Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Kỳ họp HĐND

Huyện Vĩnh Thuận khai mạc kỳ họp thứ 7 HĐND huyện khóa X nhiệm kỳ 2016-2021

(11:12 | 13/12/2018)

Sáng 13/12/2018, Thường trực HĐND huyện Vĩnh Thuận khoá X khai mạc kỳ họp thứ 7 nhiệm kỳ 2016-2021. Để tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết của HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn huyện năm 2018, đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 và xem xét, quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐND huyện. Bà Nguyễn Thị Kim Bé, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Kiên Giang; 28/29 đại biểu HĐND huyện và lãnh đạo các phòng, ban, ngành, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể, chính trị xã - hội trên địa bàn huyện tham dự.

HDND.jpg

Ông Nguyễn Văn Thoàn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu khai mạc kỳ họp

 

 

Trong năm 2018, tình hình kinh tế - xã hội của huyện Vĩnh Thuận tiếp tục phát triển, lĩnh vực sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản được quan tâm chỉ đạo. Nhiều chỉ tiêu của Nghị quyết HĐND đạt khá so với kế hoạch và tăng so cùng kỳ, sản lượng tôm thu hoạch đạt 104,6% kế hoạch, tăng hơn 12,16%; thương mại, dịch vụ đạt 124,6% kế hoạch, tăng 8,15%; thu ngân sách Nhà nước đạt 114,9% kế hoạch, tăng 11,7% so cùng kỳ; triển khai xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa và công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu trên giao; chất lượng giáo dục và đạo tạo được nâng lên; phòng, chống các loại dịch bệnh ở người và gia súc gia cầm, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được ổn định; xây dựng cơ bản đạt khá, giao thông nông thôn đạt 100% kế hoạch; công tác chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, giới thiệu việc làm vượt kế hoạch đề ra...
Phát biểu khai mạc kỳ họp, ông Nguyễn Văn Thoàn Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy-Chủ tịch HĐND huyện, đại biểu HĐND tỉnh cho biết: Tại kỳ họp này, HĐND sẽ xem xét, thảo luận dự thảo các báo cáo, tờ trình của Thường trực HĐND, UBND huyện; thông qua các nghị quyết quan trọng về tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2019 của HĐND huyện; về phát triển kinh tế-xã hội; dự toán ngân sách và phương án phân bổ ngân sách cấp huyện, xã, thị trấn; danh mục đầu tư công; vốn sự nghiệp giao thông nông thôn; vốn sự nghiệp thủy lợi năm 2019; điều chỉnh vốn cấp bù thủy lợi phí năm 2018; điều chỉnh danh mục đầu tư giao thông nông thôn năm 2018; điều chỉnh quy hoạch kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2016-2020; ủy thác vốn cho Ngân hàng chính sách xã hội huyện.
Đồng thời, thảo luận, tranh luận và quyết định những vấn đề được trình tại kỳ họp; tích cực tham gia chất vấn, trả lời chất vấn làm rõ trách nhiệm, giải pháp khắc phục đối với những vấn đề bức xúc, được đông đảo cử tri quan tâm, góp phần cho kỳ họp thành công tốt đẹp, đáp ứng sự mong đợi, tin tưởng của cử tri và nhân dân trong huyện.

Lê Hiệp