Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Kỳ họp HĐND

Giấy mời Dự kỳ họp thứ sáu HĐND huyện Vĩnh Thuận khóa X, nhiệm kỳ 2016 - 2021

(10:48 | 13/07/2018)

08 GM-HĐND 2018.jpg08 GM-HĐND 2018 2.jpg 


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   08-GM-HĐND.pdf