Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Kỳ họp HĐND

HĐND xã Tân Thuận tổ chức kỳ họp bất thường bầu Chủ tịch UBND xã

(07:38 | 21/05/2018)

Chiều ngày 18 tháng 5 năm 2018, Hội đồng nhân dân xã Tân Thuận, khóa V tổ chức kỳ họp bất thường, kỳ họp lần thứ 9 để bầu chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Thanh Khoa. Tham dự kỳ họp có bà Lê Thị Nhỏ, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, ông Huỳnh Tấn Phi, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, ông Trần Thanh Mến, Phó Trưởng Phòng Nội vụ, ông Lê Thanh Trung, Bí thư Đảng ủy xã, cùng 26/28 vị đại biểu Hội đồng nhân dân xã (vắng 02 đại biểu có lý do).

Tại kỳ họp các vị đại biểu Hội đồng nhân dân xã biểu quyết thống nhất việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã đối với ông Phạm Văn Cường Em do mới chuyển công tác và bầu ông Nguyễn Thanh Khoa, Phó Bí thư Đảng ủy xã giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã nhiệm kỳ 2016-2021, với số phiếu thống nhất 21/28 phiếu, đạt tỷ lệ 75% so với đại biểu được triệu tập và đạt 80,76% so với đại biểu có mặt.


Ông Nguyễn Thanh Khoa, sinh năm 1980 là đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021 và được bầu giữ chức vụ Phó Trưởng Ban kinh tế - xã hội Hội đồng nhân dân huyện. Trong thời gian giữ chức vụ ông Nguyễn Thanh Khoa đã phát huy vai trò trách nhiệm, làm tốt công tác tham mưu, giúp việc cho Thường trực Hội đồng nhân dân huyện trong việc kiểm tra, giám sát, thẩm định các văn bản của ngành chuyên môn, Ủy ban nhân dân trình tại các kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện theo đúng quy định và luôn gương mẫu đoàn kết nội bộ của cơ quan.


Trước khi giữ chức vụ Phó Trưởng Ban kinh tế - xã hội Hội đồng nhân dân huyện ông Nguyễn Thanh Khoa từng giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Thuận, nhiệm kỳ 2011-2016.


Tin tưởng rằng trên cương vị mới ông Nguyễn Thanh Khoa sẽ luôn nỗ lực, kế thừa những kết quả đạt được của người tiền nhiệm, cùng với đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc - phòng an ninh của địa phương theo Nghị quyết của Đảng bộ và Hội đồng nhân dân xã đã đề ra.
 

Tin và ảnh Lý Đa