Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Hoạt động giám sát

Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện giám sát việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn huyện

(08:07 | 24/04/2018)

Thực hiện Kế hoạch số 01, ngày 26/3/2018 của Ban pháp chế Hội đồng nhân dân huyện về thực hiện cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn huyện, trong 02 ngày (ngày 19 và 20/4/2018), Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện tổ chức Đoàn giám sát việc triển khai thực hiện cải cách thủ tục hành chính năm 2017 tại Ủy ban nhân dân xã Phong Đông, Ủy ban nhân dân thị trấn Vĩnh Thuận, Phòng Tài nguyên - Môi trường và Phòng Tài chính - Kế hoạch. Đoàn Giám sát do bà Nguyễn Thị Hải, Huyện ủy viên, Chủ tịch Hội Liên Hiệp Phụ nữ, Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện làm Trưởng đoàn.

BPC lam viec voi Phong Tai chinh.jpg

  Đoàn giám sát việc triển khai thực hiện cải cách thủ tục hành chính năm 2017

làm việc với Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Vĩnh Thuận 

 

Tại buổi làm việc Đoàn nghe đại diện các cơ quan, đơn vị báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính tại cơ quan, đơn vị trong năm 2017, cụ thể: tình hình triển khai, kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính, công tác tuyên truyền, việc công bố, công khai, niêm yết các thủ tục hành chính; những nội dung thực hiện tốt, bảo đảm thời gian trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp, những vấn đề còn vướng mắc, khó khăn, chưa thực hiện được, những nội dung có thể xem xét rút ngắn thời gian, giảm những thủ tục không cần thiết.


Tại buổi giám sát, các đại biểu tham gia phát biểu ý kiến tập trung cho báo cáo, cần bổ sung thêm số liệu, câu chữ, công tác chỉ đạo, điều hành, công tác tuyên truyền, kết quả thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính tại các cơ quan đơn vị, những mặt đạt được, chưa được, đồng thời đưa ra một số nội dung để các cơ quan, đơn vị quan tâm chỉ đạo, thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính trong thời gian tới.


Phát biểu tại buổi giám sát, bà Nguyễn Thị Hải, Trưởng đoàn đề nghị, các cơ quan, đơn vị cần triển khai, thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của cấp trên, cụ thể hóa thành kế hoạch của cấp mình để triển khai, thực hiện có kết quả; định kỳ có báo cáo theo quy định; thực hiện tốt công tác tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính; đẩy mạnh công tác phối hợp giữa các bộ phận, cập nhật kịp thời các văn bản mới, niêm yết công khai đầy đủ theo quy định,.... bổ sung, hoàn chỉnh báo cáo gửi về Ban pháp chế Hội đồng nhân dân huyện.

 

Tin và ảnh Kiều Sương