Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Tiêu chí nông thôn mới

Xem với cỡ chữAA

Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2019-2020

(16:22 | 04/04/2019)

Ngày 21 tháng 3 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành Quyết định số 633/QĐ-UBND điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 tỉnh Kiên Giang; Quyết định số 634/QĐ-UBND ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2019-2020 tỉnh Kiên Giang; Quyết định số 635/QĐ-UBND ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2019-2020 tỉnh Kiên Giang. 

 

Theo đó, so với xã đạt chuẩn nông thôn mới; xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu gồm 13 tiêu chí. Xã nông thôn mới kiểu mẫu là xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao theo quy định và đáp ứng thêm các tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu, nổi bậc như: 100% đường ngõ, xóm sạch và không lầy lội vào mùa mưa, có ít nhất 02 hợp tác xã kiểu mới làm ăn có hiệu quả, xã không có hộ nghèo, 100% trẻ em 06 tuổi vào học lớp một, 100% hộ có nhà tiêu, nhà tấm, bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh và đảm bảo 3 sạch, không có trường hợp nhà tiêu trên sông, có mô hình điển hình về cải cách thủ tục hành chính hoạt động có hiệu quả, trong 3 năm liên tục trước năm xét, công nhận xã nông thôn mới kiểu mẫu, trên địa bàn xã không có khiếu kiện đông người trái pháp luật, không có công dân thường trú ở xã phạm tội, tệ nạn xã hội được kiềm chế, giảm…
Để lựa chọn và đầu tư đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh phối hợp các sở, ban, ngành cấp tỉnh cập nhật các hướng dẫn mới của Trung ương triển khai đến các địa phương biết để thực hiện. Theo dõi, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh, bổ sung Bộ tiêu chí cho phù hợp với điều kiện địa phương. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh căn cứ chức năng quản lý Nhà nước của đơn vị, chịu trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, thẩm định và công nhận các địa phương thực hiện nội dung tiêu chí do ngành phụ trách.
Giao Ủy ban nhân dân các huyện chỉ đạo phân công các ngành cấp huyện và Ủy ban nhân dân các xã triển khai tổ chức thực hiện. Tùy theo điều kiện thực tế địa phương, khi đáp ứng đủ 13 tiêu chí kiểu mẫu thì lựa chọn loại hình xã nông thôn mới kiểu mẫu vượt trội nhất trong các tiêu chí kiểu mẫu. Điều kiện, trình tự, thủ tục để xét, công nhận, công bố xã nông thôn mới kiểu mẫu thực hiện theo Quyết định số 2540/QĐ-TTg, ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Thủ trướng Chính phủ.

 

Lý Đa

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   633_QD-UBND.signed.pdf  634_QD-UBND.signed.pdf  635_QD-UBND.signed.pdf