Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Kỳ họp HĐND

Thảo luận trọng tâm, thẳng thắn nhiều vấn đề được cử tri quan tâm

(20:11 | 13/12/2018)

Buổi chiều, ngày 13 tháng 12 năm 2018, Hội đồng nhân dân huyện tiến hành phiên thảo luận tại Tổ nhằm đánh giá toàn diện, đầy đủ hơn đối với các báo cáo, tờ trình tại kỳ họp và những vấn đề cử tri quan tâm. Tại buổi thảo luận các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân, các cơ quan chuyên môn, các xã, thị trấn đã dành thời gian tập trung thảo luận theo gợi ý thảo luận của chủ tọa kỳ họp. Tổng số 12 ý kiến đóng góp, thảo luận, có 21 nội dung; 5 phiếu chất vấn, với 7 nội dung xung quanh công tác chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân huyện, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018; những hạn chế và những giải pháp chủ yếu tổ chức thực hiện trong năm 2019.

1111.jpg 

Quang cảnh phiên thảo luận

 

Đại biểu đã nghiên cứu, đóng góp và thống nhất với các báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện và của cơ quan tư pháp; các tờ trình của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện; trong đó chủ yếu là tờ trình giao dự toán ngân sách năm 2019; tờ trình điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020; các tờ trình về đầu tư phát triển trên địa bàn.
Bên cạnh đó, các đại biểu đề nghị Ủy ban nhân dân huyện cần tăng cường tập trung nhiều giải pháp đồng bộ để nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước trên lĩnh vực tài chính - ngân sách, đầu tư phát triển, quản lý đất công, môi trường, kiểm tra, xử lý phương tiện lưu thông quá tải trọng,…
Sáng ngày 14 tháng 12 năm 2018, đại biểu Hội đồng nhân dân tiến hành chất vấn đối với Trưởng Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Tài nguyên - Môi trường, Nông nghiệp - Phát triển nông thôn. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện báo cáo giải trình các vấn đề cử tri đặt ra và trả lời chất vấn các ý kiến chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện theo quy định.

Lý Đa