Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Kỳ họp HĐND

Ban Pháp chế HĐND huyện họp thẩm tra văn bản trình kỳ họp lần thứ chín, HĐND huyện

(07:35 | 12/07/2019)

Sáng ngày 11 tháng 7 năm 2019, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Thuận tổ chức cuộc họp thẩm tra các báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện, báo cáo của các ngành Tòa án, Viện Kiểm sát, Chi cục Thi hành án dân sự trình tại kỳ họp lần thứ chín, Hội đồng nhân dân huyện khóa X. 

Bà Nguyễn Thị Hải, Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện chủ trì. Cùng tham dự có ông Huỳnh Quốc Huy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện; ông Huỳnh Thanh Bình, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện; đại diện Ban Kinh tế - Xã hội và Ủy viên Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện; Thủ trưởng các ngành: Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự, Thanh tra, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện.
Được sự phân công của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện thông qua báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; Thanh tra huyện thông qua báo cáo tình hình, kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; Thủ trưởng các ngành Tòa án, Viện Kiểm sát, Chi cục Thi hành án dân sự thông qua báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 của đơn vị mình.
Tại cuộc cuộc họp các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến xung quanh các nhiệm vụ và số liệu được nêu trong báo cáo, đồng thời các ngành trao đổi thêm một số mặt còn khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
Kết luận cuộc họp, bà Nguyễn Thị Hải, Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện nhận định: Hội nghị thống nhất cao các nội dung đã nêu trong báo cáo. Tuy nhiên; bên cạnh đó, các số liệu về thụ lý, giải quyết các loại án còn chưa thống nhất với nhau; ghi nhận các ý kiến đóng góp của các đại biểu, đề nghị Tòa án nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân rà soát, thống nhất lại các số liệu trong báo cáo; Chi cục Thi hành án dân sự cần tập trung đánh giá, phân tích làm rõ thêm các số liệu của ngành mình. Đối với các vụ án có tính chất phức tạp, kéo dài đề nghị Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo các ngành chức năng sớm có giải pháp xử lý dứt điểm tránh gây phiền hà cho người dân.
 

Danh Thi