Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Hoạt động giám sát

Xem với cỡ chữAA

Đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện giám sát tình hình tổ chức và công tác xét xử của Tòa án nhân dân huyện

(14:19 | 26/08/2020)

Thực hiện Kế hoạch số 05/KH-HĐND ngày 29/7/2020 của Hội đồng nhân dân huyện về giám sát tình hình tổ chức và công tác xét xử của Tòa án nhân dân trên địa bàn huyện. Thường trực Hội đồng nhân dân huyện đã thành lập đoàn giám sát, tiến hành giám sát tình hình tổ chức và công tác xét xử của Tòa án nhân dân huyện. Đoàn giám sát do bà Lê Thị Nhỏ, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện là Trưởng đoàn. 

Tại buổi làm việc, Đoàn được nghe đại diện lãnh đạo Tòa án nhân dân huyện báo cáo tình hình tổ chức và công tác xét xử của Tòa án nhân dân huyện từ ngày 01/10/2018 đến ngày 30/6/2020. Nhìn chung, về cơ cấu tổ chức, hiện Tòa àn nhân dân huyện có 11 biên chế, trong đó trong đó có 05 thẩm phán, 05 thư ký và 01 kế toán cơ bản đáp ứng nhiệm vụ được giao; về công tác giải quyết các loại án, Tòa án nhân huyện đã giải quyết 533 vụ, việc/tổng số 713 vụ, việc đã thụ lý. Các vụ, việc đã được giải quyết cở bản đúng theo quy định của pháp luật, tỷ lệ án hủy, án sửa không vượt quá mức quy định cho phép.
Phát biểu tại buổi làm việc, bà Lê Thị Nhỏ, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng đoàn giám sát ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Tòa án nhân dân huyện đã nêu. Đồng thời, đề nghị trong thời gian tới cần phát huy tốt hơn nữa những ưu điểm, thành tích đạt được; rà soát lại các vụ, việc còn tồn đọng, quá hạn báo cáo với cấp có thẩm quyền để đưa ra giải pháp kịp thời khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ.
 

Tin và ảnh: Danh Thi