Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Bộ thủ tục hành chính cấp huyện

Bộ TTHC và hệ thống các biểu mẫu TTHC lĩnh vực Đất đai thuộc thẩm quyền của tỉnh được tiếp nhận tại huyện

(13:31 | 17/04/2019)

Bộ thủ tục hành chính (TTHC) và hệ thống các biểu mẫu TTHC cấp huyện lĩnh vực Đất đai thuộc thẩm quyền của tỉnh được tiếp nhận tại huyện(cập nhật tháng 4 năm 2019)

 Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI (TỈNH).doc