Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Kỳ họp HĐND

Xem với cỡ chữAA

Hội nghị liên tịch chuẩn bị kỳ họp thứ mười một, Hội đồng nhân dân huyện khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021

(07:10 | 08/11/2019)

Hội đồng nhân dân huyện tổ chức Hội nghị liên tịch chuẩn bị nội dung trình kỳ họp thứ mười một Hội đồng nhân dân huyện khoá X, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đây là kỳ họp thường lệ cuối năm 2019, Hội nghị do ông Nguyễn Văn Thoàn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện chủ trì. Tham dự cuộc họp còn có các ông, bà trong Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, hai Ban Hội đồng nhân dân huyện và lãnh đạo các ban, ngành huyện có liên quan. 

 Kỳ họp thứ mười một, Hội đồng nhân dân huyện khoá X, nhiệm kỳ 2016- 2021 sẽ tập trung đánh giá kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2019 và đưa ra kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, ngân sách huyện năm 2020; xem xét và thông qua một số nội dung quan trọng khác,…
Kết luận hội nghị, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện nhấn mạnh: Kỳ họp thứ mười một có tính chất rất quan trọng để Hội đồng nhân dân huyện đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và thông qua nhiều nội dung quan trọng khác. Chính vì vậy, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện yêu cầu những nội dung trình tại kỳ họp phải được chuẩn bị chu đáo, có sự thống nhất cao giữa thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các cơ quan có liên quan; đồng thời các văn bản trình kỳ họp phải đảm bảo đúng trình tự, thời gian soạn thảo, thẩm định, thẩm tra và ban hành văn bản theo đúng quy định hiện hành. Trước mắt, Uỷ ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các đơn vị có liên quan chuẩn bị chu đáo các điều kiện để tổ chức các cuộc tiếp xúc cử tri dự kiến từ ngày 25 đến ngày 29 tháng 11 năm 2019; các Ban của Hội đồng nhân dân huyện thẩm tra các dự thảo Tờ trình, Nghị quyết, báo cáo được trình tại kỳ họp; Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện và các cơ quan có liên quan chuẩn bị tốt các nội dung kỳ họp, đảm bảo cho kỳ họp diễn ra đúng quy định và đạt chất lượng cao.

Danh Thi