Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Kỳ họp HĐND

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện tổ chức cuộc họp chuẩn bị các nội dung cho kỳ họp thứ bảy HĐND huyện, khóa X

(05:23 | 28/11/2018)

Sáng ngày 26/11/2018, tại Hội trường C Ủy nhân dân huyện, Thường trực Hội đồng nhân dân tổ chức cuộc họp chuẩn bị một số nội dung cho kỳ họp thứ bảy Hội đồng nhân dân huyện, khóa X. Cuộc họp do bà Lê Thị Nhỏ, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện và ông Huỳnh Quốc Huy, Huyện ủy viên; Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ trì, cùng dự có đại diện Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc, hai ban HĐND, Tổ trưởng các Tổ đại biểu HĐND huyện và lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng HĐND-UBND huyện.

Tại buổi làm việc, đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam huyện thông qua dự thảo báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri sau đợt tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ bảy HĐND huyện và Văn phòng HĐND-UBND thông qua công văn gợi ý chuẩn bị nội dung thảo luận, chất vấn tại kỳ họp thứ bảy Hội đồng nhân dân huyện, khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021. Sau khi nghe thông qua hai văn bản và gợi ý một số nội dung cần trao đổi thảo luận của bà Lê Thị Nhỏ, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện, Tổ trưởng các Tổ đại biểu tham dự cuộc họp nhiệt tình tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến để làm rõ thêm nhiều vấn đề còn khó khăn, vướng mắc và những vấn đề nhân dân quan tâm, bức xúc cần xem xét giải quyết sớm hơn trong thời gian tới. Qua các ý kiến đóng góp của đại biểu, bà Lê Thị Nhỏ, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện kết luận một số vấn đề quan trọng phải nghiên cứu, chỉnh sửa bổ sung đưa vào báo cáo và đề nghị UBND huyện chỉ đạo các ngành chuyên môn sớm trả lời bằng văn bản để thông qua tại kỳ họp thứ bảy HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021.

Tin và ảnh: Kiều Sương