Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Tiêu chí nông thôn mới

Xem với cỡ chữAA

Rà soát, điều chỉnh tiêu chí xã nông thôn mới

(19:50 | 21/11/2018)

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang Phạm Vũ Hồng vừa chỉ đạo Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố nghiên cứu góp ý sửa đổi, bổ sung bộ tiêu chí xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Cụ thể, đối với bộ tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới theo Quyết định 362/QĐ-UBND, ngày 21 tháng 02 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang và xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao các sở, ngành, địa phương rà soát, điều chỉnh, bổ sung các nội dung nào chưa phù hợp đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, bổ sung, sửa đổi. Riêng đối với xã nông thôn mới kiểu mẫu có 13 tiêu chí bao quát trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, an ninh trật tự và xây dựng chính quyền.

Lý Đa

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   742-VP-NCTH.pdf