Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Kỳ họp HĐND

Phát biểu biểu bế mạc Kỳ họp thứ chín Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Thuận, Khóa X

(10:39 | 26/07/2019)

Kỳ họp thứ chín HĐND huyện, khai mạc ngày 23/7/2019 diễn ra thành công tốt đẹp. Tại kỳ họp các đại biểu đã tập trung thảo luận nhiều vấn đề xung quanh về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và các vấn đề nổi cộm khác và thống nhất biểu quyết thông qua 05 nghị quyết. Nhân đây, Ban Biên tập cổng thông tin điện tử huyện xin trân trọng đăng toàn văn bài phát biểu bế mạc kỳ họp của Chủ tịch HĐND huyện 

 - Kính Thưa:
- Các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, UBND, Ủy ban MTTQ VN huyện!
- Thưa các đồng chí cùng toàn thể quý vị đại biểu tham dự kỳ họp và đồng bào cử tri trong huyện.

Qua một ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, tích cực và trách nhiệm cao, Kỳ họp lần thứ chín, HĐND huyện khóa X nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã hoàn thành các nội dung theo chương trình đề ra.
Tại Kỳ họp này, HĐND huyện đã tập trung đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2019; nghe báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ bảy và phương hướng giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ chín; báo cáo thu, chi ngân sách và xây dựng cơ bản; các báo cáo hoạt động của Thường trực HĐND, báo cáo thẩm tra các Ban của HĐND; báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri; thông báo của UBMTTQ Việt Nam huyện; các báo cáo công tác của các cơ quan tư pháp và một số báo cáo chuyên đề khác; xem xét và thông qua các nghị quyết tán thành các tờ trình và báo cáo của Thường trực HĐND, UBND huyện.
Tại kỳ họp này, các vị đại biểu HĐND và đại biểu tham dự kỳ họp đã phát biểu thảo luận, tranh luận, chất vấn rất sôi nổi trên tinh thần xây dựng xung quanh các vấn đề quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn. Có tổng số 12 ý kiến thảo luận, với 24 nội dung và 03 lượt ý kiến chất vấn, tranh luận, đề xuất thuộc các nhóm vấn đề liên quan đến các lĩnh vực của đời sống xã hội trong huyện.
Qua thảo luận, chất vấn các đại biểu đã làm rõ những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm; đồng thời, thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, bất cập trong công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý nhà nước trên một số mặt của đời sống xã hội. Qua đó, bàn bạc, đề xuất nhiều giải pháp để phát huy ưu điểm, khắc phục những hạn chế và góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển KTXH huyện năm 2019.
Thưa các đồng chí và quý vị đại biểu!

Tại kỳ họp này, trên cơ sở thảo luận, xem xét các tờ trình, báo cáo thẩm tra của các ban HĐND. HĐND huyện đã nhất trí thông qua 5 nghị quyết; đây là những nghị quyết quan trọng có tác động lớn đến sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện nhà, đặc biệt là nghị quyết thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2019. Để thực hiện tốt các nghị quyết đã thông qua. Thay mặt chủ tọa kỳ họp Tôi xin lưu ý thêm một số vấn đề để HĐND, UBND, các ngành, các cấp quan tâm đó là:
- Tập trung chỉ đạo, hướng dẫn sản xuất nông nghiệp đạt chỉ tiêu kế hoạch năm và chủ động xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất năm tới. Có kế hoạch tăng cường, phát triển, khuyến khích thả nuôi các loại thủy sản và lắp vụ lúa trên nền đất nuôi tôm; chú ý tuyên truyền, hướng dẫn nông dân chọn những loại giống lúa chất lượng cao, có giá trên thị trường để lắp vụ gắn với áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật nhằm giảm chi phí, nâng cao thu nhập cho người dân. Tăng cường công tác kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng hóa, phòng chống gian lận thương mại, nhất là vật tư nông nghiệp. Quản lý và thực hiện tốt công tác thu, chi ngân sách năm 2019. Tăng cường các biện pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn xây dựng cơ bản theo kế hoạch. Tập trung chỉ đạo xây dựng nông thôn mới, phấn đấu đến cuối năm xã Phong Đông đạt 19 tiêu chí xã NTM và huyện cơ bản đạt các tiêu chí chuẩn nông thôn mới; đồng thời, phải nâng lên chất lượng ở các xã đã được công nhân.
- Tiếp tục thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chính sách người có công. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa, nhà cho hộ nghèo theo quyết định 33 của Thủ tướng chính phủ. Triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2019-2020. Tăng cường công tác phòng chống các loại dịch bệnh trên địa bàn, nhất là trong mùa mưa. Duy trì tốt công tác khám và điều trị bệnh cho nhân dân. Tăng cường công tác kiểm tra đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, chú ý tuyên truyền mọi người dân không vứt rác xuống sông. Tổ chức các hoạt động thiết thực để hưởng ứng và tuyên truyền các sự kiện, các ngày lễ lớn trong 6 tháng cuối năm.
- Thực hiện khám tuyển nghĩa vụ quân sự, thâm nhập, bình nghị, trao lệnh gọi nhập ngũ cho thanh niên sẵn sàng nhập ngũ và giao nhận quân năm 2020 đúng kế hoạch. Thực hiện nghiêm túc các đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm. Tăng cường công tác tuyên truyền, tuần tra kiểm soát trên các tuyến giao thông trọng điểm, kiềm chế tai nạn giao thông. Tăng cường công tác tiếp công dân, kiểm tra, rà soát giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo còn tồn đọng. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; nâng cao chất lượng hoạt động của chính quyền xã và các phòng, ban trực thuộc UBND huyện. Triển khai sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng lên tinh thần, trách nhiệm trong thực thi công vụ, phục vụ nhân dân.
Thưa các đồng chí và quý vị đại biểu!
Kỳ họp thứ chín HĐND huyện đã hoàn thành chương trình đề ra. Sau kỳ họp này, tôi đề nghị các vị đại biểu HĐND huyện tiến hành tiếp xúc cử tri để báo cáo kết quả kỳ họp với cử tri nơi mình ứng cử, thường xuyên liên hệ chặt chẽ với cử tri, lắng nghe và phản ánh đầy đủ ý kiến của cử tri với HĐND, UBND và các ngành có liên quan; chủ động hơn nữa trong hoạt động giám sát, khảo sát, tiếp công dân; đôn đốc việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân; góp phần gắn kết, củng cố hơn nữa mối liên hệ hoạt động của HĐND, của các vị đại biểu HĐND với nhân dân trong huyện; gương mẫu và động viên nhân dân chấp hành tốt các chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là tích cực vận động nhân dân tham gia phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Thưa các đồng chí và quý vị đại biểu!
Kỳ họp thứ chín, HĐND huyện Khóa X đã thành công tốt đẹp. Thay mặt Thường trực HĐND huyện, tôi xin cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, các đại biểu đã tham dự kỳ họp và luôn quan tâm, góp ý kiến cho hoạt động của HĐND; cảm ơn sự phối hợp chặt chẽ của UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự; ghi nhận hoạt động tích cực của các Ban, các Tổ đại biểu HĐND, các vị đại biểu HĐND, của cử tri và nhân dân trong huyện đã góp phần quan trọng vào thành công của Kỳ họp.
Xin chúc các vị đại biểu HĐND tỉnh, huyện cùng các đại biểu tham dự kỳ họp sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống.
Tôi xin tuyên bố bế mạc Kỳ họp thứ chín, HĐND huyện Khóa X.
Xin trân trọng cảm ơn./.

BBT