Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Hoạt động giám sát

Ban Kinh tế và Ngân sách, HĐND tỉnh giám sát việc triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2017 tại UBND huyện Vĩnh Thuận

(14:25 | 31/08/2017)

Ngày 31/8/2017, Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh do ông Ngô Trung Nguyên, phó Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh làm trưởng đoàn có cuộc giám sát và làm việc với UBND huyện Vĩnh Thuận về việc triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2017. Tiếp và làm việc với đoàn có ông Huỳnh Thanh Bình, Chủ tịch UBND huyện.

20170831_102713.jpg

Ông Ngô Trung Nguyên, phó Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh, (thứ 2 bên phải qua)

khảo sát công trình xây dựng Trung tâm văn hóa xã Vĩnh Phong ngày 31/8/2017

 

Theo báo cáo của UBND huyện Vĩnh Thuận: năm 2017 tổng vốn tỉnh phân cấp cho huyện quản lý trên 71 tỷ đồng, bố trí 78 công trình. Tính đến ngày 31/7 toàn huyện thực hiện khối lượng hoàn thành gần 24 tỷ, giải ngân gần 36 tỷ, đạt trên 50% kế hoạch, ước cả năm thực hiện đạt 98% kế hoạch tỉnh giao. Trong đó, nguồn vốn từ xổ số kiến thiết kế hoạch giao trên 49,5 tỷ, bố trí cho 63 công trình, khối lượng hoàn thành gần 16 tỷ, giải ngân gần 29,7 tỷ, đạt gần 60%. Nguồn cân đối ngân sách địa phương, kế hoạch giao gần 6 tỷ, bố trí 4 công trình, khối lượng hoàn thành 3,6 tỷ, giải ngân gần 3 tỷ, đạt trên 48% so với kế hoạch. Nguồn thu tiền sử dụng đất, nguồn vay tín dụng ưu đãi, nguồn Trung ương hỗ trợ mục tiêu, nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới cũng được địa phương triển khai thực hiện.

Tại buồi làm việc, UBND huyện cho biết trong 22 công trình bố trí mới, có 14 công trình thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu theo quy định, mất nhiều thời gian, đến khi trúng thầu, một số nhà thầu không đến gặp chủ đầu tư để ký hợp đồng như công trình Trung tâm văn hóa xã Vĩnh Bình Bắc và trường tiểu học Bình Minh; công tác lập, đăng ký danh mục chuẩn bị đầu tư còn chậm so với yêu cầu, giá vật tư xây dựng biến động tăng, đặc biệt là giá cát, đã ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ thực hiện của dự án… Thời gian tới, huyện tập trung các giải pháp đẩy nhanh tiến độ hoàn thành đầu tư xây dựng cơ bản; tiếp tục triển khai quán triệt và thực hiện nghiêm các quy định về đầu tư xây dựng cơ bản; nâng cao vai trò trách nhiệm của chủ đầu tư và tăng cường kiểm tra tại hiện trường để theo dõi tiến độ, chất lượng…

Đoàn giám sát đã ghi nhận sự nổ lực và kết quả đạt được trong việc triển khai, thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2017. Đồng thời, yêu cầu huyện tăng cường công tác phối hợp giữa UBND và Thường trực HĐND huyện trong công tác chỉ đạo điều hành đầu tư công, đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2017. Tiếp đó, đoàn giám sát cũng đã khảo sát trực tiếp công trình xây dựng Trung tâm văn hóa xã Vĩnh Phong và Trụ sở làm việc UBND thị trấn Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thuận.
 

 

 

Tin và ảnh Lê Hiệp: Đài TT Vĩnh Thuận