Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Hoạt động giám sát

Xem với cỡ chữAA

Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện giám sát việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn huyện

(09:22 | 01/09/2020)

Thực hiện Kế hoạch số 06/KH-HĐND ngày 12/8/2020 của Ban Pháp chế HĐND huyện về giám sát việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn huyện. Đoàn đã tiến hành giám sát việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính đối với UBND xã Bình Bắc, UBND xã Vĩnh Thuận và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng HĐND-UBND huyện. Đoàn do bà Nguyễn Thị Hải, Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện làm Trưởng đoàn.

Đoàn giám sát, giám sát việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong

giải quyết TTHC tại Văn phòng HĐND-UBND huyện  

 

Tại buổi làm việc Đoàn được nghe đại diện các đơn vị báo cáo tình hình thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn. Cụ thể: từ ngày 01/01/2019 đến nay, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả UBND xã Vĩnh Bình bắc tiếp nhận 18.066 hồ sơ, đã giải quyết đúng hạn 18.066 hồ sơ (không có hồ sơ quá hạn); Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả UBND xã Vĩnh Thuận tiếp nhận 15.667 hồ sơ, đã giải quyết đúng hạn 15.665 hồ sơ (còn 02 hồ sơ chưa đến hạn); Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Văn phòng HĐND-UBND huyện tiếp nhận 8.387 hồ sơ, trong đó thuộc quyền cấp tỉnh giải quyết là 1.235 hồ sơ, thẩm quyền cấp huyện là 7.152 hồ sơ. Các hồ sơ thuộc thẩm quyền cấp huyện hiện đã giải quyết đúng hạn 7.010 hồ sơ, giải quyết quá hạn 21 hồ (sơ do người dân đóng thuế trễ) và đang trong thời gian giải quyết 121 hồ sơ. Nhìn chung, tại các đơn vị Đoàn đến giám sát đã thực hiện khá tốt công tác giải quyết thủ tục hành chính (TTHC); tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn đạt cao; việc niêm yết công khai danh mục TTHC được thực hiện đầy đủ theo quy định kể cả phí, lệ phí và thời gian giải quyết công việc.
Phát biểu tại buổi giám sát, bà Nguyễn Thị Hải, Trưởng đoàn giám sát đánh giá cao kết quả cũng như chất lượng giải quyết TTHC của các đơn vị, đồng thời đề nghị các đơn vị cần phát huy tốt những kết quả đạt được; đẩy mạnh công tác phối hợp giữa các bộ phận, các ngành có liên quan trong giải quyết TTHC; có giải pháp khắc phục kịp thời việc giải quyết hồ sơ trễ hạn và nghiêm túc xin lỗi bằng văn bản đến tổ chức, cá nhân về việc giải quyết TTHC bị trễ hạn (nếu có); thường xuyên rà soát và đề xuất thay đổi, điều chỉnh các TTHC còn rờm rà, không phù hợp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp đến quan hệ làm việc được thuận tiện và nhanh gọn.
 

Tin và ảnh: Danh Thi