Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Kỳ họp HĐND

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân huyện bầu

(20:39 | 13/12/2018)

Ngày 13 tháng 12 năm 2018. Sau phiên thảo luận, Kỳ họp thứ 7, Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện khóa X tiến hành lấy phiếu tín nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Trưởng các Ban HĐND; Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các Ủy viên UBND huyện Vĩnh Thuận, gồm 19 người. Trong 19 người được lấy phiếu tín nhiệm lần này, có 5 người thuộc khối HĐND huyện và 14 người thuộc khối UBND huyện.

 Có 27/29 đại biểu tham gia lấy phiếu. Về kết quả kiểm phiếu như sau:
* Khối Hội đồng nhân dân huyện
1. Ông Nguyễn Văn Thoàn, Chủ tịch HĐND huyện: 26 phiếu tín nhiệm cao (PTNC), 1 phiếu tín nhiệm (PTN), 0 phiếu tín nhiệm thấp (PTNT);
2. Bà Lê Thị Nhỏ, Phó Chủ tịch HĐND huyện: 23 PTNC, 3 PTN, 1 PTNT;
3. Ông Huỳnh Quốc Huy, Phó Chủ tịch HĐND huyện: 22 PTNC, 3 PTN, 2 PTNT;
4. Ông Nguyễn Bạch Đằng, Trưởng Ban Kinh tế-Xã hội HĐND huyện: 23 PTNC, 4 PTN, 0 PTNT;
5. Bà Nguyễn Thị Hải, Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện: 18 PTNC, 7 PTN, 2 PTNT;
* Khối Ủy ban nhân dân huyện
1. Ông Huỳnh Thanh Bình, Chủ tịch UBND huyện: 26 PTNC, 1 PTN, 0 PTNT;
2. Ông Huỳnh Xuân Luật, Phó Chủ tịch UBND huyện: 15 PTNC, 11 PTN, 1 PTNT;
3. Ông Phạm Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND huyện: 14 PTNC, 9 PTN, 4 PTNT;
4. Ông Nguyễn Hoàng Sơn, Ủy viên Ủy ban nhân dân: 5 PTNC, 16 PTN, 6 PTNT;
5. Ông Trần Quý Dân, Ủy viên Ủy ban nhân dân: 9 PTNC, 16 PTN, 2 PTNT;
6. Ông Huỳnh Văn Thêm, Ủy viên Ủy ban nhân dân: 16 PTNC, 9 PTN, 2 PTNT;
7. Ông Nguyễn Văn Phương, Ủy viên Ủy ban nhân dân: 17 PTNC, 8 PTN, 2 PTNT;
8. Ông Huỳnh Minh Tâm, Ủy viên Ủy ban nhân dân: 8 PTNC, 11 PTN, 8 PTNT;
9. Ông Bùi Văn Xứ, Ủy viên Ủy ban nhân dân: 11 PTNC, 14 PTN, 2 PTNT;
10. Ông Huỳnh Thanh Tùng, Ủy viên Ủy ban nhân dân: 15 PTNC, 11 PTN, 1 TNT;
11. Ông Võ Hoàng Nguyên, Ủy viên Ủy ban nhân dân: 14 PTNC, 12 PTN, 1 PTNT;
12. Ông Sử Văn Thinh, Ủy viên Ủy ban nhân dân: 11 PTNC, 12 PTN, 4 PTNT;
13. Ông Lê Văn Cá, Ủy viên Ủy ban nhân dân: 22 PTNC, 5 PTN, 0 PTNT;
14. Ông Võ Văn Lập,Ủy viên Ủy ban nhân dân: 10 PTNC, 14 PTN, 3 PTNT;

 

Lý Đa