Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Kỳ họp HĐND

Phát biểu giải trình của đồng chí Huỳnh Thanh Bình, Phó Bí thư Huyện ủy-Chủ tịch UBND huyện tại Kỳ họp thứ Bảy HĐND huyện, khóa X

(11:22 | 14/12/2018)

 Ngày 14 tháng 12 năm 2018, Kỳ họp thứ Bảy Hội đồng nhân dân huyện, khóa X (Kỳ họp lệ cuối năm 2018) bước vào ngày làm việc thứ 2, tập trung thảo luận các nội dung, vấn đề mà Ủy ban nhân dân trình tại kỳ họp, nhiều vấn đề mà đại biểu đặt ra tại phiên thảo luận để đi đến thống nhất thông qua các Nghị quyết, Chủ tịch UBND huyện Huỳnh Thanh Bình ( ảnh ) có bài phát biểu giải trình tại Kỳ họp. Nhân đây Ban biên tập Trang thông tin điện tử huyện xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí Chủ tịch để bà con cử tri theo dõi.

Chu tich.jpg

Đồng chí Huỳnh Thanh Bình, Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thuận 

 

- Kính thưa Chủ tọa kỳ họp!
- Kính thưa các vị Đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Vĩnh Thuận,
- Kính thưa các vị Đại biểu HĐND huyện,
- Kính thưa toàn thể đại biểu tham dự Kỳ họp và bà con cử tri trong huyện.

Trước hết, thay mặt lãnh đạo và tập thể Thành viên UBND huyện, tôi xin cám ơn sự tín nhiệm của các vị đại biểu HĐND huyện đối với các thành viên UBND huyện thông qua kết quả lấy phiếu tín nhiệm vào chiều hôm qua. Kết quả lấy phiếu, dù tín nhiệm cao hay tín nhiệm thấp đều có chung ý nghĩa, thôi thúc từng Thành viên UBND huyện phải tiếp tục phấn đấu, phát huy tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao, đóng góp vào sự phát triển chung của huyện nhà trong thời gian tới.
Kính thưa các vị đại biểu !

Theo chương trình kỳ họp, UBND huyện đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019; cùng 05 báo cáo chuyên đề và 10 Tờ trình. HĐND đã dành nhiều thời gian thảo luận, chất vấn và cho ý kiến về các nội dung được UBND huyện trình. Các ý kiến dừa đa dạng, vừa sâu sắc nhưng cũng hết sức tâm huyết, trách nhiệm, thể hiện sự quan tâm, giám sát chặt chẽ của HĐND huyện. Bênh cạnh những đánh giá, ghi nhận sự nỗ lực của các cấp, các ngành về kết quả đạt được năm 2018; các vị đại biểu HĐND huyện thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế và kiến nghị nhiều nội dung chính đáng, UBND huyện xin nghiêm túc tiếp thu để tổ chức triển khai thực hiện trong thời gian tới.

Tại kỳ họp này, các vị đại biểu đã gửi 05 phiếu chất vấn, với 07 nội dung và 12 ý kiến thảo luận tại Tổ, với 21 nội dung đặt ra (trong đó có 13 nội dung đã được các ngành chuyên môn và UBND trả lời trực tiếp tại buổi thảo luận Tổ) còn lại 08 nội dung; các vấn đề chất vấn của đại biểu và kiến nghị của các Ban trong 02 báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - xã hội và Ban Pháp chế HĐND huyện, đã có 03 Trưởng phòng ban chuyên môn trả lời và báo cáo giải trình trực tiếp tại hội trường; các ý kiến còn lại được 01 Trưởng Phòng Tài chính-Kế hoạch trả lời cụ thể bằng văn bản. Thay mặt UBND huyện, tôi xin báo cáo, giải trình làm rõ thêm một số vấn đề mà nhiều đại biểu, hai Ban HĐND và cử tri quan tâm.

Kính thưa các vị đại biểu !
Năm 2018, là năm thứ ba thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng bộ huyện và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020; triển khai thực hiện nhiệm trong điều kiện huyện vẫn còn nhiều khó khăn. Nhưng, với tinh thần chủ động, quyết tâm cao trong chỉ đạo, điều hành, kiên định với mục tiêu đề ra, cùng sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự phấn đấu của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong huyện; ngay từ đầu năm UBND huyện đã tập trung chỉ đạo các ngành, các cấp triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế-xã hội, nhất là tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tái cơ cấu ngành nông nghiệp, triển khai kịp thời các giải pháp phát triển sản xuất và nuôi trồng thủy sản, đảm bảo đúng quy hoạch, kế hoạch đề ra; tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính tạo điều kiện thuận lợi thu hút kêu gọi đầu tư, tiếp tục tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các công trình xây dựng cơ bản phục vụ sản xuất và đi lại cho người dân; tập trung xây dựng nông thôn mới, an sinh xã hội tạo tiền đề phát triển kinh tế - xã hội. Do vậy trong năm kinh tế tiếp tục phát triển và tăng trưởng khá, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn huyện (giá so sánh 2010) ước đạt 4.844 tỷ 250 triệu đồng, đạt 100,5% kế hoạch; có 16/19 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu đạt, vượt so kế hoạch.

- Lĩnh vực sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới: thực hiện chủ đề năm 2018, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo đẩy nhanh thực hiện “Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới” theo hướng đi vào chiều sâu hơn, từ việc tổ chức các Đoàn, Tổ đi khảo sát nắm tình hình ở cơ sở, làm việc với các xã, thị trấn đến tổ chức các lớp tập huấn, Hội thảo đầu bờ triển giao áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất để tăng cao giá trị, chất lượng hàng hóa, gắn thực hiện tốt chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; chỉ đạo tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các công trình, dự án thủy lợi phục vụ cho sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản,...nhờ đó mà diện tích, năng suất và sản lượng cơ bản đảm bảo kế hoạch đề ra, đặc biệt là nuôi trồng thủy sản, nhất là diện tích nuôi tôm tăng 2.205 ha so cùng kỳ, sản lượng 14.110 tấn, vượt 4,6% kế hoạch.
Xây dựng nông thôn mới tiếp tục được tập trung chỉ đạo và đạt kế hoạch. UBND huyện đã tổ chức sơ kết 03 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới; qua gần 03 năm thực hiện gắn với triển khai tái cơ cấu ngành nông nghiệp đã đạt được những kết quả nhất định, đến nay có 4/7 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; 2 xã Vĩnh Bình Bắc, Vĩnh Thuận đạt 19/19 tiêu chí; phong Đông đạt 16 tiêu chí. Huyện đạt 6/9 tiêu chí huyện nông thôn. Việc thay đổi tư duy, phương thức sản xuất nông nghiệp truyền thống sang kinh tế nông nghiệp-kinh tế nông thôn dần được hình thành, làm cho diện mạo nông thôn ngày một khởi sắc, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày một nâng lên.

- Lĩnh vực thương mại, dịch vụ và công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp được tập trung chỉ đạo, việc tháo gỡ khó khăn trong đầu tư, sản xuất, kinh doanh được UBND huyện tiếp tục duy trì và tăng cường, gắn với cải cách hành chính, thu hút đầu tư, kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân mở rộng và phát triển sản xuất, kinh doanh, trong năm cấp mới 115 giấy phép kinh doanh, với tổng vốn hơn 17 tỷ 014 triệu đồng; tổng doanh thu toàn huyện đạt 1.308 tỷ 650 triệu đồng, vượt 24,6% kế hoạch. Sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp giữ được đà tăng trưởng, tăng 3,32% so cùng kỳ năm 2017; tập trung các giải pháp thực hiện lộ trình phát triển đô thị thị trấn Vĩnh Thuận đến năm 2025 theo Chương trình phê duyệt; công tác xúc tiến, kêu gọi đầu tư được quan tâm chỉ đạo, hoàn thành lập danh mục dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn và được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định 1888/QĐ-UBND tỉnh ngày 24/8/2018 với 07 danh mục dự án kêu gọi đầu tư giai đoạn 2018-2020. Đầu tư giao thông nông thôn được chú trọng, đầu tư hệ thống lưới điện nông thôn, nhất là ở các vùng lõm được quan tâm, nâng tỷ lệ sử dụng điện lưới quốc gia trên địa bàn huyện chiếm 99,84%.

- Lĩnh vực văn hóa –xã hội phát triển ổn định, chất ượng giáo dục và đào tạo tiếp tục được nâng lên; hệ thống trường, lớp học và trang thiết bị giáo dục được quan tâm đầu tư; việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và giảng dạy được đẩy mạnh và mang lại hiệu quả cao. Chất lượng khám, chữa bệnh có nâng lên, chủ động kiểm soát tốt dịch bệnh, không để dịch xảy ra. Các chính sách an sinh xã hội, chính sách người có công, hoạt động đền ơn đáp nghĩa được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Giải quyết việc làm, giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều vượt kế hoạch đề ra. Văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao tiếp tục tiến bộ, đáp ứng cơ bản nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân, các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn được tổ chức đảm bảo theo kế hoạch. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách hỗ trợ đối với đồng bào dân tộc thiểu số; tạo điều kiện cho các tôn giáo hoạt động theo đúng quy định của pháp luật.

- Quốc phòng-an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được giữ vững: thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ quốc phòng. Công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm được triển khai quyết liệt, nhất là các địa bàn trọng điểm; qua đó, tội phạm trật tự xã hội được kéo giảm. Thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng chống cháy nổ, đảm bảo trật tư an toàn giao thông giảm số vụ, số người chết so năm 2017. Chỉ đạo chấn chỉnh có hiệu quả công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng và công tác lập lại trật tự độ thị được duy trì thường xuyên. Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo có nhiều tiến bộ; công tác phòng, chống tham nhũng được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đạt kết quả khá tích cực

- Lĩnh vực xây dựng chính quyền và cải cách hành chính: Thực hiện chủ đề năm 2018 về “kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế”, UBND huyện đã tổ chức thực hiện nghiêm và chỉ đạo quyết liệt, có hiệu quả việc tinh giản biên chế, tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy và cán bộ các phòng ban chuyên môn, các chức danh không chuyên trách cấp xã, ấp, khu phố theo hướng tinh gọn và nâng lên chất lượng hoạt động hiệu lực, hiệu quả; qua đó giải thể Phòng Y tế chuyển chức năng về Văn phòng;, hoàn thành đề án sáp nhập Trung tâm văn hóa Thể thao-Đài truyền thanh-Nhà thiếu nhi trình tỉnh thẩm định phê duyệt. Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện có nhiều đổi mới theo hướng giao nhiệm vụ gắn với trách nhiệm của từng thành viên UBND huyện, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Qua đó, công tác quản lý, điều hành, triển khai thực hiện nhiệm vụ của các Phòng, ban, ngành và UBND các xã, thị trấn có chuyển biến nâng lên; kỷ luật, kỷ cương hành chính được thực hiện nghiêm túc.

Kính thưa các vị đại biểu HĐND huyện !
Bên cạnh những kết qưả đat đươc, tình hình kinh tế - xã hội năm qua của huyện cũng gặp không ít khó khăn, thách thức, đó là: Kinh tế phát triển khá nhưng chưa thật sự bền vững, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng nhưng còn chậm, một số chỉ tiêu kinh tế chưa đạt kế hoạch đề ra;... điều này sẽ ảnh hưởng lớn đến thực hiện các chỉ tiêu kinh tế trong năm 2019, tác động trực tiếp đến thực hiên các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của kế hoạch 5 năm theo Nghị quyết Huyện ủy và HĐND huyện. Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, thời tiết diễn biến phức tạp, cùng với việc sản xuất chưa tuân thủ nghiêm lịch thời vụ ở một số noi đã làm giảm năng suất so với kế hoạch. Công tác xây dựng NTM chất lượng đạt các tiêu chí còn thấp và thiếu bền vững, việc vận động sức dân thực hiện 15 phần việc hộ gia đình còn hạn chế, chủ yếu trông chờ ỷ lại sự đầu tư của nhà nước. Chất lượng hoạt động, trình độ quản trị Ban giám đốc các HTX sản xuất còn hạn chế, chưa thu hút được nhiều người tham gia. Việc xử lý ô nhiễm môi trường ở một số nơi chưa được quan tâm đúng mức, nhất là rác thải sinh hoạt ở các chợ, khu dân cư. Công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực: quy hoạch, xây dựng nhà ở, đất đai, môi trường có mặt chưa chặt chẽ, tình trạng xây dựng không phép, trái phép còn diễn ra. Tiến độ triển khai và giải ngân vốn xây dựng một số công trình dự án trên địa bàn còn chậm chưa đạt yêu cầu kế hoạch đề ra.

Cơ sở vật chất trường lớp học một số ít điểm chậm được đầu tư nâng cấp sửa chữa; việc bố trí, phân công giáo viên, viên chức ngành giáo dục một số trường hợp chưa hợp lý. Chất lượng khám và điều trị bệnh từng lúc còn gây phiền hà cho người dân, nhất là người dân có BHYT. Triển khai các lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn còn thấp.
Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội từng lúc, từng nơi vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ gây mất ổn định. Công tác quản lý, điều hành của một số phòng chuyên môn và UBND xã, thị trấn vẫn còn hạn chế; tác phong, lề lối, thái độ phục vụ của một số cán bộ, công chức còn gây phiền hà cho người dân.

Những hạn chế, yếu kém trên có nguyên nhân khách quan, nhưng nguyên nhân chủ quan chủ yếu là: Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện có mặt còn hạn chế; công tác kiểm tra, giám sát và chấn chỉnh của người đứng đầu đơn vị chưa thường xuyên. Tinh thần trách nhiệm, thái độ, vai trò người đứng đầu một số ngành chuyên môn và xã, thị trấn thể hiện chưa cao, chưa có sự phối hợp chặt chẽ giải quyết công việc; trong xử lý, giải quyết một số vấn đề nảy sinh thuộc thẩm quyền chậm đề xuất, kiến nghị với cấp trên.

* Đối với kiến nghị của Ban KT-XH:
- Về tăng cường kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, nhất là thực phẩm không rõ nguồn gốc: Vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm được cả nước quan tâm chứ không riêng vì Vĩnh Thuận, vấn đề này cũng được đồng chí Phó Chủ tịch UBND hyện báo cáo trả lời ý kiến cử tri trước kỳ họp thứ 6 HĐND huyện trong buổi sáng ngày hôm qua; thời gian qua, UBND huyện đã chỉ đạo các ngành chuyên môn phối hợp với các ngành của tỉnh, UBND thị trấn Vĩnh Thuận tổ chức các đợt kiểm tra, xử lý các vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm, mua bán lấng chiếm hành lang an toàn giao thông; đã ra các quyết định xử phạt vi hành chính, tuy nhiên các hộ kinh doanh này vẫn tìm cách đối phó với các ngành chức năng huyện; do đó UBND huyện tiếp tục chỉ đạo các ngành chức năng huyện và UBND thị trấn tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý các lĩnh vực vi phạm về an toàn vệ sinh thực phẩm, nhất là thực phẩm không rõ nguồn gốc trong thời gian tới đảm bảo sức khỏe người tiêu dùng.
- Công tác chuẩn bị xây dựng lò đốt rác và khu giết mổ tập trung trên địa bàn huyện: Lò đốt rác huyện được tỉnh bố trí vốn đầu tư công năm 2019-2020 là 9,9 tỷ đồng. UBND huyện chỉ đạo Phòng Tài nguyên Môi trường phối hợp với Phòng Tài chính-Kế hoạch, Ban Quản lý dự án xúc tiến hoàn thành các hồ sơ thủ tục để sớm triển khai theo kế hoạch vốn phân bổ và hoàn thành đưa vào sử dụng để đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn huyện. Đối với Lò giết mỗ tập trung, UBND huyện xúc tiến hoàn thành các thủ tục kêu gọi đầu tư và hiện có nhà đầu tư xây dựng lò giết mỗ tập trung tại khu vực lò giết mỗ cũ ấp Vĩnh Phước 1, thị trấn Vĩnh Thuận; hiện huyện đang phối hợp với Sở Tài nguyên Môi trường hoàn thành các thủ tục hồ sơ giao đất cho nhà đầu tư theo quy định để sớm triển khai xây dựng đưa vào hoạt động.
- Vấn đề còn băng khoăn xây dựng xã Phong Đông đạt chuẩn nông thôn mới vậy các tiêu chí phải đạt, trong khi đó hiện nay người dân trên địa bàn Ấp Cái nhum (ấp đặc biệt khó khăn) và những người dân trên địa bàn các ấp còn lại thuộc diện là người dân tộc thiểu số thì được hưởng chế độ bảo hiểm y tế, khi cắt chế độ thì tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế toàn dân là không đạt chỉ tiêu. Vì vậy UBND huyện có giải pháp gì để đạt chỉ tiêu.
Việc xây dựng xã Phong Đông đạt chuẩn Nông thôn mới vào năm 2020 là chủ trương Nghị quyết của Huyện ủy, để đến năm 2020 huyện Vĩnh Thuận đạt chuẩn Nông thôn mới theo chủ trương của Tỉnh ủy. Do vây, năm 2019 huyện tập trung nguồn lực để xây dựng xã Phông Đông đạt chuẩn, khi xã Phong Đông đạt chuẩn thì Ấp Cái nhum thoát khỏi ấp đặt biệt khó khăn, do vậy các chế độ chính sách dành cho ấp đặt biệt khó khăn không được nhà nước hỗ trợ nữa, trong đó có chính sách bảo hiểm y tế. Tuy nhiên, các ấp còn lại cũng như ấp Cái Nhum xã Phong Đông (xã khu vực 2 theo quyết định 582/TTg) vẫn được nhà nước hỗ trợ chính sách bảo hiểm y tế cho các đối tượng là dân tộc thiểu số trên địa bàn xã (trừ dân tộc kinh). Do vậy, giải pháp để đảm bảo chỉ tiêu BHYT, UBND huyện chỉ đạo BHXH phối hợp với xã Phong Đông và các ngành đoàn thể tiếp tục tập trung tuyên truyền để cho người dân thấy được quyền lợi của việc tham gia BHYT để tích cực tham gia; đồng thời chỉ đạo xã tập trung phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất cho người dân.
- Tờ trình về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020: Diện tích chuyên trồng lúa là 9.549ha, trong khi đó trong Nghị quyết 34/2016/NQ-HĐND, ngày 30 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng nhân dân huyện phê duyệt diện tích chuyên trồng lúa đến năm 2020 là 5.091ha. Đề nghị UBND huyện trình bày những căn cứ, cơ sở pháp lý để Đại biểu HĐND huyện thông qua kỳ họp.
Căn cứ Công văn số 1196/UBND-KTCN ngày 27/7/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang về việc phân bổ chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 giao cho các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; theo đó chỉ tiêu đất trồng lúa trên địa bàn huyện Vĩnh Thuận phải đảm bảo đủ diện tích 9.549 ha. Do vậy trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất của huyện không được thấp hơn diện tích tỉnh giao. Mặc khác theo quy định của Luật đất đai, khi lập, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất của cấp dưới phải theo chỉ tiêu phân bổ cấp trên. Do vậy, diện tích đất trồng lúa xin điều chỉnh quy hoạch giai đoạn 2016-2020 là 9.549ha, cao hơn chỉ tiêu trong Nghị quyết 34/2016/NQ-HĐND, ngày 30 tháng 01 năm 2017.
- Về tờ trình danh mục dự án, công trình đầu tư công năm 2019: Ban Kinh tế - xã hội đề nghị UBND huyện làm rõ một số nội dung sau: Công trình trả nợ quyết toán 206 triệu đồng UBND huyện chưa nêu rõ trả nợ quyết toán công trình nào? Vốn giao thông nông thôn theo tiêu chí mới phân bổ 7.000 triệu, chưa nêu rõ danh mục công trình, chưa có quyết định đầu tư đề nghị UBND huyện giải thích làm rõ?
+ Đối với vốn 206 triệu đồng, UBND huyện bố trí trả nợ quyết toán cho 14 công trình thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước gồm: Trụ sở UBND xã Vĩnh Bình Nam, xã Bình Minh; Nghĩa trang liệt sỹ (nhà truyền thống); Trung tâm bồi dưỡng chính trị; Trụ sở Ban dân vận; hội trường xã Tân Thuận, xã Vĩnh Bình Bắc, xã Phong Đông; Bia tưởng niệm khu di tích căn cứ tỉnh ủy; nhà khách UBND huyện; Nhà làm việc công an xã Vĩnh Thuận; Đài truyên thanh huyện; khu kỷ niệm nơi thành lập chi bộ ĐCS đầu tiên tỉnh KG).
+ Vốn giao thông nông thôn theo tiêu chí mới phân bổ 7.000 triệu, UBND huyện đã phân bổ danh mục tại Tờ trình 515/TTr-UBND về danh mục công trình giao thông nông thôn 2019, với 05 danh mục từ nguồn cân đối ngân sách địa phương.

Kính thưa các vị đại biểu !.

Năm 2019, là năm thứ 4 của kế hoạch 5 năm - là năm có ý nghĩa hết sức quan trọng, quyết định đến thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết của Huyện ủy, HĐND huyện, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, song cũng gặp không ít khó khăn: Những diễn biến bất lợi của thời tiết, mặt trái của kinh tế thị trường, trong khi đó cơ cấu kinh tế nông nghiệp của huyện chiếm tỷ trọng cao, quy mô phát triển sản xuất còn nhỏ lẻ, tư duy và phương thức sản xuất theo hướng kinh tế nông nghiệp chưa được chú trọng, sức cạnh tranh sản phẩm hàng hóa thấp,... Tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ gây phức tạp. Cải cách hành chính vẫn chưa theo kịp với yêu cầu phát triển, là những thách thức trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Vì vậy, với quyết tâm thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đề ra trong năm 2019, tạo nền tảng để thực hiện hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, yêu cầu từng thành viên UBND huyện và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn phải đặt quyết tâm chính trị cao nhất, quyết liệt trong chỉ đạo điều hành, nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện từng chỉ tiêu được giao. Trên cơ sở các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong báo cáo của UBND huyện, Tôi xin nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm sẽ được ƯBND huyện triển khai trong năm 2019 như sau:

1. Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nhiệm vụ, mục tiêu, giải pháp năm 2019 của UBND tỉnh, Huyện ủy, HĐND huyện đề ra. Tiếp tục giữ vững ổn định kinh tế, tập trung thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2019, gắn đẩy mạnh thực hiện các chỉ tiêu của kế hoạch 5 năm còn thấp, phấn đấu đạt mức cao hơn các chỉ tiêu đã vượt và đạt khá theo Nghị quyết của Huyện ủy qua Sơ kết giữa nhiệm kỳ, nâng cao thu nhập của người dân, hướng đến phát triển bền vừng.

2. Tiếp tục tạo sự chuyển biến rõ nét trong việc thực hiện 3 khâu đột phá chiến luợc theo Nghị quyết đại hội lần thứ XI của Đảng bộ huyện và Đề án cơ cấu lại nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; cụ thể hóa các cơ chế, chính sách để khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nâng cao giá trị sản phẩm theo chuổi giá trị hàng hóa.

3. Tập trung đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng, chú trọng phát triển hệ thống giao thông liên kết vùng, tạo điều kiện giao thương hàng hóa thuận tiện hơn; vận dụng các cơ chế chính sách ưu đãi của Nhà nước, tạo điều kiện khuyến khích đầu tư phát triển các chợ xã, phát triển mới các loại hình thương mại, dịch vụ,... tạo nguồn thu ngân sách cho nhà nước. Tăng cường tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, hỗ trợ và thúc đẩy sản xuất, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, nhất là đối với các sản phẩm chủ lực, thế mạnh của huyện, gắn đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại và quả bá sản phẩm.

4. Thực hiện tốt các chính sách tài chính - ngân sách, tăng cường và khai thác hợp lý các nguồn thu vào ngân sách nhà nước, đảm bảo nguồn lực chi đầu tư phát triển. Khắc phục cơ bản những hạn chế, yếu kém trong đầu tư công 2018, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các nguồn vốn đầu tư công năm 2019, nhất là đối với các công trình trọng điểm phục vụ dân sinh, sản xuất đảm bảo tiến độ hoàn thành theo kế hoạch đề ra.

5. Chú trọng phát triển văn hóa, xã hội, giáo dục, đào tạo, y tế, giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; khắc phục dần những tồn tại, hạn chế về bố trí trường, lớp học, giáo viên, nhất là thiếu giáo viên (mầm non); chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác khám, điều trị bệnh tại Trung tâm y tế và chất lượng hoạt động của trạm y tế xã; xử lý ô nhiễm môi trường tại các điểm chợ, khu vực đông dân cư,...

6. Giữ vững quốc phòng - an ninh, tăng cường đảm bảo trật tự, an toàn xã hội gắn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật trong nhân dân; chỉ đạo điều tra, xử lý nghiêm các loại tội phạm và kéo giảm các loại tội phạm. Đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phấn đấu giảm tối đa về số vụ, số người chết và số người bị thương so với cùng kỳ. Tiếp tục chấn chỉnh và nâng lên hiệu quả công tác quản lý đô thị, trật tự xây dựng và quản lý quy hoạch, đất đai, tài nguyên, khoáng sản. Tăng cường và kiên quyết, kiên trì hơn trong việc giải tỏa, việc lấn chiếm hành lang an toàn lộ giới, sắp xếp trật tự an toàn các khu vực chợ và trước khu hành chính huyện.

7. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định; trong đó, tập trung rà soát có kế hoạch đưa ra giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại tồn động kéo dài. Đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nhằm nâng cao chất lượng và thu hút người nghe; đồng thời tăng cường chỉ đạo UBND cấp xã tổ chức đối thoại theo Điều 125 Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị cấp huyện, UBND cấp xã thực hiện tốt việc công khai, minh bạch trong công tác quy hoạch các dự án, công trình xây dựng cơ bản, đấu thầu… theo quy định của pháp luật; công tác chấp hành kê khai tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ phải kê khai; thường xuyên kiểm tra việc thực hiện công tác quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản của nhà nước trong các cơ quan, đơn vị; thanh tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

8. Đẩy mạnh xây dựng chính quyền điện tử, cải cách hành chính, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế; cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức đúng theo Đề án vị trí việc làm, nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành, thực thi công vụ. Quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt công tác cán bộ, nhất là công tác tuyển dụng, điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ, công chức, viên chức. Tăng cưòng kỷ luật, kỷ cương hành chính, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Kính thưa các vị đại biểu HĐND và bà con cử tri trong huyện !
Trên đây, là một số vấn đề UBND huyện làm rõ thêm về tình hình phát triển kinh tế -xã hội năm 2018 và một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2019; đồng thời giải trình ý kiến thẩm tra của các Ban HĐND huyện; đối với các vấn đề lưu ý, kiến nghị còn lại qua thẩm tra của các Ban và thảo luận tại Tổ, UBND huyện xin tiếp thu và sẽ chỉ đạo cụ thể hóa trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

UBND huyện đề nghị HĐND, các Ban HĐND, Đại biểu HĐND huyện; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể các cấp cùng cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong huyện, tăng cường giám sát, phối hợp hành động, nỗ lực phấn đấu tạo sự chuyển biến đồng bộ và mạnh mẽ hơn nữa trên các mặt công tác để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, xứng đáng với kỳ vọng của cử tri và nhân dân trong huyện.
Xin trân trọng cám ơn./.
 

BBT