, đã có 02 Trưởng, phó phòng ban chuyên môn trả lời và báo cáo giải trình trực tiếp tại hội trường. Thay mặt UBND huyện, tôi xin báo cáo, giải trình làm rõ thêm một số vấn đề mà nhiều đại biểu, hai Ban HĐND và cử tri quan tâm.

 

Phat bieu giai trinh ky hop 12.jpg

Ông Huỳnh Xuân Luật -Phó Chủ tịch UBND huyện

 

Kính thưa các vị đại biểu !
Năm 2019, là năm thứ tư thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng bộ huyện và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020; triển khai thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện huyện vẫn còn nhiều khó khăn. Song, với tinh thần chủ động, quyết tâm cao trong chỉ đạo, điều hành, kiên định với mục tiêu đề ra, cùng với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự phấn đấu của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong huyện; ngay từ đầu năm UBND huyện đã tập trung chỉ đạo các ngành, các cấp triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế-xã hội, trong đó tập trung chỉ đạo đẩy mạnh phát triển nông nghiệp, triển khai kịp thời các giải pháp phát triển sản xuất và nuôi trồng thủy sản; xây dựng nông thôn mới. Đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính, tích cực kêu gọi và tạo mọi điều kiện thuận lợi để thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào huyện; quan tâm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình xây dựng cơ bản; triển khai thực hiện các chính sách an sinh xã hội, giải quyết việc làm. Kết quả kinh tế của huyện tiếp tục có bước phát triển, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn huyện (giá so sánh 2010) đạt hơn 5.062 tỷ, bằng 101,5% kế hoạch và tăng 4,64% so với cùng kỳ; có 18/20 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu đạt và vượt so với kế hoạch.
- Lĩnh vực sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới: UBND huyện tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện “Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp” từng bước đi vào chiều sâu; tổ chức tốt các lớp tập huấn chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất để nâng cao giá trị sản xuất, chất lượng sản phẩm hàng hóa nông sản, gắn với khuyến khích phát triển kinh tế hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; năm 2019 thành lập mới được 05 hợp tác xã nông nghiệp, quan tâm đầu tư các công trình, dự án thủy lợi phục vụ cho sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản, trong đó tiếp tục chỉ đạo rà soát chuyển đổi diện tích trồng lúa 02 vụ sang nuôi tôm ở những nơi có điều kiện; theo đó, diện tích thả nuôi tôm đạt 26.938 ha, tăng 9,8%, sản lượng đạt 15.275 tấn, vượt 5% kế hoạch tương đương với 77,5 tấn giá trị khoản 85,250 tỷ đồng, tăng 9,3%SCK, góp phần tích cực vào việc bù đắp sản lượng lúa bị sụt giảm so với kế hoạch (sản lượng lúa bị sụt giảm 4.882 tấn, tương đương với giá trị 21,969 tỷ đồng).
Xây dựng nông thôn mới tiếp tục được tập trung chỉ đạo quyết liệt, huy động các nguồn lực để thực hiện đạt các tiêu chí xã Nông thôn mới, kết hợp tổ chức các hoạt động Tết Quân Dân tại xã Phong Đông, đến nay xã Phong Đông đã được tỉnh thẩm định đạt 19/19 tiêu chí. UBND huyện đã tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới; qua 10 năm thực hiện, đến nay có 7/7 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, hiện nay huyện có 9/9 tiêu chí đạt chuẩn Nông thôn mới. Qua đó, góp phần làm cho diện mạo nông thôn ngày một khởi sắc, đời sống vật chất, tinh thần của người dân tiếp tục được cải thiện và nâng lên.
- Công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực về đất đai, xây dựng, quản lý trật tự đô thị, tài nguyên và môi trường được tăng cường, chỉ đạo chấn chỉnh, uốn nắn những hạn chế yếu kém.
- Lĩnh vực thương mại, dịch vụ và công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp tập trung chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, các hộ kinh doanh mở rộng, phát triển sản xuất, kinh doanh; gắn với cải cách thủ tục hành chính, thu hút đầu tư; giấy phép kinh doanh được cấp mới tăng 2,3% so với năm trước, với tổng vốn đăng ký hơn 19,588 tỷ đồng; thu ngân sách vượt 27% KH và tăng 14% so cùng kỳ.
Sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp tiếp tục giữ được đà tăng trưởng, tăng 4,88% so cùng kỳ năm 2018; tiếp tục chỉ đạo thực hiện chương trình phát triển đô thị thị trấn Vĩnh Thuận đến năm 2025; công tác xúc tiến, kêu gọi đầu tư được quan tâm, có 07 danh mục dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn giai đoạn 2018-2020.
Giao thông nông thôn được tập trung đầu tư, tỷ lệ nhựa hóa hoặc bê tông hóa đường giao thông nông thôn từ huyện đến xã và từ xã đến ấp đạt 95,20%; hệ thống lưới điện nông thôn, nhất là ở các vùng lõm, tiếp tục được đầu tư, nâng tỷ lệ sử dụng điện lưới quốc gia của huyện đạt 100%.
- Lĩnh vực văn hóa –xã hội phát triển ổn định, chất ượng giáo dục và đào tạo tiếp tục được nâng lên; hệ thống trường, lớp và trang thiết bị giáo dục được quan tâm đầu tư; việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và giảng dạy được đẩy mạnh. Chất lượng khám, chữa bệnh có nâng lên, chủ động kiểm soát dịch bệnh, không để lây lan diện rộng. Công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn gắn với giới thiệu việc làm thực hiện vượt kế hoạch. Văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao tiếp tục có bước tiến bộ, tham gia các hội thi, hội diễn văn hóa, văn nghệ cấp tỉnh đạt giải cao so hơn với năm 2018. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách các đối tượng chính sách và người có công, đồng bào dân tộc thiểu số; tạo điều kiện cho các tôn giáo hoạt động theo đúng quy định của pháp luật.
- Quốc phòng-an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được giữ vững: thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ quốc phòng. Triển khai thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, trật tự an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; qua đó, tội phạm trật tự xã hội, tai nạn giao thông giảm so với cùng kỳ; trong đó, tai nạn giao thông giảm cả 03 tiêu chí so với năm 2018, cháy nổ không xảy ra. Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo được thực hiện khá tốt; công tác phòng, chống tham nhũng được quan tâm, chỉ đạo, qua thanh tra, kiểm tra không phát hiện cán bộ, công chức có sai phạm liên quan đến tham nhũng.
- Lĩnh vực xây dựng chính quyền và cải cách hành chính: UBND huyện chỉ đạo tổ chức thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, cán bộ các phòng ban chuyên môn và các xã, thị trấn theo hướng tinh gọn và nâng cao chất lượng hoạt động hiệu lực, hiệu quả, gắn với thực hiện tinh giản biên chế; đưa bộ phận một cửa, một cửa liên thông của huyện đi vào hoạt động theo Nghị định 61/CP của Chính phủ, bước đầu có nhiều chuyển biến tiến bộ tạo sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Hoàn thành việc bố trí lực lượng công an chính quy về công tác ở các xã, thị trấn theo chỉ đạo của tỉnh; hoàn thành việc xây dựng đề án sáp nhập Trung tâm Văn hóa Thể thao và truyền thanh; Trung tâm Kỹ thuật-Dịch vụ nông nghiệp trình các sở, ngành của tỉnh thẩm định và phê duyệt. Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện tiếp tục được đổi mới, công tác quản lý, điều hành, triển khai thực hiện nhiệm vụ của các Phòng, ban, ngành và UBND các xã, thị trấn có chuyển biến nâng lên; kỷ luật, kỷ cương hành chính được thực hiện nghiêm túc.
Kính thưa các vị đại biểu HĐND huyện !
Bên cạnh những kết qưả tích cực đat đươc, kinh tế - xã hội của huyện vẫn còn một số khó khăn, tồn tại hạn chế: còn 02 chỉ tiêu chủ yếu thực hiện chưa đạt kế hoạch đề ra, là tổng sản lượng lúa và tỷ lệ hộ nghèo. Tình hình thời tiết, thiên tai, nhất là dịch tả lợn Châu Phi diễn biến phức tạp, chưa được kiềm chế, gây thiệt hại lớn, ảnh hưởng đến phát triển chăn nuôi và đời sống của người dân. Chất lượng xây dựng các tiêu chí NTM đạt còn thấp và thiếu bền vững, việc vận động nhân dân thực hiện 15 phần việc của hộ gia đình còn hạn chế, một bộ phận người dân còn có tư tưởng trông chờ ỷ lại sự đầu tư của nhà nước. Công tác quản lý nhà nước về quy hoạch, xây dựng, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, đất đai, vệ sinh an toàn thực phẩm,... trên một số mặt còn hạn chế. Tiến độ triển khai xây dựng một số công trình dự án trọng điểm trên địa bàn còn chậm (cầu sắt, lò đốt rác, lò giết mỗ,..).
Chất lượng giáo dục, đào tạo có mặt còn hạn chế, đầu tư cơ sở vật chất trường lớp học còn thiếu đồng bộ, một số điểm trường xuống cấp chậm được đầu tư nâng cấp sửa chữa; việc bố trí, phân công giáo viên, viên chức ngành giáo dục một số trường hợp chưa đảm bảo quy định, chậm khắc phục; thực hiện chưa tốt một số chế độ chính sách đối với giáo viên. Dịch sốt xuất huyết, tay chân miệng xảy ra tăng so với cùng kỳ; chất lượng khám và điều trị bệnh từng lúc chưa đáp ứng yêu cầu của người dân; việc triển khai xây dựng nhà cho hộ nghèo ở một số địa phương theo Quyết định 33 của Thủ tướng còn chậm. Phạm pháp hình sự tuy giảm nhưng xảy ra một số vụ án đặc biệt nghiêm trọng, gây dư luận không tốt. Tình hình an ninh chính tri, trật tự an toàn xã hội từng lúc, từng nơi vẫn còn tìm ẩn nguy cơ gây mất an ninh trật tự, tình hình mua bán, sử dụng ma túy có chiều hướng gia tăng và phức tạp, các biện pháp ngừa tội phạm hiệu quả chưa cao. Công tác giải quyết thủ tục hành chính có mặt còn hạn chế.
Những hạn chế, yếu kém trên có nguyên nhân khách quan, nhưng nguyên nhân chủ quan chủ yếu là: Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện có mặt còn hạn chế; công tác kiểm tra, giám sát và chấn chỉnh của người đứng đầu đơn vị chưa thường xuyên. Tinh thần, thái độ, vai trò trách nhiệm của người đứng đầu ở một số ngành chuyên môn và xã, thị trấn thể hiện chưa cao, chưa có sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, địa phương trong xử lý, giải quyết một số vấn đề nảy sinh thuộc thẩm quyền, từng lúc còn thiếu quyết liệt, hiệu quả chua cao.
Kính thưa các vị đại biểu.
Năm 2020, là năm cuối thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, cũng là năm diễn ra đại hội Đảng các cấp, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, song cũng gặp không ít khó khăn do những nhân tố khách quan tiềm ẩn; dự báo thời tiết diễn biến thất thường, khả năng xâm nhập mặn sớm và phức tạp hơn, dịch tả lợn Châu Phi chưa được kiểm soát và kiềm chế có hiệu quả, đồng thời cần phải tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế của năm trước. Do đó để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, mục tiêu kinh tế-xã hội đề ra trong năm 2020, tạo tiền đề thực hiện hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, nhiệm vụ đặt ra là hết sức nặng nề và đòi hỏi sự nỗ lực quyết tâm cao, quyết liệt và đoàn kết nhất chí cao của các cơ quan, ban ngành huyện và các xã, thị trấn, trong đó từng thành viên UBND huyện và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn cần nêu cao tinh thần trách nhiệm trong chỉ đạo cụ thể hóa và đề ra các giải pháp sát hợp, phù hợp với thực tiển ở ngành và địa phương để triển khai tổ chức thực hiện đạt hiệu quả. Trên cơ sở các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã được nêu trong báo cáo của UBND huyện, Tôi xin nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm của UBND huyện cần tập trung triển khai thực hiện trong năm 2020, cụ thể như sau:
1. Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp năm 2020 của UBND tỉnh, Huyện ủy, HĐND huyện đã đề ra. Tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp phát triển kinh tế, tập trung thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2020, gắn đẩy mạnh thực hiện các chỉ tiêu của kế hoạch 5 năm đạt còn thấp, phấn đấu đạt ở mức cao nhất các chỉ tiêu chủ yếu nhiệm kỳ 2016-2020. Trên cơ sở đó, xây dựng các chỉ tiêu kinh tế-xã hội cho giai đoạn 2021-2025 sát hợp với thực tiển tình hình của địa phương.
2. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Đề án cơ cấu lại nông nghiệp, rà soát quy hoạch nông nghiệp phù hợp với điều kiện phát triển sản xuất của huyện; cụ thể hóa các cơ chế, chính sách để khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ; ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nâng cao giá trị sản phẩm theo chuổi giá trị hàng hóa. Điều chỉnh cơ cấu lại kế hoạch chăn nuôi phù hợp với thực tiễn, khôi phục lại đàn heo ở những nơi có điều kiện, tổ chức triển khai thực hiện tốt các biện pháp phòng dịch không để tái phát dịch bệnh.
Tập trung thực hiện xây dựng 02 xã Bình Minh, Vĩnh Phong đạt tiêu chí nâng cao (thu nhập bình quân đầu người từ 60-70 tỷ lệ hộ nghèo 2%; BHYT trên 90%); gắn với rà soát các tiêu chí xây dựng đạt chuẩn huyện nông thôn mới, trong đó chú trọng các tiêu chí đạt còn thấp, nhằm nổ lực phấn đấu thực hiện đạt chuẩn huyện Nông thôn mới theo Nghị quyết của Đảng bộ huyện đề ra; phối hợp chuẩn bị và tổ chức tổng kết các hoạt động tết Quân – Dân (dự kiến ngày 10/01/2020).
Duy trì, phát triển và nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả, tiếp tục đề nghị công nhận nhãn hiệu tập thể hàng hóa đối với các sản phẩm nông nghiệp của huyện: Khóm Ba Đình, Dưa Lê, Cua biển; khuyến khích tạo điều kiện cho các làng nghề và nghề truyền thống được duy trì và phát triển (nghề làm tương chao, làm bún, đan ghế nhựa)
3. Tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng, chú trọng phát triển hệ thống giao thông liên xã, liên ấp, duy tu sửa chữa các tuyến đường từ huyện về xã, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong giao thương hàng hóa; vận dụng các cơ chế chính sách ưu đãi của Nhà nước, tạo điều kiện khuyến khích đầu tư phát triển các chợ xã, tiếp tục tạo điều kiện cho nhà đầu tư hoàn thiện các thủ tục xúc tiến đầu tư hoàn chỉnh chợ Kè Một, xã Vĩnh Bình Bắc; phát triển mới các loại hình thương mại, dịch vụ,... tạo nguồn thu ngân sách cho nhà nước. Tăng cường tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, hỗ trợ và thúc đẩy sản xuất, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, nhất là đối với các sản phẩm nông nghiệp, thế mạnh của huyện, gắn đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại và quảng bá sản phẩm nông nghiệp. Tăng cường quản lý nhà nước trên lĩnh vực quy hoạch, xây dựng, đất đai, môi trường.
4. Thực hiện tốt các chính sách tài chính - ngân sách, tăng cường quản lý và khai thác hợp lý các nguồn thu vào ngân sách nhà nước, đảm bảo nguồn lực chi đầu tư phát triển. Khắc phục cơ bản những hạn chế, yếu kém trong đầu tư công năm 2019, thực hiện tốt công tác chuẩn bị đầu tư, Đây là khâu yếu nhất mà các chủ đầu tư, Ban Quản lý Dự án cần tham mưu UBND huyện thực hiện tốt hơn trong năm 2020, nêu cao tinh thần trách nhiệm BQL dự án, chủ đầu tư tăng cường kiểm tra, gián sat tiến độ thi công các công trình, xử lý nghiêm các đơn vị thi công, nhà thầu vi phạm hợp đồng, tăng cường công tác phối hợp giữa các ngành và địa phương trong công tác tháo gỡ, khó khăn vướng mắc giải phóng mặt bằng; đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các nguồn vốn đầu tư công năm 2020, tập trung chỉ đạo quyết liệt thực hiện hoàn thành một số công trình trọng điểm: cầu sắt, lò giết mỗ tập trung, khu xử lý rác, Trung tâm Văn hóa Thể thao, cầu Ranh hạt, sửa chữa Trung tâm Y tế huyện để đưa vào khai thác sử dụng.
5. Chú trọng phát triển văn hóa, xã hội, giáo dục, đào tạo, y tế, thực hiện tốt chính sách người có công, giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân có các giải pháp tích cực đảm bảo giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn đạt yêu cầu kế hoạch; phát động các phong trào thi đua yêu nước nhằm lập thành tích chào mừng đại hội đảng các cấp; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ nhân kỷ niệm các ngày lễ trong năm. Nâng cao chất lượng công nhận các danh hiệu văn hóa. Tiếp tục sắp xếp bố trí hệ thống trường, lớp, đội ngũ giáo viên theo hướng tinh gọn hiệu quả, giảm các điểm trường lẻ; quan tâm thực hiện tốt chế độ chính sách đối với giáo viên nhằm an tâm công tác; chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác khám, điều trị bệnh tại Trung tâm y tế và chất lượng hoạt động của các trạm y tế xã; đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong cán bộ và nhân dân nhằm nâng cao nhận thức và chấp hành nghiêm pháp luật về vệ sinh môi trường; tổ chức tốt việc thu gom ráctại các điểm chợ, khu vực đông dân cư,...
6. Giữ vững ổn định quốc phòng - an ninh, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyển, chọn và gọi công nhân nhập ngũ năm 2020 đạt chỉ tiêu trên giao. Tăng cường đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm nhằm kiềm chế tội phạm. Đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phấn đấu giảm số vụ tại nạn giao thông, số người chết và số người bị thương so với cùng kỳ năm 2019. Tiếp tục chấn chỉnh và nâng lên hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực đô thị, xây dựng và quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường. Thường xuyên kiểm tra nhắc nhỡ và kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm lấn chiếm vĩa hè, hành lang an toàn giao thông trên địa bàn, nhất là ở các khu vực chợ thị trấn và một số xã.
7. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra; thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định, triển khai thực hiện có hiệu quả các quyết định có hiệu lực pháp luật. Chỉ đạo UBND cấp xã tăng cường tổ chức đối thoại. Đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tổ chức tốt việc công khai, minh bạch các quy hoạch, dự án, công trình … theo quy định của pháp luật; thường xuyên kiểm tra việc thực hiện quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản của nhà nước ở các cơ quan, đơn vị và địa phương; thanh tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.
8. Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện một cửa, một cửa liên thông từ huyện đến xã, thị trấn, giải quyết thủ tục hành chính, thực hiện nghiêm các quy định về tiếp nhận, giải quyết các phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về thủ tục hành chính, hạn chế thấp nhất các hồ sơ thủ tục hành chính giai quyết trễ hẹn, qua đó tạo sự hài lòng đối với người dân và doanh nghiệp. Tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy một số đơn vị sự nghiệp công lập theo chỉ đạo của UBND tỉnh gắn với tinh giản biên chế theo lộ trình; rà soát, bố trí đội ngũ công chức, viên chức theo Đề án vị trí việc làm được phê duyệt, đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Thường xuyên kiểm tra, giám sát cán bộ, công chức trong thực thi công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ được giao.
Kính thưa các vị đại biểu HĐND và bà con cử tri trong huyện !
Trên đây, là một số vấn đề UBND huyện làm rõ thêm về tình hình phát triển kinh tế -xã hội năm 2019 và một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2020; đồng thời giải trình ý kiến thẩm tra của các Ban HĐND huyện; đối với các vấn đề lưu ý, kiến nghị còn lại qua thẩm tra của các Ban và thảo luận tại Tổ, UBND huyện xin tiếp thu và sẽ chỉ đạo cụ thể hóa trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ.
UBND huyện đề nghị HĐND, các Ban HĐND, Đại biểu HĐND huyện; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể các cấp cùng cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong huyện, tăng cường giám sát, phối hợp hành động, nỗ lực phấn đấu tạo sự chuyển biến đồng bộ và mạnh mẽ hơn nữa trên các mặt công tác để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, xứng đáng với kỳ vọng của cử tri và nhân dân trong huyện.
Xin trân trọng cám ơn./.
 

BBT