Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Kỳ họp HĐND

Ngày 13 tháng 12 năm 2018 khai mạc kỳ họp lần thứ 7, Hội đồng nhân dân huyện khóa X

(08:54 | 28/11/2018)

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Thuận vừa ban hành Quyết định triệu tập kỳ họp lần thứ 7, Hội đồng nhân dân huyện khóa X (kỳ họp thường lệ cuối năm 2018) khai mạc vào lúc 07 giờ 30 phút, ngày 13 tháng 12 năm 2018, làm việc trong hai ngày, tại Hội trường A, Ủy ban nhân dân huyện.

Theo chương trình, kỳ họp sẽ được nghe Thường trực Hội đồng nhân dân huyện báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018, kế hoạch năm 2019; báo cáo tổng hợp ý kiến cử tri trước kỳ họp lần thứ 7, Hội đồng nhân dân huyện; báo cáo giám sát thực hiện ý kiến cử tri trước và sau kỳ họp lần thứ 5, Hội đồng nhân dân huyện. Ủy ban nhân dân huyện báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; tình hình sử dụng dự phòng ngân sách; tình hình thu, chi ngân sách và đầu tư xây dựng cơ bản; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng chống tham nhũng năm 2018, chương trình chỉ đạo năm 2019; báo cáo trả lời ý kiến cử tri sau kỳ họp lần thứ 6 và phương hướng giải quyết trước kỳ họp lần thứ 7, HĐND huyện khóa X. Thông báo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và báo cáo năm 2018 của Tòa án, Viện Kiểm sát và Chi cục Thi hành án dân sự huyện.
Sau thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn các vị đại biểu Hội đồng nhân dân huyện sẽ xem xét, cân nhắc quyết nghị thông qua các tờ trình của Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện.
Tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân huyện có thêm nội dung tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do Hội đồng nhân dân bầu gồm: Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Trưởng 2 Ban Hội đồng nhân dân huyện; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện.

 

Lý Đa