Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Tiêu chí nông thôn mới

Tổng kết chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018

(14:26 | 10/05/2018)

Ngày 09/5/2018 Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Vĩnh Thuận tiến hành tổng kết chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới (NTM) năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Ông Phạm Văn Hậu, Phó chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thuận chủ trì hội nghị.

20180509_140501.jpg 

Ông Phạm Văn Hậu, Phó chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thuận

Phát biểu chỉ đạo thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

 

Trong năm qua, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cơ quan chuyên môn và Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện chương trình xây dựng NTM bước đầu đã tạo ra diện mạo mới cho vùng nông thôn với cơ sở hạ tầng giao thông, thủy lợi nội đồng, bưu điện, trường học trạm xá phục vụ tích cực cho đời sống và sản xuất kinh doanh của nhân dân; môi trường cảnh quan nông thôn được cải thiện; bản sắc văn hóa được giữ gìn; trình độ dân trí và chất lượng hệ thống chính trị cơ sở được nâng cao, an ninh trật tự giữ vững. Đến nay toàn huyện có 2 xã Vĩnh Phong , Tân Thuận được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, 2 xã Vĩnh Bình Nam, Bình Minh đạt 19 tiêu chí, xã Vĩnh Bình Bắc đạt 15 tiêu chí, xã Vĩnh Thuận đạt 14 tiêu chí, xã Phong Đông đạt 13 tiêu chí. Về phát triển kinh tế tập thể được đẩy mạnh, củng cố và kiện toàn hiện nay có 101 tổ hợp tác sản xuất nông nghiệp, 11 hợp tác xã (HTX) trong đó có 7 HTX nông nghiệp. Vận động nhân dân làm thủy lợi nội đồng, cải tạo mặt bằng đồng ruộng hơn 7.000 ha lúa 2 vụ, nạo vét ao đầm cho nuôi trồng thủy sản hơn 23.000 ha, xây dựng mới 21 cống điều tiết nước với tổng vốn đầu tư 16 tỷ đồng. Thực hiện quyết định số 1956 về đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020 đã tổ chức 8 lớp dạy nghề, qua đó đào tạo được 246 lao động có tay nghề. Công tác bảo vệ môi trường có nhiều triển biến tích cực giải ngân cho vay vốn xây dựng nhà vệ sinh và khoang giếng nước cho 1.343 hộ kinh phí 10.033 triệu đồng. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt làm được vẫn còn một số hạn chế như tiêu chí số 9 về nhà ở, dân cư, tiêu chí số 11 về hộ nghèo, tiêu chí số 13 về hình thức tổ chức sản xuất, tiêu chí 17 về môi trường, tiêu chí số 18 về hệ thống tổ chức chính trị vững mạnh còn một số xã chưa đạt, nguyên nhân một số cấp ủy chính quyền địa phương chưa nhận thức đầy đủ về vai trò, ý nghĩa của chương trình MTQG xây dựng NTM , vẫn còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại sự hỗ trợ của cấp trên, nguồn vốn từ ngân sách cho chương trình còn thấp, khả năng đóng góp của người dân còn thấp.


Phát biểu tại hội nghị ông Phạm Văn Hậu, Phó chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thuận yêu cầu các ngành, các cấp thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm tăng cường tuyên truyền các nội dung của chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới từ huyện đến cơ sở, phát động các phong trao thi trong toàn Đảng bộ, mỗi cơ quan đoàn thể, các cấp đều xây dựng chương trình hoạt động thiết thực, Mật trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội đóng vai trò nòng cốt trong vận động quần chúng nhân dân tham gia, phấn đấu đến năm 2020 huyện đạt chuẩn nông thôn mới.
 

Tin và ảnh Dương Tuấn