Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Kỳ họp HĐND

Xem với cỡ chữAA

Giấy mời Dự kỳ họp thứ mười hai HĐND huyện Vĩnh Thuận khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021

(15:44 | 13/12/2019)

21-gm-hdnd-2019.jpg21-gm-hdnd-2019 2.jpg 


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 21-GM-HĐND.pdf