Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Kỳ họp HĐND

Bai phát biểu của Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thuận tại Kỳ họp thứ chín HĐND huyện về tình hình kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm và phương hương, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019...

(16:19 | 25/07/2019)

 Kỳ họp thứ chín Hội đồng nhân dân huyện khóa X, là kỳ họp lệ giữa năm 2019, diễn ra trong một ngày 23/7/2019. Tại kỳ họp này, các đại biểu tham gia kỳ họp thống nhất cao với các nội dung trình tại kỳ họp, nhất là đánh cao kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển-xã hội 6 tháng đầu năm mà UBND huyện trình tại Kỳ họp; đồng thời cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, yếu kém và đề nghị UBND huyện tập trung khắc phục và tổ chức thực hiện tốt hơn trong thời gian tới. Nhân đây, Ban Biên tập Trang thông tin điện tử huyện xin đăng toàn văn bài phát biểu của Chủ tịch UBND huyện Huỳnh Thanh Bình về tình hình kinh tế -xã hội 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm 2019 .

- Kính thưa Chủ tọa kỳ họp!
- Kính thưa các vị Đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Vĩnh Thuận,
- Kính thưa các vị Đại biểu HĐND huyện,
- Kính thưa toàn thể đại biểu tham dự Kỳ họp và bà con cử tri trong huyện.

Theo chương trình kỳ họp, UBND huyện đã báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm 6 tháng cuối năm 2019; cùng 04 báo cáo chuyên đề và 03 Tờ trình. Qua thảo luận Tổ và tại Hội trường, các vị đại biểu HĐND huyện đã rất tâm huyết, trách nhiệm về các báo cáo, Tờ trình của UBND huyện; đánh giá, ghi nhận sự nỗ lực của các cấp, các ngành về kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm; đồng thời cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế và kiến nghị nhiều giải pháp. UBND huyện xin nghiêm túc tiếp thu để tổ chức triển khai thực hiện trong thời gian tới.
Tại kỳ họp này, các vị đại biểu đã gửi 04 phiếu chất vấn, với 05 nội dung và 12 ý kiến thảo luận tại Tổ, với 24 nội dung đặt ra (trong đó có 18 nội dung đã được các ngành chuyên môn và UBND huyện trả lời trực tiếp tại buổi thảo luận Tổ) còn lại 06 nội dung; các vấn đề chất vấn của đại biểu và một số kiến nghị trong báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - xã hội và Ban Pháp chế HĐND huyện, đã có 02 Trưởng phòng chuyên môn trả lời và báo cáo giải trình trực tiếp tại hội trường; các ý kiến còn lại sẽ được trả lời cụ thể bằng văn bản sau kỳ họp.
Thay mặt UBND huyện, tôi xin báo cáo, giải trình làm rõ thêm một số vấn đề mà nhiều đại biểu và cử tri quan tâm, cùng một số kiến nghị của hai Ban HĐND.

Kính thưa các vị đại biểu !
Triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội trong 6 tháng đầu năm 2019 trong điều kiện huyện vẫn còn nhiều khó khăn. Nhưng, với tinh thần chủ động, quyết tâm cao trong chỉ đạo, điều hành; ngay từ đầu năm UBND huyện đã tập trung chỉ đạo các ngành, các cấp triển khai quyết liệt đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế-xã hội, nhất là tập trung chỉ đạo đẩy nhanh thực hiện kế hoạch tái cấu ngành nông nghiệp, triển khai kịp thời các giải pháp phát triển sản xuất và nuôi trồng thủy sản, đảm bảo đúng quy hoạch, kế hoạch; tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính tạo điều kiện thuận lợi thu hút kêu gọi đầu tư, tiếp tục tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các công trình xây dựng cơ bản phục vụ sản xuất và đi lại cho người dân; tập trung xây dựng nông thôn mới, an sinh xã hội tạo tiền đề phát triển kinh tế - xã hội. Do vậy trong 6 tháng đầu năm kinh tế tiếp tục ổn định và phát triển, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn huyện (giá so sánh 2010) đạt 2.666 tỷ 928 triệu đồng, tăng 16,5% so cùng kỳ năm 2018; có 01/20 chỉ tiêu chủ yếu đạt 100% kế hoạch (tuyển quân); 11/20 chỉ tiêu đạt trên 50% kế hoạch.
- Lĩnh vực kinh tế: UBND huyện đã tập trung chỉ đạo đẩy nhanh thực hiện kế hoạch tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới”, tăng cường chuyển giao, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất để tăng cao giá trị, chất lượng hàng hóa; chỉ đạo tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án thủy lợi phục vụ cho sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản,...đến nay diện tích lùa Hè thu gieo sạ đạt 100%, diện tích đưa vào thả nuôi tôm 26.938 ha, tăng 1.369 ha so cùng kỳ, sản lượng tôm nuôi 9.256,5 tấn, đạt 63,76% kế hoạch, tăng 16,65% so cùng kỳ. Xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, có thêm 02 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.
Trung các giải pháp ngăn chặn lây lan, khống chế, xử lý kịp thời các ổ dịch tả lợn (heo) Châu Phi trên địa bàn. Tính đến ngày 22/7/2019 trên địa bàn huyện xảy ra 24 ổ dịch tả lợn Châu Phi tại các xã Phong Đông, Vĩnh Phong, Tân Thuận và thị trấn Vĩnh Thuận, với tổng số 161 con, trọng lượng 10.772kg; UBND huyện đã chỉ đạo ngành chuyên môn tiến hành các bước tiêu hủy theo quy định và tiến hành hỗ trợ cho các hộ gia đình có heo tiêu hủy, đã hỗ trợ 17 hộ, với số tiền 276 triệu 096 ngàn đồng.
Thương mại, dịch vụ và công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp được tập trung chỉ đạo, việc tháo gỡ khó khăn trong đầu tư, sản xuất, kinh doanh được UBND huyện tiếp tục duy trì và tăng cường, gắn với cải cách hành chính, thu hút đầu tư, kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân mở rộng và phát triển sản xuất, kinh doanh, trong 6 tháng đầu năm cấp mới 70 giấy phép kinh doanh, với tổng vốn hơn 15 tỷ 275 triệu đồng; tổng doanh thu toàn huyện đạt 643 tỷ 730 triệu đồng, tăng 19,66% so cùng kỳ; giá trị sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp đạt 224 tỷ 148 triệu đồng, tăng 0,38% so cùng kỳ năm 2018.
- Lĩnh vực văn hóa –xã hội tiếp tục quan tâm chỉ đạo thường xuyên, chất lượng giáo dục và đào tạo tiếp tục có chuyển biến tốt; hệ thống trường, lớp học và trang thiết bị giáo dục được quan tâm đầu tư từng bước đáp ứng nhu cầu dạy và học. Chất lượng khám, chữa bệnh có nâng lên, chủ động kiểm soát tốt dịch bệnh, không để dịch xảy ra. Các chính sách an sinh xã hội, chính sách người có công, hoạt động đền ơn đáp nghĩa được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao tiếp tục tiến bộ, các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn được tổ chức đảm bảo theo kế hoạch. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách hỗ trợ đối với đồng bào dân tộc thiểu số; tạo điều kiện cho các tôn giáo hoạt động theo đúng quy định của pháp luật.
- Quốc phòng-an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được ổn định. Công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm được triển khai quyết liệt; qua đó, tội phạm về trật tự xã hội được kéo giảm (giảm 11 vụ so cùng kỳ 2018). Thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng chống cháy nổ, đảm bảo trật tư an toàn giao thông, qua đó 6 tháng đầu năm tai nạn giao thông giảm cả 03 tiêu chí (số vụ, số người chết, số người bị thương).
Lĩnh vực xây dựng chính quyền và cải cách hành chính tiếp tục được củng cố, kiện toàn nâng lên chất lượng hoạt động.
Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được vẫn còn hạn chế, khó khăn: một số chỉ tiêu chủ yếu đạt thấp so kế hoạch, giảm so cùng kỳ như: thành lập mới Hợp tác xã chưa đạt, giá trị sản xuất CN-TTCN chỉ đạt 48,20% KH, thu ngân sách, sản lượng lúa tuy đạt khá so kế hoạch nhưng giảm so cùng kỳ. Tình hình sản xuất nông nghiệp còn khó khăn, diễn biến bất lợi của thời tiết làm 91,89ha diện tích tôm nuôi bị thiệt hại. Dịch tả lợn Châu Phi đang diễn biến phức tạp. Tiến độ triển khai và giải ngân vốn các công trình đầu tư công năm 2019 còn chậm (chỉ mới đạt 27,66%), nguyên nhân chậm: do công tác chuẩn bị đầu tư, tỉnh phân bổ một số nguồn vốn về cho huyện vẫn còn chậm, mặt khác một số công trình còn vướng mắc trong khâu giải phóng mặt bằng, công tác triển khai đấu thầu một số công trình còn khó khăn. Công tác xây dựng NTM chất lượng đạt một số tiêu chí còn thấp và thiếu bền vững, việc vận động sức dân thực hiện 15 phần việc hộ gia đình còn hạn chế. Công tác quản lý nhà nước về quy hoạch, xây dựng, trật tự đô thị có mặt chưa chặt chẽ. Tiến độ triển khai các lớp đào tào nghề cho lao động nông thôn còn khó khăn (mở được 2/11 lớp). Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tuy được ổn định nhưng từng lúc, từng nơi vẫn còn diễn biến phức tạp, nhất là tội phạm về trộm cấp tài sản, cho vay lãi nặng, mua bán và sử dụng chất ma túy,...
Những hạn chế, yếu kém trên có nguyên nhân khách quan, nhưng nguyên nhân chủ quan chủ yếu là: Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện có mặt còn hạn chế; công tác kiểm tra, giám sát và chấn chỉnh của người đứng đầu cơ quan, đơn vị chưa thường xuyên. Tinh thần trách nhiệm, thái độ, vai trò người đứng đầu một số ngành chuyên môn và xã, thị trấn thể hiện chưa cao, chưa có sự phối hợp chặt chẽ giải quyết công việc; trong xử lý, giải quyết một số vấn đề nảy sinh vượt thẩm quyền chậm đề xuất, kiến nghị với cấp trên.

Kính thưa các vị đại biểu.

Trước những thuận lợi, khó khăn trên, để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng còn lại năm 2019 theo Nghị quyết HĐND đề ra, UBND huyện đề nghị từng thành viên UBND huyện và Thủ trưởng các ban ngành huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn khắc phục những khó khăn, tập trung quyết liệt hơn nữa trong chỉ đạo, điều hành, nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu để quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội theo nghị quyết ở mức cao nhất. Với tinh thần đó, bên cạnh các nhiệm vụ, giải pháp đã được nêu trong báo cáo trình tại kỳ họp, tôi xin nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm sau:
1. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện quyết liệt hơn nữa các giải pháp phát triển kinh tế, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu còn thấp; thực hiện đạt và vượt kế hoạch các chỉ tiêu có thế mạnh.
- Tăng cường theo dõi sát tình hình diễn biến của thời tiết, chủ động các giải pháp phát triển sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản theo đúng kế hoạch, quy hoạch. Tập trung chăm sóc tốt vụ lúa Hè Thu, vận động nhân dân thực hiện tốt mô hình vụ tôm, vụ lúa đảm bảo sản lượng theo kế hoạch. Tăng cường hướng dẫn nhân dân đẩy mạnh việc nuôi trồng thủy sản, mở rộng cải tạo diện tích ao đầm, thả nuôi các loại thủy sản có giá trị kinh tế cao để bù đắp phần nào thiếu hụt sản lượng lúa, đi đôi với tăng cường công tác kiểm soát con giống và dịch bệnh. Thực hiện tốt các giải pháp phòng, chống dịch trên đàn gia súc, gia cầm, nhất là dịch tả lợn Châu Phi, tăng cường tuyên truyền, khuyến cáo người chăn nuôi không tái đàn khi chưa đáp ứng các điều kiện theo quy định. Tập trung các giải pháp chỉ đạo nâng cao hiệu quả hoạt động hợp tác xã, xúc tiến nhanh việc thành lập hợp tác xã, tổ hợp tác ở những nơi đủ điều kiện gắn tập huấn nâng cao chất lượng hoạt động, trình độ, năng lực quản trị của hợp tác xã, tổ hợp tác.
- Tập trung các giải pháp chỉ đạo xã Phong Đông thực hiện hoàn thành các tiêu chí Nông thôn mới gắn với tổ chức thực hiện tốt các hoạt động Tết Quân Dân năm 2020. Tập trung rà soát và đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công, xây dựng GTNT năm 2019, gắn với tăng cường quản lý tốt chất lượng các công trình và thanh, quyết toán kịp thời khi có khối lượng hoàn thành; tăng cường kiểm tra các đơn vị thi công và kiên quyết xử lý nghiêm các đơn vị thi công chậm tiến độ theo hợp đồng đã ký kết không có nguyên nhân chính đáng, phấn đấu đến cuối năm giải ngân trên 95% kế hoạch theo đúng tinh thần Chỉ thị 06 của UBND tỉnh về thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2019.
- Tập trung đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất mở rộng và phát triển sản xuất, kinh doanh; khuyến khích, phát triển mới các loại hình dịch vụ thương mại, giao thông vận tải, ngân hàng, để thúc đẩy đầu tư phát triển, góp phần tăng nguồn thu cho ngân sách. Tăng cường công tác quản lý quy hoạch, quản lý xây dựng nhà ở, đất ở và quản lý trật tự đô thị.
- Tập trung đồng bộ các giải pháp tăng thu ngân sách; thực hiện tốt công tác thu hồi nợ đọng thuế, hạn chế nợ đọng phát sinh mới, phấn đấu hoàn thành và vượt mức dự toán thu ngân sách trên địa bàn. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, triệt để tiết kiện, chống lãng phí. Tăng cường công tác quản lý thu - chi ngân sách, công tác kiểm tra, kiểm soát việc lập, chấp hành dự toán chi, có kế hoạch tổ chức kiểm tra việc quản lý, sử dụng ngân sách của một số đơn vị phòng ban huyện và các xã, thị trấn để kịp thời chấn chỉnh và chỉ đạo thực hiên tốt quản lý ngân sách nhà nước trên địa bàn trong thời gian tới. Thực hiện tốt việc quản lý và sử dụng nguồn ngân sách kết dư theo đúng Luật.
Tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, môi trường. Chỉ đạo các ban ngành từ huyện đến xã, thị trấn thường xuyên tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân nâng cao nhận thức và có giải pháp xử lý tốt rác thải sinh hoạt, hạn chế tình trạng ô nhiễm môi trường. Tăng cường chỉ đạo thực hiện tốt công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đảm bảo đúng quy trình và thời gian quy định, có giải pháp khắc phục ngay tình trạng hồ sở trễ hẹn lĩnh vực đất đai.
* Đối với các đề nghị, kiến nghị trong báo cáo thẩm tra của Ban KT-XH HĐND và báo cáo số 16/BC-HĐND của Thường trực HĐND huyện về kết quả giám sát, khảo sát năm 2018: UBND huyện xin tiếp thu, ghi nhận và sẽ chỉ đạo cụ thể các ngành chuyên môn liên quan có giải pháp khắc phục những hạn chế đã nêu và tổ chức thực hiện tốt hơn nữa trong thời gian tới. Tại đây, UBND huyện xin trao đổi, làm rõ một số nội dung sau:
- Về tăng cường kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, nhất là thực phẩm không rõ nguồn gốc: thời gian qua, UBND huyện đã chỉ đạo các ngành chuyên môn phối hợp với các ngành của tỉnh, UBND các xã, thị trấn tổ chức các đợt kiểm tra, xử lý các vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm, nhất là thực phẩm không rõ nguồn gốc, và các hành vi mua bán lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, nhất là địa bàn thị trấn Vĩnh Thuận; qua đó, đã ra các quyết định xử phạt vi hành chính các trường hợp vi phạm; tuy nhiên các hộ kinh doanh này vẫn tìm cách đối phó với các ngành chức năng huyện; do đó UBND huyện tiếp tục chỉ đạo các ngành chức năng huyện và UBND các xã, thị trấn tiếp tục tăng cường các giải pháp kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi mua bán vi phạm về an toàn vệ sinh thực phẩm, nhất là thực phẩm không rõ nguồn gốc trong thời gian tới đảm bảo sức khỏe người tiêu dùng.
- Công tác chuẩn bị xây dựng lò đốt rác và khu giết mổ tập trung trên địa bàn huyện: Lò đốt rác huyện được tỉnh bố trí vốn đầu tư công năm 2019-2020 là 9,9 tỷ đồng. UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Tài nguyên Môi trường phối hợp với Phòng Tài chính-Kế hoạch, Ban Quản lý dự án sớm xúc tiến hoàn thành các hồ sơ thủ tục để sớm triển khai theo kế hoạch vốn phân bổ và hoàn thành đưa vào sử dụng để đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn huyện. Đối với Lò giết mỗ tập trung, UBND huyện xúc tiến hoàn thành các thủ tục kêu gọi đầu tư và hiện có nhà đầu tư xây dựng lò giết mỗ tập trung tại khu vực lò giết mỗ cũ ấp Vĩnh Phước 1, thị trấn Vĩnh Thuận; tuy nhiên trong quá trình triển khai thực hiện do còn vướng khâu đấu giá cho thuê đất nên tiến độ còn chậm; hiện huyện đang chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các ngành chức năng hoàn thành xong thủ tục hồ sơ đấu giá cho thuê đất và đang trình Sở Tài nguyên và Môi trường trình Hội đồng thẩm định giá đất của tỉnh để, sau đó tiến hành tổ chức phương án đấu giá cho thuê đất theo quy định nhằm sớm triển khai xây dựng đưa vào hoạt động, góp phần kiểm soát tốt công tác giết mỗ, kiểm soát dịch bệnh.
- Đất công Vĩnh Bình Nam: UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Tài nguyên Môi trường tham vấn ý kiến Sở Tài nguyên và Môi trường và đang hoàn thành dự thảo báo cáo đề xuất, xử lý đất công xã Vĩnh Bình Nam từng trường hợp cụ thể báo cáo UBND huyện trong tháng 8/2019, để trình Ban Thường vụ cho ý kiến.
- Sớm có phương án giải tỏa những hộ buôn bán ở công viên 1/5: UBND huyện đang chỉ đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng tiến hành rà soát và sớm tham mưu, đề xuất với UBND huyện phương án giải tỏa những hộ buôn bán ở công viên 1/5, để góp phần đảm bảo vẽ mỹ quan công viên.
- Về tờ trình điều chỉnh, bổ sung danh mục công trình GTNT năm 2019: Đại biểu còn có ý kiến cho rằng không nên cắt giảm công trình đường Lò Bún vì đây là tuyến giao thông chính (đang xây dựng cầu); tuyến này đã xuống cấp lún, bể quá nhiều gây khó khăn cho người dân và phương tiện đi lại, đặc biệt là các em học sinh, đề nghị UBND huyện có giải pháp triển khai thực hiện.
Hiện nay, công trình cầu sắc đang triển khai thi công xây dựng, để đảm bảo cho phương tiên lưu thông được liên tục nên không thể đầu tư xây dựng tuyến đường Huỳnh Thủ (Lò Bún) song song cùng một lúc. Do vậy, để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn XDCB theo kế hoạch, do đó UBND huyện điều chỉnh cắt giảm công trình đường Lò Bún để bố trí cho danh mục công trình khác để triển khai thi công trong năm 2019, công trình đường Lò Bún sẽ được bố trí đầu tư vào năm 2020 và tiến hành khởi công khi dự án cầu sắt hoàn thành. Tuy nhiên, để đảm bảo cho việc đi lại của người dân, đặc biệt là các em học sinh, hiện tại UBND huyện đã chỉ đạo UBND thị trấn thực hiện công tác giải phóng mặt bằng và huyện đang cho tiến hành mở rộng, cải tạo mặt đường, đổ đá làm nền hạ nhằm phục vụ cho lưu thông được thuận lợi.
2. Giải quyết kịp thời, có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo, giải quyết việc làm; quan tâm thực hiện tốt công tác giáo dục-đào tạo, y tế và văn hóa:
- Tập trung việc kiện toàn, sắp xếp mạng lưới trường, lớp học, tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, các trang thiết bị phục vụ khai giảng năm học mới; kiện toàn, sắp xếp đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên đúng vị trị việc làm nhằm phục vụ tốt cho công tác dạy và học. Rà soát lại nhân sự các trường, có kế hoạch tổ chức thi tuyển viên chức. Quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; chấn chỉnh công tác vận động xã hội hóa ở các đơn vị trường đảm bảo theo quy định.
Chú trọng phát triển văn hóa, xã hội, y tế, giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác khám, điều trị bệnh tại Trung tâm y tế và chất lượng hoạt động của trạm y tế xã; xử lý ô nhiễm môi trường tại các điểm chợ, khu vực đông dân cư,... tăng cường kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm.
3. Giữ vững quốc phòng - an ninh, tăng cường đảm bảo trật tự, an toàn xã hội gắn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật trong nhân dân; chỉ đạo điều tra, xử lý nghiêm các loại tội phạm, nhất là tội phạm về trộm cấp tài sản, mua bán và sử dụng chất ma túy, cho vay lãi nặng. Đẩy mạnh các giải pháp kiềm chế tai nạn giao thông, phòng chống cháy nổ. Tiếp tục chấn chỉnh và nâng lên hiệu quả công tác quản lý đô thị, trật tự xây dựng và quản lý quy hoạch, đất đai, tài nguyên, khoáng sản.
4. Nâng cao hiệu quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng. Đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nhằm nâng cao chất lượng và thu hút người nghe; đồng thời tăng cường chỉ đạo UBND cấp xã tổ chức đối thoại theo Điều 125 Luật Tổ chức chính quyền địa phương, gắn với việc giải quyết kịp thời, dứt điểm, đúng quy định vụ việc khiếu nại, tố cáo mới phát sinh ngay từ cơ sở. Chỉ đạo nâng lên tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức trong công tác tiếp dân, xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.
5. Tăng cưòng kỷ luật, kỷ cương hành chính, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Nâng cao chất lượng hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, tập trung các giải pháp chỉ đạo khắc phục tình trạng hồ sơ trả trễ hẹn. Đẩy mạnh xây dựng chính quyền điện tử, cải cách hành chính, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế; cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức đúng theo Đề án vị trí việc làm, nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành, thực thi công vụ. Quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt công tác cán bộ, nhất là công tác tuyển dụng, điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ, công chức, viên chức. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác thi đua-khen thưởng.

Kính thưa các vị đại biểu HĐND và bà con cử tri trong huyện !
Trên đây, là một số vấn đề UBND huyện làm rõ thêm về tình hình phát triển kinh tế -xã hội 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thực hiện 6 tháng cuối năm 2019. Đối với các vấn đề lưu ý, kiến nghị còn lại qua báo cáo thẩm tra của các Ban và thảo luận tại Tổ, UBND huyện xin tiếp thu và sẽ chỉ đạo cụ thể hóa trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới.
UBND huyện trân trọng đề nghị và mong nhận được sự ủng hộ, giám sát, phối hợp hành động của Thường trực HĐND, các Ban HĐND, Đại biểu HĐND huyện; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể các cấp cùng cử tri trong huyện
 

BBT