Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Kỳ họp HĐND

Giấy mời họp chuẩn bị một số nội dung để trình kỳ họp lần thứ sáu, Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Thuận khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021

(10:36 | 19/04/2018)

 02-GM-HĐND 2018.jpg


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   02-GM-HĐND.pdf