Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Kỳ họp HĐND

Phát biểu khai mạc kỳ họp lần thứ 7, HĐND huyện khóa X

(13:42 | 13/12/2018)

 Lúc 7 giờ 30 phút, ngày 13 tháng 12 năm 2018, tại Hội trường lớn của UBND huyện; Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Thuận trọng thể khai mạc Kỳ họp thứ bảy HĐND huyện, khóa XI, đây là kỳ họp lệ cuối năm 2018. Nhân đây, Ban biên tập Trang thông tin điện tử huyện xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu khai mạc Kỳ họp của ông Nguyễn Văn Thoàn, Phó Bí thư Thường trực-Chủ tịch HĐND huyện (ảnh)

 - Kính thưa:
- Bà Nguyễn Thị Kim Bé, Tỉnh ủy viên-Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Kiên Giang;
- Ông Nguyễn Văn Mau, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh;
- Thưa các đồng chí Thường trực Huyện ủy; Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện!
- Thưa các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị huyện Vĩnh Thuận, các vị đại biểu HĐND huyện!
- Thưa các đồng chí và toàn thể đồng bào cử tri trong huyện thân mến!

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015. Hôm nay, Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện khoá X khai mạc trọng thể Kỳ họp lần thứ 7, Kỳ họp thường lệ cuối năm 2018. Thay mặt Thường trực HĐND huyện, tôi nhiệt liệt chào mừng các vị đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Vĩnh Thuận, các vị đại biểu HĐND huyện, các đồng chí và quý vị đại biểu đã đến dự Kỳ họp. Xin gửi đến các đồng chí, quý vị đại biểu, cùng toàn thể đồng bào, cán bộ, chiến sỹ trong huyện lời chúc mạnh khoẻ, hạnh phúc và thành công. Chúc Kỳ họp lần thứ 7 HĐND huyện thành công tốt đẹp.
Thưa các đồng chí và quý vị đại biểu!
Năm qua, dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy, sự tập trung chỉ đạo quyết liệt của Ủy ban nhân dân (UBND) huyện, tinh thần tích cực hoạt động của các cơ quan, đơn vị, địa phương; sự tham gia đóng góp của nhân dân và doanh nghiệp; cùng với sự giám sát chặt chẽ của các cơ quan dân cử, tình hình kinh tế - xã hội (KT-XH) huyện tiếp tục ổn định và đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực. Năng lực quản lý, điều hành của chính quyền từ huyện đến xã có sự chuyển biến tích cực, tăng cường công tác kiểm tra, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tạo điều kiện thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển; kỷ luật, kỷ cương hành chính từng bước được nâng lên; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, thanh tra, kiểm tra, phòng chống tham nhũng, lãng phí được tập trung chỉ đạo, đạt nhiều kết quả tích cực. Kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển, nhiều chỉ tiêu chủ yếu đạt, vượt kế hoạch và tăng so với cùng kỳ. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội, giáo dục - đào tạo, y tế, giải quyết việc làm, chăm lo các gia đình chính sách, người có công, công tác giảm nghèo, thực hiện các chính sách an sinh xã hội đạt được nhiều kết quả quan trọng. Quốc phòng, an ninh được củng cố, tăng cường; trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.
HĐND huyện ghi nhận và đánh giá cao sự chỉ đạo sâu sát của UBND trong năm qua; sự nỗ lực của các ngành, các cấp trong việc thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển KT-XH; biểu dương tinh thần phấn đấu của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân đã khắc phục khó khăn, giành được những kết quả tích cực trong năm 2018, tạo tiền đề để phát triển tốt đẹp hơn nữa trong năm 2019 và những năm tiếp theo.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình KT-XH huyện ta còn một số khó khăn, hạn chế cần được sự quan tâm nhiều hơn, đó là: Có 03/19 chỉ tiêu kinh tế-xã hội chưa đạt KH. Triển khai thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp còn chậm, tình hình sản xuất nông nghiệp còn khó khăn, diễn biến bất lợi của của thời tiết làm 2.296 ha diện tích tôm nuôi bị thiệt hại, diện tích trồng màu đạt thấp so với cùng kỳ năm 2017. Công tác xây dựng NTM chất lượng đạt các tiêu chí còn thấp và thiếu bền vững, việc vận động sức dân thực hiện các phần việc hộ gia đình còn hạn chế, chủ yếu trông chờ ỷ lại sự đầu tư nhà nước. Chất lượng hoạt động, trình độ quản trị Ban giám đốc các HTX sản xuất còn hạn chế, chưa thu hút được nhiều người tham gia. Công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực: quy hoạch, xây dựng nhà ở, đất đai, môi trường có mặt chưa chặt chẽ. Tiến độ triển khai xây dựng một số công trình dự án trên địa bàn còn chậm.
Cơ sở vật chất trường lớp học một số điểm chậm được đầu tư nâng cấp sửa chữa; việc bố trí, phân công giáo viên, viên chức ngành giáo dục một số trường hợp chưa hợp lý. Dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, nhất là dịch sốt xuất huyết. Triển khai các lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn còn thấp. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tuy được giữ vững nhưng từng lúc, từng nơi vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ gây mất ổn định. Việc sắp xếp, kiện toàn bộ máy tổ chức và cán bộ, nhất là cấp phó theo Kế hoạch 93/KH-UBND của UBND tỉnh và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ấp, khu phố theo Nghị quyết số 77/2017/NQ-HĐND, của HĐND tỉnh còn chậm so với kế hoạch đề ra.
Từ những hạn chế trên, đòi hỏi trong thời gian tới đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện đoàn kết, phát huy thuận lợi, tập trung khắc phục khó khăn, hạn chế, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế-xã hội đã đề ra từ đầu năm.
Thưa các đồng chí và quý vị đại biểu!
Tại Kỳ họp này, HĐND huyện sẽ xem xét nhiều nội dung quan trọng, có ý nghĩa to lớn, quyết định phương hướng phát triển, đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy phát triển KT-XH huyện nhà trong năm 2019 và những năm tiếp theo, cụ thể là:
Một, xem xét báo cáo về tình hình hoạt động của Thường trực HĐND huyện năm 2018, chương trình công tác năm 2019; Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 7 HĐND huyện; Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau Kỳ họp thứ năm, HĐND huyện; các báo cáo hoạt động của các Ban HĐND huyện năm 2018 và chương trình công tác năm 2019.
Hai, xem xét báo cáo của UBND huyện về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2018, quyết định phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. Xem xét các báo cáo về tài chính ngân sách và xây dựng cơ bản năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2018 và nhiệm vụ năm 2019; công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí năm 2018, phương hướng năm 2019; báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp lần thứ 6 và phương hướng giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 7 HĐND huyện.
Ba, thảo luận các tờ trình của UBND huyện và thông qua nghị quyết của HĐND huyện về tờ trình trên. Trong đó, có những tờ trình rất quan trọng như: Tờ trình về nhiệm vụ phát triển KT-XH huyện Vĩnh Thuận năm 2019; Tờ trình về danh mục đầu tư công năm 2019; Tờ trình về dự kiến kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025; Tờ trình về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang; tờ trình về phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.
Bốn, nghe Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện thông báo về tình hình hoạt động của Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2018, nhiệm vụ năm 2019 và những ý kiến, kiến nghị của Uỷ ban Mặt trận đối với HĐND, UBND huyện. Báo cáo công tác của Toà án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự huyện năm 2018, nhiệm vụ năm 2019 và xem xét cho ý kiến đối với một số báo cáo chuyên đề khác.
Năm, tổ chức việc lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do HĐND huyện bầu theo quy định của pháp luật. Việc lấy phiếu tín nhiệm là công việc hết sức quan trọng, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND, giúp người lấy phiếu tín nhiệm thấy được mức độ tín nhiệm của mình để phấn đấu rèn luyện, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động và còn làm cơ sở để các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét, đánh giá cán bộ.
Sáu, tiến hành phiên chất vấn các Ủy viên UBND và Chủ tịch UBND huyện phát biểu giải trình và trả lời chất vấn của đại biểu HĐND huyện.
Thưa các đồng chí và quý vị đại biểu!
Việc chuẩn bị cho Kỳ họp lần thứ 7 HĐND huyện đã được diễn ra tích cực, các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết đã được chuẩn bị nghiêm túc, đúng quy trình theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, tại Kỳ họp này nội dung rất nhiều, nhưng Thường trực HĐND huyện quyết định tổ chức trong 2 ngày, nên có những báo cáo không trình bày tại Kỳ họp, các tờ trình được trình bày gọn lại theo hướng tóm tắt. Để hoàn thành tốt nội dung Chương trình làm việc, bảo đảm chất lượng, đề nghị các vị đại biểu HĐND huyện và đại biểu dự họp nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, tập trung nghiên cứu, đọc trước tài liệu, nhất là các tài liệu không trình bày tại Hội trường, tích cực thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực, góp phần vào sự thành công của Kỳ họp, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cử tri huyện nhà.
Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố khai mạc Kỳ họp lần thứ 7 HĐND huyện Khoá X, nhiệm kỳ 2016-2021.
Xin trân trọng cảm ơn!

 

BBT