Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Kỳ họp HĐND

Xem với cỡ chữAA

Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Thuận nhìn lại sau 6 tháng hoạt động

(10:46 | 29/07/2019)

Năm 2019 là năm thứ 3 Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Thuận bước vào hoạt động khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021, với vai trò là cơ quan quyền lực ở địa phương có nhiệm vụ giám sát hoạt động của chính quyền cùng cấp, 6 tháng đầu năm Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Thuận đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên nhiều mặt.

Theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, Nghị quyết của Đảng bộ huyện, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện; Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban Hội đồng nhân dân huyện, Ủy ban nhân dân huyện, các ngành tổ chức quán triệt, cụ thể hóa và triển khai thực hiện kịp thời, đúng quy định. Việc giao chỉ tiêu kinh tế - xã hội và phân bổ ngân sách năm 2019 được thực hiện đúng quy trình, đảm bảo thời gian luật định. Qua 6 tháng đầu năm 2019, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, các ban Hội đồng nhân dân huyện đã chủ động bám sát nhiệm vụ trọng tâm, phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng theo các Nghị quyết của tỉnh, huyện. Trong phạm vi thẩm quyền của mình, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, cùng với Ủy ban nhân dân huyện cụ thể hóa, triển khai thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân, vì vậy 6 tháng đầu năm 2019, huyện Vĩnh Thuận đã 11/20 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện đạt trên 50% kế hoạch.
Bên cạnh việc triển khai theo Nghị quyết, các hoạt động khảo sát, giám sát chuyên đề cũng được Hội đồng nhân dân huyện huyện triển khai có hiệu quả. Thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-HĐND, ngày 31 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân huyện về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân và Kế hoạch số 01/KH-HĐND, ngày 27 tháng 02 năm 2019 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện về hoạt động giám sát của Thường trực và các ban của Hội đồng nhân dân huyện năm 2019. Trong 6 tháng đầu năm Thường trực Hội đồng nhân dân huyện tổ chức 01 cuộc khảo sát kết quả tiến độ thi công công trình cống, kênh thủy lợi trên địa bàn huyện, 01 cuộc giám sát về việc phân bổ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018 và 01 cuộc giám sát việc thực hiện công tác thi đua khen thưởng trên địa bàn huyện.
Hai ban Hội đồng nhân dân huyện xây dựng và triển khai kế hoạch giám sát của từng ban. Cụ thể Ban Pháp chế tổ chức triển khai 01 cuộc giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, ý kiến của các ban và đại biểu Hội đồng nhân dân trước, trong và sau kỳ họp cuối năm 2018; Ban Kinh tế - Xã hội triển khai 01 cuộc giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 34/2016/NQ-HĐND, ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân huyện về việc điều chỉnh quy hoạch đất sản xuất nông nghiệp, kế hoạch sản xuất lúa và nuôi trồng thủy sản trên địa bàn huyện giai đoạn 2016-2020.
Sau khi kết thúc cuộc khảo sát, giám sát Thường trực Hội đồng nhân dân và hai ban huyện thông báo kết quả khảo sát, báo cáo kết quả giám sát gửi đến các đơn vị được giám sát và các ngành có liên quan nhằm tăng cường công tác phối hợp tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện.
Về công tác tổ chức các kỳ họp của Hội đồng nhân dân, trong công tác tổ chức kỳ họp, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện phối hợp với Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận tổ quốc huyện và các cơ quan liên quan dự kiến nội dung, chương trình, thời gian tổ chức kỳ họp, thông báo tới các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, các cơ quan, tổ chức liên quan, thông báo công khai trên cổng thông điện tử huyện đảm bảo đúng thời gian quy định. Hai kỳ họp (họp bất thường lần thứ 8 và họp thường lệ lần thứ 9) thực hiện theo đúng dự kiến chương trình, thống nhất thông qua 12 Nghị quyết, được truyền thanh trực tiếp trên Đài truyền thanh huyện. Chủ tọa kỳ họp đã điều hành linh hoạt, chủ động tạo không khí đối thoại thẳng thắn, nội dung chất vấn tại kỳ họp chủ yếu xoay quanh vấn đề giáo dục đào tạo, chuyển đổi quy hoạch nuôi tôm - trồng lúa. Nội dung thảo luận tại Tổ xoay quanh vấn đề môi trường, đầu tư giao thông, thủy lợi, điện, công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân,…
Cùng với các mặt công tác trên, Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Thuận đã nỗ lực trong công tác tiếp dân, đôn đốc giải quyết đơn thu khiếu nại, tố cáo, 6 tháng đầu năm đã tiếp 72 cuộc, có 27 ý kiến, kiến nghị của công dân. Qua các ý kiến trên Thường trực, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân đã ghi nhận, hướng dẫn cụ thể từng nội dung yêu cầu liên quan đến từng lĩnh vực của các ngành chuyên môn phụ trách để xem xét giải quyết theo quy định, từ đó góp phần thực hiện có hiệu quả việc tiếp dân và giải quyết các đơn, thư khiếu kiện và các ý kiến, kiến nghị của công dân.
Ngoài ra, Thường trực Hội đồng nhân dân tổ chức tiếp xúc cử tri được 20 cuộc, với tổng số 1.035 cử tri tham dự. Thông qua tiếp xúc cử tri, giúp người dân phản ánh kịp thời những ý kiến của mình; đồng thời, giúp Hội đồng nhân dân nắm được tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri, cùng với đó, đại biểu Hội đồng nhân dân sẽ là cầu nối thông tin thêm về tình hình kinh tế - xã hội của địa phương, tuyên truyền những chủ trương, chính sách của đảng, pháp luật của Nhà nước đến cử tri nắm, hiểu và tổ chức thực hiện.
Có thể nói, với những sự cố gắng như trên, hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện trong 6 tháng đầu năm 2019 tiếp tục đạt được kết quả cao, nâng cao vị thế của Hội đồng nhân dân, xứng đáng là niềm tin của cử tri huyện Vĩnh Thuận.
 

Lý Đa