Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Kỳ họp HĐND

Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện họp thẩm tra văn bản trình kỳ họp lần thứ chín HĐND huyện

(16:05 | 17/07/2019)

Chiều ngày 16 tháng 7 năm 2019, Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Thuận tổ chức cuộc họp thẩm tra các tờ trình, báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện trình tại kỳ họp lần thứ chín Hội đồng nhân dân huyện khóa X. 

Ông Nguyễn Bạch Đằng, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện chủ trì. Cùng tham dự có ông Huỳnh Quốc Huy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện; đại diện Ban Pháp chế và Ủy viên Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện; Thủ trưởng các ngành: Tài chính - Kế hoạch, Lao động - TB&XH, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế và Hạ tầng, Chi cục Thống kê, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện.
Được sự phân công của Ủy ban nhân dân huyện, Lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện cùng với Thủ trưởng các ngành Kinh tế và Hạ tầng, Tài chính - Kế hoạch, lần lượt thông qua các Báo cáo về: kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; tình hình thu, chi ngân sách và đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2019; tình hình sử dụng dự phòng ngân sách cấp huyện 6 tháng đầu năm 2019, các Tờ trình của Ủy ban nhân dân huyện về: xin chủ trương sử dụng nguồn kết dư ngân sách năm 2018; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019; điều chỉnh, bổ sung danh mục công trình GTNT năm 2019 do UBND huyện quản lý.
Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận xung quanh việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019; điều chỉnh, bổ sung danh mục công trình GTNT năm 2019 và một số nội dung chủ yếu được nêu trong báo cáo như: sản lượng lương thực và diện tích đất trồng lúa 02 vụ giảm so với cùng kỳ, việc xây dựng lò giết mổ tập trung chậm được triển khai, xử lý rác thải chưa kịp thời…. Qua đó, Lãnh đạo các ngành chuyên môn đã giải trình, làm rõ các nội dung ý kiến đại biểu đặt ra trong phạm vi, trách nhiệm, quyền hạn được giao.
Kết luận cuộc họp, ông Nguyễn Bạch Đằng, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện đề nghị các ngành chuyên môn cần chủ động hơn nữa trong thực hiện nhiệm vụ, khẩn trương xây dựng hoàn thành lò giết mổ tập trung; trang bị đầy đủ các phương tiện và điều kiện cần thiết kịp thời xử lý rác thải, đảm bảo vệ sinh môi trường; đề nghị Phòng Kinh tế và Hạ tầng tham mưu UBND huyện đề xuất các phương án tránh ùn tắc giao thông trong quá trình đầu tư cầu sắt, nhất là vào năm học 2019-2020. Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo rà soát các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt thấp; qua đó, có giải pháp tập trung chỉ đạo thực hiện đạt và vượt kế hoạch đề ra.

 

Tin và ảnh: Danh Thi